HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

28 maart 2008

Alsnog schadevergoeding voor RSI-patient na 14 jaar

Lees mijn weblog over de heer de Bakker met RSI, die na 14 jaar alsnog schadevergoeding van zijn ex-werkgever krijgt.

En ja, weer kwam ik een uitspraak tegen over RSI, wederom een medewerker die schadevergoeding ontvangt van zijn oud-werkgever. In dit geval echter gebeurde er iets opmerkelijks. In eerste instantie won de medewerker. Vervolgens ging de werkgever in hoger beroep en won, en daarop volgend won de medewerker alsnog bij de Hoge Raad. ....

Lees verder op Expand.nl.

23 maart 2008

Thuiswerken heeft geen nadelige gevolgen voor carrière

Thuiswerken verhoogt de arbeidsvreugde en vermindert stress. Dit doordat werknemers hiermee meer controle hebben over hun omgeving en hun werk. Thuiswerken heeft dus geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van relaties met collega's of carrièrekansen, dit tegen de verwachtingen in.

Het lijkt een win-winsituatie, want ook de werkgevers profiteren ervan. Thuiswerkers presteren namelijk beter en hebben minder drang om het bedrijf te verlaten.

Bovenstaande blijkt uit het artikel 'The Good, the Bad, and the Unknown About Telecommuting: Meta-Analysis of Psychological Mediators and Individual Consequences' dat is gepubliceerd in de Journal of Applied Psychology van de American Psychological Association (APA).

Voor dit onderzoek hebben de onderzoekers, Ravi S. Gajendran en David A. Harrison, 46 studies over de effecten van thuiswerken vergeleken. De onderzoekers concluderen dat thuiswerken meer positieve dan negatieve effecten heeft, op zowel werknemers als werkgevers.

De onderzoekers stellen bovendien dat de relatie van thuiswerkers met hun collega's niet te lijden heeft onder het thuiswerken. Echter: medewerkers die meer dan 3 dagen per week niet op kantoor zijn, geven aan dat de relaties met collega's verslechteren.

Zou dit onderzoek bijdragen aan meer thuiswerken? Zouden deze resultaten de drempel bij werkgevers verlagen? Wat kan het de werkgever schelen dat zijn thuiswerkende medewerker tussendoor even boodschappen doet, op het werk leest hij immers ook zijn privémail.. Moet je alleen niet vergeten te zorgen voor een arbo-verantwoorde thuiswerkplek. Want een claim voor het oplopen van rsi-klachten is ook weer niet wat je wilt.

Wettelijke beperking screening van sollicitanten

Er gelden wettelijke beperkingen voor het screenen van een sollicitant, dat meestal bestaat uit het natrekken van de gegevens en referenties op het CV.

Het screenen van sollicitanten door werkgevers komt steeds vaker voor. Hoewel een sollicitant volgens de wet een zogenoemde mededelingsplicht heeft en de werkgever van alle voor de functie relevante informatie moet voorzien. Dit blijkt uit gegevens van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), zo meldt HR Rendement.

Voordat hij met een onderzoek aan de slag gaat, moet een werkgever zorgvuldig afwegen welke gegevens echt relevant zijn voor de functie en hoe hij deze kan verkrijgen. Als een potentiële werkgever bijvoorbeeld inlichtingen of (strafrechtelijke) gegevens over een kandidaat wil inwinnen hij derden, zoals een particulier recherchebureau of een ex-werkgever, moet hij daar eerst toestemming voor vragen aan de sollicitant.

De gezondheid van de sollicitant mag bijvoorbeeld niet gescreend worden, behalve wanneer deze cruciaal is voor de functie. Ook bepaalt de Wet Beveiliging Persoonsgegevens dat het verwerken van persoonsgegevens van een sollicitant moet worden gemeld bij het CBP.

Opgevraagde gegevens moeten overigens worden vernietigd wanneer de sollicitant daarom vraagt.

12 maart 2008

Oud-docenten weer voor de klas?

