HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

26 februari 2010

NedCar biedt medewerkers vertrekregeling aan

Na verlenging van de deeltijd-WW gaat NedCar te Born nu over tot het aanbieden van vrijwillige vertrekpremies.

NedCar heeft hierover overleg gevoerd met de vakbonden en de ondernemingsraad.

De regeling wordt aangeboden aan medewerkers in de ondersteunende diensten. NedCar probeert hiermee het aantal medewerkers in ondersteunende functies met maximaal 100 mennsen terug te brengen. Op deze manier wil men kosten besparen. Dit is nodig aangezien de vraag is afgenomen.

Behalve de vrijwillige vertrekpremie kunnen medewerkers in de ondersteunende diensten ook gebruik maken van de ouderenregeling, of een baan krijgen bij het distributiecentrum van Mitsubishi in Sittard.

Dit jaar zal door Mitsubishi, de eigenaar van NedCar, een besluit worden genomen over of men na 2012 nog verder wil met NedCar. Met deze poging tot kostenbesparing hoopt NedCar de plannen van Mitsubishi positief te beïnvloeden.

23 februari 2010

Vorst-WW gefinancierd door overheid

Vorige week werd door minister Donner (SZ) aangekondigd dat bouwondernemers aanspraak kunnen maken op vorst-WW. Sinds dit bericht stromen de aanvragen binnen.

In de Werkloosheidswet zit de speciale regeling ingebouwd voor buitengewone natuurlijke omstandigheden, waarvan bijvoorbeeld ook bij wateroverlast gebruikgemaakt kan worden. De instemming van de minister was nodig, omdat cao-afspraken in de sector een beroep op de regeling in de weg stonden.

De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2010 en loopt tot 1 april 2010.

De regeling is zo gewild vanwege het lang aanhoudende winterse weer. Veel bouwbedrijven zijn daardoor in de problemen geraakt. Op veel bouwplaatsen kwam het werk stil te liggen, terwijl de werknemers wel moesten worden doorbetaald.

De regeling geldt niet alleen voor de bouwsector, maar ook voor hoveniers, glazenwassers en schilders die als gevolg van de vorst niet konden werken. Ook zij kunnen een beroep doen op de speciale WW.

Werkgevers die voor de vorst-WW in aanmerking komen, krijgen driekwart van het betaalde loon terug van de overheid. Dat wordt betaald uit de WW-fondsen. Dit betekent dus dat werknemers die onder de regeling vallen, in dienst blijven van hun werkgever en hun opgebouwde WW-rechten niet hoeven aan te spreken.

16 februari 2010

Donner wil Wet Collectief Ontslag aanpassen

Minister Donner heeft aangegeven de Wet Collectief Ontslag aan te willen passen. Doel is om het omzeilen van collectieve ontslagen te voorkomen.

De aanpassing houdt in dat bedrijven bij ontslag van 20 of meer werknemers, ALTIJD de vakbonden in moeten lichten, ongeacht de ontslagroute.

Dit zou betekenen dat het niet meer mogelijk is om 'stiekem' individuele afspraken te maken tussen werkgever en werknemer over beeindiging. Hierbij zullen dan voortaan ook de bonden moeten worden ingelicht. Deze individuele afspraken vallen nu niet onder de meldingsplicht. Volgens de vakbonden wordt zo de Wet Melding Collectief Ontslag omzeild.

Donner wil met zijn aanpassing ervoor zorgen dat de wet voorziet in waarvoor hij is bedoeld, door het tijdig inlichten en inschakelen van vakbonden bij voorgenomen collectief ontslag.

Het streven van Donner is om de aangepaste wet op korte termijn in te dienen bij de Tweede Kamer.

Labels:

04 februari 2010

Lagere bonus voor vrouwen aan de top

De Tilburgse financieel econoom Luc Renneboog heeft in samenwerking met de universiteit van Exeter onderzoek gedaan naar de verschillen in salaris en bonus tussen mannen en vrouwen.

Vrouwen in topfuncties verdienen gemiddeld 15 tot 17% minder dan mannen. Dit komt deels omdat vrouwen vaker in sectoren werken waar lagere salarissen worden betaald. Echter, wanneer vrouwen met dezelfde vooropleiding en hetzelfde contract in een echt 'mannenberoep' werken, verdienen ze meer dan 10% minder.

Ook bij mannen zijn er grote verschillen in bonussen. Mannen die in een goed presterend bedrijf werken, krijgen soms wel 400% meer bonus dan mannen in een bedrijf waar het slecht gaat. Bij vrouwen is dat verschil hooguit 30%. En, topvrouwen krijgen wel bijna altijd een bonus, terwijl die prestatiebeloning soms aan de neus van slecht presterende mannen voorbij gaat.

De onderzoekers vragen zich af of vrouwen zich wel voldoende realiseren dat hun prestaties minder erkend en gewaardeerd worden. Bedrijven met vrouwelijke managers presteren namelijk niet slechter dan die met uitsluitend mannen aan het hoofd, aldus de onderzoekers.

Bedrijven erkennen vrouwelijk talent onvoldoende. Ook doen bedrijven minder moeite om goede vrouwelijke werknemers vast te houden.