HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

23 oktober 2008

Meer rechten voor Europese uitzendkrachten

Goed nieuws voor alle uitzendkrachten in de Europese Unie. Ze krijgen dezelfde rechten als de vaste medewerkers.

Na 6 jaar onenigheid werden de EU-landen het in juni eens over de richtlijn. Vandaag heeft het Europees Parlement met de nieuwe richtlijn ingestemd. Daarmee krijgen de uitzendkrachten vanaf de eerste werkdag dezelfde rechten als de vaste medewerkers. Er zijn in de EU ruim 8 miljoen uitzendkrachten.

Voor Nederland heeft het besluit weinig gevolgen. In Nederland hebben uitzendkrachten al dezelfde rechten als vaste werknemers.

Deze rechten hebben betrekking op salaris, zwangerschapsverlof, toegang tot opleidingen, vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte. Er kunnen nog wel uitzonderingen worden gemaakt, via overleg tussen de sociale partners. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om de gelijke rechten met bijvoorbeeld 12 weken op te schorten. Dit wil Groot-Brittannië bijvoorbeeld.

21 oktober 2008

Nederlands kantoorpersoneel roddelt het meest op het werk

Het bedrijf Canon (ja ja, want 'With Canon you Can') heeft onderzoek gedaan naar de productiviteit van kantoorpersoneel. Daaruit blijkt onder andere dat Nederlands kantoorpersoneel binnen Europa onbetwist leider is in roddelen in de baas zijn tijd.

Nederlandse werknemers hebben verder vaker last van opstartproblemen in de ochtend. Daar tegenover heeft de Nederlandse werknemer juist weer minder last van een 'after lunch dip' dan collega's in bijvoorbeeld Frankrijk of België. Dit heeft voornamelijk te maken met de sobere lunchcultuur in Nederland. In landen als Frankrijk en België blijkt het moeilijk het werk te hervatten na een uitgebreide lunch met de daarbij behorende wijn.

Naast de menselijke factoren speelt de berg email die werknemers dagelijks over zich uitgestort krijgen een rol.

De gemiddelde Europeaan is op kantoor een kwart van de dag niet productief. Gezien het momenteel ongunstige economische klimaat, is dit extra zorgwekkend, aldus Canon.

Canon laat wel vaker onderzoeken uitvoeren, bijvoorbeeld over het comfort van de werkplek. Klik hier om in hun nieuwsarchief te komen, daar kun je makkelijk zoeken.

17 oktober 2008

Boete voor dodelijk ongeval lager

In mei 2006 is bij een bedrijfsuitje in Loon op Zand een medewerker omgekomen. Het evenementenbureau; Gerard Rond Sporting, dat het bedrijfsuitje had georganiseerd, moet nu van het gerechtshof in Den Bosch een boete betalen.

De medewerkers gingen crossen bij het Blauwe Meer. Kraan; de verongelukte medewerker, reed tegen de instructies in zonder veiligheidsgordel in een Rhino, een crossvoertuig. Hij sloeg over de kop en liep daarbij fataal hersenletsel op.

Het hof houdt het evenementenbureau verantwoordelijk en aansprakelijk voor de dood van Kraan. Volgens het hof blijkt uit getuigenverhoren dat medewerkers van Gerard Rond Sporting niet hebben gecontroleerd of de deelnemers hun gordels hadden vastgemaakt, terwijl dit wel hoorde te gebeuren.

Het gerechtshof koos voor de maximale boete die in deze zaak aan een persoon kon worden opgelegd; € 16.750. Een hogere boete kon wel, omdat het om een bedrijf gaat, maar dat vond het hof niet nodig. Dit in tegenstelling tot de rechtbank, die eerder al een hogere boete oplegde. Die bedroeg € 40.000 , waarvan 15.000 voorwaardelijk.

13 oktober 2008

Conflictverlof voor werknemer bij arbeidsconflict?

Moet een werknemer 2 weken verlof kunnen opnemen wanneer hij een conflict heeft met zijn werkgever? Arbodeskundige Smits vindt van wel. Wat vindt u?

Lees hier mijn nieuwste column die ik hierover schreef voor HRnetwerk.

08 oktober 2008

Filerijders willen flexibelere werktijden

Uit een onderzoek van EénVandaag blijkt dat de helft van de filerijders zich zo ergert aan files, dat hij flexibelere werktijden wil. Het onderzoek is door het televisieprogramma uitgevoerd onder ruim 4000 filerijders, en werd vandaag gepubliceerd.

Driekwart van de ondervraagden ergert zich dagelijks aan vertragingen. 26% Van de filerijders wil zelfs een baan dichterbij huis gaan zoeken. 34% Van de filerijders geeft aan dat hun werkgever geen voorstander is van flexibele werktijden.

Over het algemeen zien werknemers met een auto geen oplossing in het reizen met het openbaar vervoer. Voordat zij dit wel zouden doen, en het ov een goed alternatief voor de auto zou zijn, zou het openbaarvervoernetwerk eerst uitgebreid en goedkoper moeten worden.

Wanneer het openbaar vervoer minder tijd gaat kosten, zou 45% de auto laten staan. Als het gratis wordt, zou dat 56% zijn.

Nederlanders verwachten langer door te moeten werken

Uit internationaal onderzoek van personeelsorganisatie Kelly Service (onder 115.000 werknemers) komt naar voren dat een kwart van de Nederlandse werknemers verwacht niet op zijn vijfenzestigste met pensioen te kunnen.

Patricia Becker van Kelly Service Nederland is van mening dat de trend, om van de een op de andere dag te stoppen met werken, voorbij is. "Er is een wereldwijd tekort aan bekwame medewerkers. Het loont dus om langer in dienst te blijven", aldus Becker.

Volgens de onderzoekers is er onder de Nederlanders een 'grote' bereidheid om langer door te werken. Dit omdat 30% van de respondenten bang is op zijn pensioengerechtigde leeftijd te weinig te hebben gespaard, of dat het inkomen te hard achteruit zal gaan.

Uit het onderzoek blijkt ook dat mannen van mening zijn hun oudedagsvoorziening beter geregeld te hebben dan vrouwen. Daarnaast geeft zo'n 60% van de ondervraagden aan langer door te willen werken, dit om actief bij de samenleving betrokken te blijven.