HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

20 april 2007

Bijna helft werkgevers vergeet secretaressedag

Gisteren was het secretaressedag. Een leuke gelegenheid om deze medewerkers eens in het zonnetje te zetten. Echter, bijna de helft van de Nederlandse bazen is de secretaressedag vergeten.. Een cadeausite heeft dit onderzocht en heeft hiervoor 700 werkgevers ondervraagd.

Goedmaken
Een kwart van de werkgevers is van plan om alsnog een presentje voor zijn secretaresses te kopen. Opvallend is dat eveneens 25 procent van de werkgevers hun secretaresse bedankt met een cadeautje dat ze zelf moet kopen.

Secretaressedag bestaat al sinds 1989. Sinds dat moment is de derde donderdag van april bedoeld om secretaresses een blijk van waardering voor hun inzet te geven. In Amerika bestaat secretaressedag al sinds 1952. De dag is voortgekomen uit de Administrative Professionals Week.

Populariteit
Uit het onderzoek blijkt dat de populariteit van secretaressedag sterk wisselt. Driekwart van de secretaresses vindt het belangrijk vindt om waardering te krijgen voor hun werk, maar dan liever niet geforceerd op een vastgestelde dag.

Op 1 mei aanstaande wordt de beste secretaresse van 2007 gekozen. Op 11 april is de wervingscampagne voor de verkiezing van start gegaan.

18 april 2007

Zakelijke interesse in mogelijkheden van Second Life nemen toe

De interesse in de zakelijke mogelijkheden van Second Life neemt steeds meer toe. De vestigingen van bedrijven in Second Life worden dan ook steeds beter bezocht.

Lees verder in mijn blog op Expand.nl

Werknemers tevreden over overheid bij combineren werk en privé

Om werk en privé beter te kunnen combineren, verwachten werknemers van de overheid faciliteiten en van hun werkgevers meer flexibiliteit. Dit komt uit een onderzoek van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE). Dit onderzoek is afgelopen maandag gepubliceerd.

Bijdrage van werkgever en overheid
Werknemers zijn optimistisch over het overheidsbeleid dat is gericht op het makkelijker combineren van arbeid en zorg. 40% Van de Nederlanders verwacht in 2020 meer te moeten werken en minder vrije tijd te hebben. Om werk en privé te kunnen combineren vragen werknemers om flexibiliteit van werkgevers. 85% wil meer mogelijkheden om thuis te werken en ruimere zeggenschap over werktijden.

De werknemers verwachten van de overheid vooral faciliteiten. Driekwart wil verdere uitbreiding van kinderopvang en verlofmogelijkheden. De meerderheid verwacht ook dat de overheid daarvoor zorgt. 75% Verwacht uitbreiding van kinderopvang. 50% Verwacht uitbreiding van betaald ouderschapsverlof.

Vrouwen pessimistisch over rol mannen
Nederlanders hebben meer vertrouwen in de overheid dan in mannen als het gaat om de voortgang van het emancipatieproces. Ruim 80% van de vrouwen vindt dat huishoudelijke- en zorgtaken gelijk zouden moeten worden verdeeld over man en vrouw. Tweederde van de vrouwen denkt echter dat er niets zal veranderen of dat er zelfs een verslechtering optreedt. Mannen zijn wat minder pessimistisch over zichzelf: gemiddeld is ruim driekwart voor een gelijkere verdeling, terwijl zo’n 44% verwacht dat dit werkelijkheid wordt.

Gelijke kansen
Driekwart van de bevolking vindt gelijke kansen tussen mannen en vrouwen belangrijk. 80%Van de vrouwen en 70% van de mannen vindt dat de overheid hierin een belangrijke taak heeft en verwacht ook dat de overheid die oppakt.

11 april 2007

Personeel binden met loyaliteitsbonus

Verzekeraar Centraal Beheer Achmea maakte vandaag bekend dat werkgevers loyaliteitsbonussen en zogenoemde behoudbureaus zien als nieuwe instrumenten om personeel voor langere tijd aan zich te binden. Dit blijkt uit een onderzoek dat Achmea zelf uitvoerde onder ruim 800 bedrijven in Nederland.

Behoudbureaus
De onderzoekers van Achmea voorspellen dat er gespecialiseerde bureaus zullen worden opgericht, die werkgevers gaan ondersteunen om hun personeel aan zich te binden. Er wordt daarbij gedacht aan mogelijkheden om meer in deeltijd te werken en deels thuis te werken, en bijvoorbeeld het opstellen van langlopende contracten.

Bonus
Door de druk van de krapte op de arbeidsmarkt zoeken werkgevers naarstig naar manieren om personeel te behouden. Volgens Achmea is de loyaliteitsbonus een arbeidsvoorwaarde die de potentie heeft zich te ontwikkelen als een nieuwe trend in het Nederlandse bedrijfsleven.