HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

22 februari 2009

Meer tijd voor pensioenfondsen voor herstel

Meer tijd
Ook al is het een tijd afgehouden, nu heeft het kabinet toch besloten om de pensioenfondsen meer tijd te geven om hun reserves op peil te brengen. In plaats van 3 jaar wordt dat nu 5 jaar.

Doel van het verlengen is om te voorkomen dat fondsen de pensioenen onnodig moeten verlagen. N overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) heeft minister Donner (SZW) dit besloten.

Aanleiding
Het is allemaal begonnen na een inventarisatie van DNB. Daaruit is gebeleken dat enkele honderden pensioenfondsen niet voldoen aan de wettelijke buffer voor hun verplichtingen. Hun dekkingsgraad is minder dan 105%. Vanwege de uitzonderlijke economische omstandigheden kan het voor veel pensioenfondsen onevenredig zwaar zijn die buffer in 3 jaar weer op te bouwen.

Om problemen te vermijden gaat daarom de wettelijke hersteltermijn tijdelijk van 3 naar 5 jaar. Naar verwachting voldoet de meerderheid van de fondsen binnen 5 jaar wel weer aan de wettelijke minimumeisen.

Herstelplan
Voor 1 april 2009 moeten de pensioenfondsen een realistisch herstelplan indienen bij DNB.
Fondsen moeten daarin ook duidelijk aangeven wat zij doen als geen herstel optreedt. Gepensioneerden en werknemers moeten op tijd worden geinformeerd over de inhoud van dit plan.

De belangrijkste maatregelen waarmee pensioenfondsen kunnen herstellen, zijn hogere pensioenpremies of het niet doorvoeren van prijsstijgingen (indexeren) van de pensioenen.
Als dit niet op tijd tot herstel leidt, kan het fondsbestuur niet anders doen dan pensioenaanspraken en -rechten korten. Dit gebeurt alleen in het uiterste geval, en zal door het tijdelijk verlengen van de hersteltijd in ieder geval minder snel aan de orde zijn.