HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

23 december 2008

Vrouwelijke managers zijn eerlijker dan mannen

Dit blijkt uit onderzoek van Yupinj Jia, studente aan de Universiteit vanTilburg, dat zij voor haar proefschrift uitvoerde. Het proefschrift gaat over de wijze waarop in het bedrijfsleven wordt gerapporteerd.

Factoren
Uit het onderzoek blijkt dat de eerlijkheid van financiële rapportages afhangt van een aantal factoren. Een van deze factoren is de prestatiebonus. Het blijkt dat hoe hoger de bonus is bij positieve resultaten, hoe eerder managers geneigd zijn de financiële rapportage te manipuleren. Dit geldt in sterkere mate voor mannen dan voor vrouwen. En: Wanneer managers zien dat collega’s eerlijk rapporteren, zijn zij zelf ook eerder geneigd waarheidsgetrouw de cijfers te overleggen.

Normbesef
Jia pleit ervoor dat bij de aanstelling van topmanagers beter wordt gekeken naar hun normbesef. Tevens is zij van mening dat onethisch gedrag in het bedrijfsleven niet mag worden gedoogd.

Het proefschrift van Jia sluit overigens mooi aan bij het huidige debat over de beloningen van topbestuurders.