HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

27 mei 2010

Meer klachten discriminatie op werkvloer bij CGB

Er wordt steeds meer geklaagd over discriminatie op de werkvloer. Bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) zijn het afgelopen jaar 473 klachten (een stijging van 10% met vorig jaar) ingediend.

Vandaag verscheen het jaarverslag van de CGB. Daarin staat dat de meeste klachten (22%) betrekking hadden op discriminatie op grond van leeftijd. Daarop volgend handicaps of chronische ziekten (17%).

Het aantal verzoeken tot een oordeel van de commissie over discriminatie op basis van godsdienst nam in 2009 relatief af, van 8 (2008) tot 6%.

Een woordvoerder van de commissie denkt dat de stijging van de klachten over discriminatie voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan een voorlichtingscampagne, maar kan niet uitsluiten dat er sprake is van verharding van de verhoudingen op de werkvloer. Volgens de CGB heeft discriminatie op de werkvloer een grote impact op werknemers. Werkgevers hebben hierbij een rol te vervullen, stelt de commissie. Zij vinden de rol van de leidinggevende bepalend bij het realiseren van een discriminatievrije werkomgeving. Maar die zouden daar lang niet altijd op zijn toegerust, concludeert de commissie op basis van haar onderzoeken, oordelen en adviezen.

In 2009 bracht de CGB 8 adviezen uit. Een ging over de ongelijke beloning van mannen en vrouwen in Nederland. De commissie is inmiddels met een uitgebreid onderzoek begonnen naar beloningsverschillen in ziekenhuizen. In hetzelfde advies constateerde de CGB dat zwangere vrouwen moeilijk aan een baan komen, dat hun contracten niet verlengd worden of dat ze vanwege zwangerschapsverlof geen bonus krijgen. Ook hiernaar zal de CGB nader onderzoek verrichten.