HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

10 maart 2009

Voegen vrouwen aan de top niets toe?


Lees hier mijn nieuwste weblog die ik schreef voor Expand!

09 maart 2009

Medewerkers DAF en Corus naar het leger?

De minister van Defensie gaat met zo'n 10 bedrijven in gesprek om te kijken of er voor overtollig personeel een plek is binnen de krijgsmacht.

Om de mogelijkheden te bekijken is er een werkgroep geformeerd. Zij beschikt over een lijst met 1500 beschikbare militaire functies, die tijdelijk door burgers zouden kunnen worden vervuld. Het gaat onder meer om tijdelijke detachering van monteurs, IT'ers en administratief personeel.

Corus is een van de geinteresseerde bedrijven. Daar moeten er 800 man uit. Zij denken aan detachering naar de marine.

DAF Trucks moet 170 arbeidsplaatsen schrappen, en is ook geinteresseerd. Echter, niet in de vorm van detachering, maar in de vorm van een definitieve overstap. Dit ligt voor de krijgsmacht weer lastig, omdat het dan voornamelijk om plaatsen lijkt te gaan die een rustpunt vormen in de carrieres van de eigen militairen.

Werktijdverkorting en loonmatiging

De werktijdverkortingsregeling is door minister Donner verlengd tot 21 maart a.s. Door werktijdverkorting aan te vragen kunnen noodlijdende bedrijven hun personeel tijdelijk minder laten werken, met behulp van WW-uitkeringen.

Er zijn al meer dan 500 verzoeken om werktijdverkorting toegewezen. Maximaal kan voor 20.000 voltijdsbanen, ofwel 760.000 uur, een beroep worden gedaan op de regeling. Daarvan is nu ruim 600.000 uur benut.

Loonmatiging
Donner is al een tijdje in gesprek met de sociale partners over loonmatiging en andere arbeidsvoorwaarden, om de gevolgen van de kredietcrisis op te vangen en tegen te gaan.

Donner heeft de vakbeweging gevraagd haar looneisen verder te matigen tot een inflatiecorrectie. Volgens ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) daalt de inflatie dit jaar tot circa 1% en zal dat in 2010 op hetzelfde niveau blijven. De inflatie kan laag worden gehouden door de lonen laag te houden. Lagere loonkosten moeten ook de internationale concurrentiepositie van bedrijven in de huidige economisch slechte tijden verbeteren.

In ruil voor loonmatiging biedt Donner het plan voor deeltijd-WW, waardoor noodlijdende bedrijven met behulp van uitkeringsgeld hun personeel een jaar lang minder kunnen laten werken.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is het beperken van loonsverhogingen tot de inflatiecorrectie onvoldoende om ingrijpende maatregelen te voorkomen. Voor het kabinet zijn alle opties bespreekbaar, zoals verhoging AOW-leeftijd en beperking WW, om de economie en overheidsfinanciën op peil te houden.