HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

31 mei 2011

Nederland scoort middelmatig in aantal verzuimdagen

In Oostenrijk verzuimen medewerkers 9 dagen per jaar, de hoogste score van de onderzochte Europese landen. Nederland zit wat lager, met gemiddeld 7 dagen per jaar, zo bleek uit onderzoek van Mercer.

Mercer heeft voor zijn onderzoek in 14 Europese landen 556 werkgevers ondervraagd.

Duitsland en Frankrijk zitten beide gemiddeld op 8, Polen op 7 dagen per jaar. Het minste aantal dagen verzuim is te vinden in Ierland, Portugal en Spanje, gemiddeld 4 dagen per jaar.
In Nederland, 55%, en Ierland,54%, rapporteren veel organisaties gelukkig een afname in het verzuim.

Meest voorkomende oorzaken
De meest genoemde oorzaken van het verzuim zijn pier-pees-bot-klachten, geestelijke gezondheidsklachten en kanker. Hierbij moet worden opgemerkt dat 45% van de onderzochte bedrijven geen idee heeft van de top 3 oorzaken van verzuim. (Tip: neem een goede arbodienst!)

Goed geregeld?
66% Van de onderzochte ondernemingen geeft aan een verzuimbeleid te hebben. Minder dan de helft (45%) van de ondernemingen voert frequent verzuimgesprekken met medewerkers die verzuimen, over het terugkeren op de werkvloer. 33% Houdt rekening met het verzuim van een medewerker tijdens het jaarlijkse beoordelingsgesprek.

Het bieden van een ‘aanwezigheidsbonus’, een eenmalige uitkering per jaar als de medewerker niet ziek is geweest, wordt door 23% van de ondernemingen gehanteerd. Van de respondenten geeft 38% aan dat zij werknemers laat behandelen op kosten van de werkgever, en zelfs 39% biedt revalidatievoorzieningen aan.
Laten we hopen dat in deze gevallen de medewerker eerst zelf heeft geprobeerd het via de eigen verzekeraar te regelen.

19 mei 2011

Vertaal je talenten; digitaal of met een coach?

Kijk eens op http://www.talentenvertaler.nl/, een online instrument waar je je talenten kunt invullen. Daaruit volgt vervolgens een aantal beroepensuggesties.

Blijkbaar bestaat de site al 2 jaar, ik had er nog nooit van gehoord. Meteen maar even geprobeerd natuurlijk. De meest vreemde beroepen kwamen eruit. Als talent koos ik voor mensen motiveren, begeleiden, coachen en aansturen. Daar kwamen 10 beroepensuggesties uit zoals: ondernemer veilinghuis, clustermanager postkantoor (ik wist niet eens dat er nog postkantoren waren..) en exportmanager.

Grappig om eens een andere invalshoek te gebruiken, en het zijn zeker beroepen waar ik zelf nog nooit aan had gedacht. Maar of je er nou echt iets aan hebt..

Mocht je daadwerkelijk meer willen weten over je talenten en hoe die het beste in te zetten, neem dan contact met mij op. Als gecertificeerd loopbaancoach help ik je graag verder.

12 mei 2011

Kosten hoofdpijn kopzorg voor economie

Jaarlijks gaan er 190 miljoen werkdagen verloren aan hoofdpijnklachten, een verlies van circa 155 miljard euro.

56,1%, Dus meer dan de helft, van de volwassenen in de EU heeft last van hoofdpijn en/of migraine. Ongeveer één op de 6 vrouwen en één op de 12 mannen lijdt aan migraine. Het is naar schatting de duurste hersenstoornis voor de samenleving in de EU en de Verenigde Staten.

Tijdens migraine-aanvallen stelt 90% van de mensen huishoudelijke klusjes uit, bijna driekwart heeft maar beperkt vermogen om te gaan werken en de helft van hen gaat helemaal niet aan het werk.

Dit alles blijkt uit een rapport van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Zij vinden dat hoofdpijnaandoeningen niet genoeg erkend worden en dat de financiële kosten voor de maatschappij door verloren productiviteit enorm zijn. Regeringen zouden de problemen rondom hoofdpijnklachten serieuzer moeten nemen vindt het WHO, er zou meer passende medicatie beschikbaar moeten komen en meer kennis over stoornissen, diagnoses en behandelingen.

Natuurlijk kan daar nog winst worden behaald, echter, aan de andere kant ook. Als driekwart van de mensen met hoofdpijnklachten beperkt vermogen heeft om te gaan werken, zouden ze dit vermogen (ook wel genoemd restcapaciteit) ook in moeten zetten ipv zich volledig ziek te melden. Dit zou een gigantische daling betekenen in verzuimpercentages!