HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

16 mei 2006

Werkgever moet verkeersboete van medewerker betalen

Bedrijven en instellingen moeten opdraaien voor snelheidsboetes door hun werknemers als het personeel niet met opzet te snel reed.

Het hof vernietigde vorige week een uitspraak van de kantonrechter. Die viel eerder in het voordeel van gedaagde TPG uit. Het gerechtshof stelt dat het postbedrijf in 2003 ten onrechte een boete heeft verhaald op een TPG-chauffeur.

Volgens het hof was er geen sprake van opzet of bewust roekeloos gedrag, omdat de medewerker net boven de maximumsnelheid reed. De man krijgt nu het boetegeld van 56 euro terug.

De man kreeg het boetegeld voor twee overtredingen in 2002. Een keer reed hij 4 kilometer per uur te hard, vervolgens zat hij 6 kilometer per uur boven de maximumsnelheid. "In zijn algemeenheid zal er bij een overtreding van de maximumsnelheid tot 10 kilometer per uur geen sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid", motiveert de rechter.
Voor een derde overtreding later dat jaar moet de TPG-chauffeur wel opdraaien, vindt de rechter. Hij reed toen 11 kilometer per uur te snel.

Abvakabo FNV noemt de uitspraak belangrijk. "Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor werkgevers. Denk aan bijvoorbeeld buschauffeurs, maar eigenlijk gaat het op voor alle werknemers die rondrijden in een auto waarvan het kenteken op naam van de werkgever staat", aldus advocaat Arno van Deuzen van de vakbond.

Bij TPG Post heeft het arrest "de wenkbrauwen doen fronsen", aldus een voorlichtster. Het bedrijf, dat tienduizenden chauffeurs in dienst heeft, kan de reikwijdte van de uitspraak nog niet overzien en heeft de kwestie onder meer bij zijn advocaat neergelegd. Ook de kosten voor het post-, logistiek- en expresbedrijf zijn niet bekend. "Dat kan fors oplopen. Tot nu toe werden boetes door de mensen zelf betaald." De onderneming voert overleg met brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) over de gevolgen van het vonnis.

Werkgeversorganisatie MKB-Nederland vindt het een rare uitspraak. Iedereen weet dat te hard rijden niet mag, aldus S. van Dijk van de werkgeverskoepel. Een werknemer kan nu "op het randje" gaan rijden, zegt zij, want hij hoeft de boete toch niet zelf te betalen als hij iets te hard gaat.

Bron: nu.nl

Geen arbo-spreekuur meer in nieuwe Arbo-wet

Het Arbo-spreekuur komt in de nieuwe Arbo-wet te vervallen, zo maakte van Hooff onlangs bekend. Door SER en Stichting van de Arbeid was geadviseerd om het spreekuur te laten bestaan.

Werknemers met problemen over en medische klachten als gevolg van veiligheid en gezondheid op het werk kunnen in het vervolg niet langer meer een spreekuur aanvragen bij de Arbo-arts, op kosten van de baas. In plaats van het Arbo-spreekuur kunnen medewerkers voortaan terecht bij de Preventiemedewerker.

De beslissing van van Hooff zet volgens de FNV een rem op het nemen van stappen door de werknemer in het belang van diens eigen gezondheid en veiligheid, en die van anderen. Het kabinet komt volgens Nederlands grootste vakcentrale aan één van de belangrijkste succesfactoren voor zelfwerkzaamheid, de motor van de systeemaanpak in bedrijven.

Bron: fnv.nl

Uitstel SER-advies over ontslagrecht

De sociale partners, werkgeverspartijen en vakbonden, zouden voor de zomer het kabinet adviseren over de toekomst van de sociale zekerheid. Dit gaat niet op tijd lukken, vooral over toekomst van het ontslagrecht zijn de partijen het nog niet eens. Tijdens een overleg donderdagavond in de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben sociale partners besloten een rustperiode in te lassen.

De partijen staan over de inhoud lijnrecht tegenover elkaar. Werkgevers willen persé versoepeling van het ontslagrecht. Het CNV wil wachten op de resultaten van reeds doorgevoerde en binnenkort uit te voeren wijzigingen, welke ook versoepeling als doel hebben.

Onlangs is bij collectieve ontslagen het ‘last-in-first-out’-principe vervangen door het afspiegelingsbeginsel, waarbij de ontslagen nu worden verdeeld over leeftijdsgroepen. Daarnaast verdwijnt komend najaar de verwijtbaarheidstoets. Hiermee komt een einde aan de praktijk van de pro-formaprocedures die alleen dienen om de WW-uitkering veilig te stellen en dus eigenlijk onnodig zijn.

Rienk van Splunder, vice-voorzitter van het CNV zegt: “Zolang het punt van het ontslagrecht niet is uitonderhandeld, willen werkgevers niet over de andere punten praten. Dus door deze blokkade van de werkgevers komt ook het gesprek over employability (het emplooibaar houden van werknemers) niet aan bod.”

