HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

23 april 2008

Mediation scheelt tijd en geld

Uit een recent onderzoek blijkt dat het gebruik van mediation zowel voor bedrijven als voor particulieren tijd en geld scheelt.

Luisterend oor
Dit maakte Staatssecretaris Bijleveld (BZK) bekend op de conferentie Kwaliteitshandvesten in Rotterdam. Daar presenteerde zij de handreiking 'Een luisterend oor'. Hierin staan een kosten-batenanalyse en een stappenplan over mediation.

Cijfers
Het inzetten van mediation scheelt bedrijven en particulieren 23% in tijd, en qua geld scheelt het ze 27%.

Procedure
Bij mediation is er kort voor of na een besluit persoonlijk contact met de betrokkenen. Zij kijken bijvoorbeeld samen of de juiste informatie is aangeleverd. Als een aanvraag is afgewezen, gaan zij na wat er nog wel mogelijk is. Het positieve gevolg is dat mensen dan minder vaak kiezen voor bezwaar- en klachtenprocedures.

17 april 2008

Bezuinigingen UWV en CWI gaan niet ten koste van dienstverlening

Het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen ) en UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) zijn van plan om met ingang van 2012 voor 127 miljoen euro te gaan bezuinigen.

Deze bezuinigingen zullen niet ten koste van de basisdienstverlening. De basisdienstverlening blijft volgens het kabinet voldoende, door onder meer te bezuinigen op management, logistiek en ondersteuning. Dit schrijven minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb (beide SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.

Er wordt door het UWV en CWI straks gekozen voor een meer individuele benadering om klanten zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. De algemene extra ondersteuning voor bepaalde groepen, zoals allochtonen, arbeidsgehandicapten en ouderen, verdwijnt.

Zoals in een aantal eerdere weblogs al aan de orde kwam, zijn CWI, UWV en gemeenten hun krachten aan het bundelen door hun diensten op het gebied van werk en inkomen samen te voegen. In plaats van de bestaande 125 CWI's komen er 100 Locaties voor Werk en Inkomen (LWI's). Ook wordt internet belangrijker in de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.

05 april 2008

Taskforce DeeltijdPlus 8 april van start

Zoals op de Participatietop in 2007 door het kabinet, werkgevers en werknemers is afgesproken, zal op 8 april a.s. de Taskforce Deeltijd Plus worden geïnstalleerd.

Dit heeft staatssecretaris Aboutaleb (SZW), mede namens minister Plasterk (OCW), aan de Tweede Kamer laten weten.

De komende 2 jaar gaat de Taskforce DeeltijdPlus vooral vrouwen met kleine deeltijdbanen stimuleren om meer uren te gaan werken.

Presentator Pia Dijkstra wordt voorzitter van de taskforce. De overige leden van de Taskforce zijn Désirée van Gorp, directeur Nyenrode Institute for Competition en universitair docent; Judith Ploegman, voorzitter FNV Jong; Senay Özdemir, journalist en bladenmaker en Martijn de Wildt, directeur en mede-eigenaar van organisatieadvies-bureau Qidos.

De Taskforce zal in gesprek gaan met werkgevers, werknemers, vakbonden, werkgeversorganisaties en de samenleving, over mogelijkheden en belemmeringen om meer uren te gaan werken.

Politie-cao nu door alle bonden geaccepteerd

Gisteren heeft als laatste ook de ANPV, de kleine onafhankelijke bond, ingestemd met het cao-voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA), werkgever van de politieambtenaren.

Als eerste ging de grote NPB (zo'n 23 duizend leden) akkoord. Vorige week volgde ook de ACP en eerder deze week de andere kleine politiebond VMHP.

De nieuwe cao voor het politiepersoneel zal voor 3 jaar worden afgesloten.
In 2008 krijgen de politiemedewerkers een loonsverhoging van 3,5%, het jaar daarop 3,3% en in 2010 3,25%.
Daarnaast krijgt het politiepersoneel dat valt in schaal 1 t/m 9 deze zomer een eenmalige uitkering van 1200 euro bruto, en in de zomer van 2009 nog een eenmalige storting van 600 euro bruto.
Bovendien krijgen alle politiemensen met ingang van 1 januari 2008, dus met terugwerkende kracht, een maandelijkse toelage van 100 euro bruto. Deze toelage wordt in januari 2009 nog eens met 50 euro bruto verhoogd.

De bonden benadrukken dat de instemming onder protest is gebeurd, na het voeren van heftige discussies en maandenlang actie voeren. Het akkoord voldoet op een aantal punten namelijk niet aan de wensen van de leden. Zo vinden de ANPV-leden nog steeds dat Ter Horst uit eigen middelen een extraatje voor de politie moet vrijmaken. Doet ze dat niet, dan zou zij niet alleen 'zwaar tekortschieten', maar ook het socialistische gedachtegoed te grabbel gooien 'ten faveure van de inkomenspolitiek van haar partij'. Daarnaast benadrukt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp dat de ACP-leden van mening zijn dat de structurele problemen over financiele waardering en respect voor het politiepersoneel in het voorstel van ter Horst niet zijn opgelost. Het voorstel past volgens de leden niet bij een kabinet dat waarden en normen hoog in het vaandel heeft.

Het uiteindelijke instemmen met het voorstel van ter Horst heeft voornamelijk te maken met beter iets dan niets. Daarnaast speelt de financiele noodzaak voor een groot deel van de achterban van de bonden een belangrijke rol.

Ter Horst wil dat een 'politietop' duidelijkheid gaat verschaffen over de vraag hoe agenten hun gezag kunnen terugkrijgen. De bewindsvrouw wil op de top overleggen met de leiding van de politie en de vakbonden. Dit gaf zij aan na afloop van de ministerraad van gisteren.