HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

23 juni 2010

Vakcentrales niet blij met opsparen vakantie

Het kabinet wil het opsparen van vakantiedagen aan banden leggen. Nu kunnen werknemers hun vakantie nog 5 jaar opsparen, het kabinet wil dit terugbrengen tot anderhalf jaar.

Te lang uitstellen van vakantie zou de veiligheid en gezondheid in gevaar brengen. Het voorstel geldt alleen voor de twintig wettelijke vakantiedagen waar iedereen recht op heeft. Extra vakantiedagen vallen buiten de regeling.

De vakcentrales FNV, CNV en MHP zijn tegen dit wetsvoorstel. Zij wijzen erop dat in 2002 de verjaringstermijn juist is verlengd van 2 tot 5 jaar, zodat werknemers kunnen sparen voor een sabbatical of studieverlof.

Voor beide gezichtspunten is iets te zeggen, dat is juist het probleem. Het is jammer om iedereen over dezelfde kam te scheren. Waar de een behoefte heeft aan regelmatige vakanties en zijn dagen echt nodig heeft, is de ander (gezien leeftijd, cultuur, persoonlijkheid en laten we niet vergeten branche en soort werk) veel meer gebaat bij een langere periode vakantie.

Wat vindt u?

Evenveel vakantiedagen voor langdurig zieken

Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers.

Minister Donner (SZW) en Hirsch Ballin (Justitie) hebben samen voorgesteld om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen, en de ministerraad heeft met dit wijzigingsvoorstel ingestemd. De wijziging is ook een noodzakelijke, door uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

In Nederland is het momenteel zo dat langdurig zieke werknemers minder vakantiedagen opbouwen. Voor p&o'ers betekent dit altijd een heel gereken, want officieel bouw je als zieke alleen vakantie op over de laatste 6 maanden ziekte. Voor niemand echt heel duidelijk. Ook al wordt het nu een stuk beter uitvoerbaar, er kleven ook andere kanten aan dit besluit. Want dit zorgt voor extra kosten voor de werkgever. Zeker voor fee-earners en productie zal dit impact hebben, met name omdat de zieke werknemer tijdens of na de reintegratie extra vakantie op kan nemen.

Het wetsvoorstel regelt ook dat werknemers in de toekomst hun wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf jaar moeten opnemen. Te lang uitstellen van vakantie zou de veiligheid en gezondheid in gevaar kunnen brengen. Extra vakantiedagen vallen buiten de nieuwe regeling. De termijn geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Belangrijk is dat werkgever(s) en werknemer(s) in onderling overleg kunnen besluiten om de termijn te verlengen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.