“Als je geld steekt in een betere benutting van talenten en capaciteiten van mensen, dan vervalt in een niet onbelangrijk aantal gevallen de noodzaak voor een ontslagvergoeding. Als je direct kunt herplaatsen, hoeft er immers geen ontslag plaats te vinden”, aldus van Splunder. Wil je de arbeidsmarkt flexibeler maken, dan is het ook nodig om mensen wendbaar en weerbaar te maken. Zover is de discussie nog niet gekomen.

Bron: CNV.nl

10 mei 2006

Meer vrijheid bij invulling arbobeleid voor werkgever

Staatssecretaris van Hoof (SZW) heeft bij de Tweede Kamer een voorstel ingediend voor een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet.

Hierin staat dat werkgevers en werknemers vanaf 2007 meer ruimte moeten krijgen om samen het eigen arbobeleid in te vullen. De overheid schrijft dan niet meer tot in detail voor aan welke eisen ondernemingen moeten voldoen.

Omdat werkgevers en werknemers het arbobeleid samen invullen, verwacht Van Hoof dat het beleid meer draagvlak krijgt binnen de onderneming. Ondernemers krijgen meer ruimte om het beleid aan te passen aan de risico's in hun eigen onderneming of sector. Door minder administratieve verplichtingen besparen zij jaarlijks in totaal 63 miljoen euro.

In de nieuwe wet staan vooral regels van de Europese Unie. Alleen als er sprake is van zeer ernstige risico's, komen er extra regels van het kabinet. Bijvoorbeeld bij het werken met professioneel vuurwerk of bij het vervangen van producten met vluchtige organische stoffen.

In plaats van gedetailleerde voorschriften waaraan een onderneming moet voldoen, komen er zogenoemde 'doelvoorschriften'. Dit zijn omschrijvingen van het te bereiken beschermingsniveau tijdens het werk.

Een voorbeeld is dat de overheid niet langer voorschrijft hoeveel toiletten een bedrijf moet hebben, maar wel eist dat een werkgever zorgt voor voldoende toiletten.
Hoe werkgevers en werknemers de doelen gaan bereiken, kunnen ze per sector regelen. Zij kunnen daarvoor arbocatalogi samenstellen. Daarin staat op welke manier en met welke middelen bedrijven de doelvoorschriften kunnen halen.

De Arbeidsinspectie blijft controleren of ondernemers hun werknemers voldoende beschermen. Groepen die grotere gezondheidsrisico's lopen, zoals zwangere vrouwen en jongeren, worden nu extra beschermd. In de nieuwe wet blijft dat zo.

Bron:Persbericht ministerie van SZW

04 mei 2006

Velen op zoek naar andere baan

Gisteren is de Randstad Werkmonitor verschenen, een enquête onder medewerkers in Nederland. Hierin staat dat ongeveer een kwart (23 procent) van de werkenden in Nederland binnen een halfjaar ergens anders denkt te werken. Dit percentage is veel hoger dan dat van de afgelopen 2 jaar.

Uit de enquête blijkt dat medewerkers zoeken naar een ander baan omdat zij toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Ook ontslag of de angst daarvoor maakt mensen mobieler op de arbeidsmarkt. Opvallend veel ondervraagden noemen als reden voor het zoeken naar een andere baan de negatieve sfeer op hun huidige werkplek.

Zeggen dat je een andere baan gaat zoeken, betekent nog niet dat het ook gebeurt. Een halfjaar geleden verwachtte 18 procent binnen zes maanden van werkgever te zijn gewisseld. Uiteindelijk heeft 8 procent dat daadwerkelijk gedaan.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de meeste werkenden zich wel redelijk tevreden prijzen met de balans tussen werk en privé.

Bron: Nu.nl

Vrijlaten schorpioen geen reden voor ontslag

Een werknemer die tijdens het laden en lossen van binnengekomen meubels een levende schorpioen vond en deze losliet in een kantoortuin, mag door zijn werkgever niet worden ontslagen. Dit bepaalde de rechter in Zwolle.

Het bedrijf houdt zich bezig met import van kleinmeubelen uit Indonesië, die worden vervoerd in containers. De werknemer in kwestie is werkzaam in het magazijn en is verantwoordelijk voor het uitpakken van de binnengekomen lading.

De feiten
Op 30 maart 2006 bleek er een levende schorpioen te zitten in een uit Indonesië geïmporteerde kast. [S], die de dagelijkse leiding over het bedrijf heeft, heeft werknemer en twee andere collega’s die daarbij aanwezig waren, opgedragen de schorpioen in een doos te vangen. De schorpioen is door werknemer met een stuk karton in een, door een ander vastgehouden, kartonnen doos geschoven. Vervolgens heeft werknemer van [S] de opdracht gekregen die doos met plastic te omwikkelen, zodat het beest zou stikken, en de doos op het bureau van de directeur te zetten. Werknemer heeft in plaats daarvan de schorpioen vrijgelaten in een tuin bij een bedrijfspand in de buurt.