Er komt een proef om vutters en gepensioneerde docenten weer voor de klas te zetten. Staatssecretarissen Aboutaleb (SZW) en van Bijsterveldt (OCW) hebben het startsein hiervoor gegeven.

Het project sluit aan op het kabinetsdoel om ouderen de mogelijkheid te geven langer door te werken. Het gaat in eerste instantie om vacatures in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs in Den Haag en Rotterdam, omdat het tekort in deze regio's groot is. Als de proef slaagt, wordt het landelijk ingevoerd en uitgebreid naar meer scholen.

Van Bijsterveldt is van mening dat dit een van de methoden is om het lerarentekort op te vangen. Bovendien vindt zij dat de terugkeer van gepensioneerde leerkrachten de kwaliteit in het onderwijs ten goede komt.

Bij ons op de faculteit is dit overigens oud nieuws, en wordt dit al toegepast. Er is zelfs een pool gevormd van fpu'ers en gepensioneerden, die het leuk vinden om nog lessen te geven.

Ontslagvergoeding niet meer korten op uitkeringen

Vanaf 1 april mogen uitkeringen uit een stamrecht (ontslagvergoeding) niet meer worden gekort op een IOAW-uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen.

Mensen bij wie tot dusver de IOAW-uitkering wel werd gekort, kunnen het geld terugvragen.

Dit heeft staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken vandaag bekendgemaakt. Zijn besluit vloeit voort uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in de sociale zekerheid.

11 maart 2008

Kabinet wil geen geld meer erbij voor politie

Wouter Bos, minister van Financiën, gaf vandaag in zijn wekenkijkse interview met RTL-Z aan dat het kabinet niet van plan is om nog extra geld uit te trekken voor de politie-cao. Hij noemt het bod van minister Guusje ter Horst buitengewoon ruim en hij vindt dat het nu tijd is dat de politiebonden ook een stap doen.

Het bod van Ter Horst ging volgens hem al "bijna verder dan te verantwoorden is". Bos is ook geschrokken van de berekeningen van het Centraal Planbureau, waaruit blijkt dat de politiesalarissen er minder bekaaid afkomen dan de bonden beweren.

Afgelopen vrijdag, tijdens de mislukte onderhandelingsronde, heeft ter Horst de bonden informeel aanvullende voorstellen gedaan, waaronder in totaal 1800 euro aan eenmalige (bruto) toelages in 2008 en 2009 voor alle agenten.

Dit voorstel zou 350 miljoen euro aan structurele kosten met zich meebrengen, aangevuld met 220 miljoen euro aan incidentele lasten. Dat schreef de minister dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Ter Horst kwamen de vakbonden vrijdag met een gezamenlijk eisenpakket dat structureel ruim 100 miljoen euro meer kost dan het maximale budget van Binnenlandse Zaken.

Bos zei zich zorgen te maken dat werknemers in andere sectoren, zoals verpleegkundigen en leraren, nu ook met hogere looneisen komen. "Haasje over" met lonen zou volgens de bewindsman de economische groei aantasten.

En verdomd, vandaag kondigde de Aob aan met acties te komen om hogere salarissen voor leraren af te dwingen... Is er hier inderdaad sprake van 'haasje over', of is er slechts sprake van toeval?

07 maart 2008

Nederlandse vrouw verdient 18% minder dan man

Het verschil tussen de inkomens van mannen en vrouwen is in Nederland groter dan in de rest van Europa. Nederlandse vrouwen verdienen namelijk gemiddeld 18% minder dan de Nederlandse man. Europees is dat verschil 15%, en wereldwijd verdienen mannen 16% meer dan vrouwen.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (IVV). Morgen worden de cijfers tijdens een bijeenkomst van de VN-arbeidsorganisatie gepresenteerd.

Op deze bijeenkomst zal Agnes Jongerius; voorzitter van de FNV, regeringen oproepen om internationale afspraken over gelijke beloning na te leven. Er is er wereldwijd te weinig waardering voor het werk dat vrouwen doen, aldus Jongerius.