Op 31 maart 2006 heeft [S] werknemer opgedragen de schorpioen te zoeken, te vangen en vervolgens op het directiebureau te plaatsen, anders zou hij als ontslagen worden beschouwd. Werknemer heeft de schorpioen niet meer gevonden. Hij is op3 april 2006 aan het werk gegaan doch na de pauze door [S] naar huis gezonden. Vervolgens heeft de werkgever het ontslag per brief aan de werknemer bevestigd, waarop werknemer aan heeft gegeven het niet eens te zijn met het ontslag en heeft zich bereid verklaard zijn werkzaamheden op eerste afroep te hervatten.

Motivatie werkgever en werknemer
Werknemer zegt niet te hebben geweten dat het om een schorpioen ging en dat dit dier giftig kon zijn. Hij wilde dat het dier zijn laatste uren in de vrije natuur kon doorbrengen.
Werkgever is van mening dat werknemer de veiligheid van anderen in gevaar heeft gebracht. Ook voert werkgever aan dat werknemer vorig jaar een eveneens per ongeluk ingevoerde spin van zo’n 8 tot 10 centimeter buiten de deur heeft gezet. Hiervoor is hij toen door zijn chef berispt.

Redenering rechter
De kantonrechter heeft beide partijen gevraagd of zij wisten dat dit dier giftig kon zijn. Hierop heeft werkgeefster een bevestigend en werknemer een ontkennend antwoord gegeven. De rechter stelt terecht de vraag waarom geen overheidsdienst of tenminste een ter zake deskundige heeft ingeschakeld om dit mogelijk giftige dier te vangen. Door haar werknemers op te dragen een giftig beest te vangen, zonder dat van zo’n noodsituatie is gebleken, zonder te informeren naar noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, en zonder enige voorzorgsmaatregel te treffen met het oog op de veiligheid van de eigen werknemers, heeft juist werkgever zich onbetamelijk jegens zijn werknemers gedragen.

Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter verbleken de verwijten aan werknemer bij de hoeveelheid boter die werkgeefster aldus op haar hoofd heeft. Ook oordeelt de kantonrechter dat ontslag op staande voet niet kan worden rechtvaardigd en in een bodemprocedure geen stand zal houden.

De beslissing in kort geding
De kantonrechter veroordeelt werkgever om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis werknemer, conform zijn arbeidsovereenkomst, te werk te stellen. Dit op verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag.


Bron: rechtspraak.nl

Lees hier de gehele uitspraak

Werknemer ontslagen: sekstalks met telefoon werkgever

Een voormalig ambtenaar van de gemeente Assen heeft voor 3200 euro naar sekslijnen gebeld. Hiervoor heeft hij gebruik gemaakt van twee mobiele telefoons van zijn werkgever.

De medewerker is daarvoor op staande voet ontslagen en kreeg van de politierechter een werkstraf van zestig uur. Ook heeft de rechter bepaald dat hij de 3200 euro aan de gemeente moet terugbetalen.

Bron: Volkskrant

100 Miljoen extra voor werkloze probleemjongeren

Vandaag meldt de Telegraaf dat het kabinet honderd miljoen euro extra uittrekt om tienduizend werkloze probleemjongeren voor mei volgend jaar aan het werk te krijgen, en ze op die manier te behoeden voor een permanent verblijf in de bijstand. "De bereidheid en het gevoel van urgentie is er bij scholen, bedrijven en overheden en nu de economie aantrekt, moeten we ervoor gaan" aldus Mark Rutte van de VVD.

In juni wordt in zeker 31 steden een zogenoemde no-risk polis voor bedrijven ingevoerd. Werkgevers die een leerbaan bieden aan jonge werklozen tussen de 16 en 23 jaar hoeven als jongeren ziek thuisblijven niet zelf voor de kosten op te draaien.

Naast de no-risk polis, krijgen bedrijven die een werkloze jongere in een leerbaan plaatsen een premie van 5500 euro, i.p.v. de vierduizend euro die ze voorheen kregen. Dit geld komt volgens de ochtendkrant uit een geldpot van veertig miljoen euro, die tijdens de werktop al beschikbaar was gesteld.

De Taskforce Jeugdwerkloosheid begon twee jaar geleden met een project om 65 duizend jongeren, de zogeheten drop-outs, aan werk of een leerbaan te helpen. Doel was om voor mei volgend jaar veertigduizend jongeren te helpen. Tot nu toe hebben dertigduizend jongeren een baan gekregen.

Twee weken geleden werd bekend dat jongeren ondanks de werkloosheid niet geïnteresseerd zijn in leerbanen in het midden- en kleinbedrijf. Vooral in de sectoren techniek, bouw en zorg moeten daarom buitenlanders naar Nederland worden gehaald.

In september maakte de Taskforce Jeugdwerkloosheid bekend dat gemeenten en werkinstellingen duizenden jeugdige werklozen binnen enkele maanden aan een baan of opleiding kunnen helpen, maar dat dit niet lukt omdat de jongeren geen idee hebben wat voor werk ze zoeken. Hierbij moeten ze worden begeleid.

Bron: Volkskrant