HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

23 mei 2007

Fraude in horeca Utrecht en Amersfoort

Een aantal horecabedrijven in Utrecht en Amersfoort is beboet, omdat zij vreemdelingen in dienst hadden die niet over de juiste papieren beschikten. In totaal bedroegen de boetes 400 duizend euro.

Illegale arbeid
Bij een kwart van de bezochte bedrijven in Utrecht was sprake van illegale arbeid. In Amersfoort lag dat percentage op 22. Dit is in beide gevallen hoger dan gemiddeld bij eerdere controles in andere delen van het land. Van de 50 vreemdelingen die zonder geldige papieren aan het werk waren verbleven er 29 illegaal in ons land. Zij zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie in afwachting van hun uitzetting.

Controles
Bovenstaande kwam aan het licht tijdens controles door het Horeca Interventieteam Utrecht en Amersfoort. Daarin werkte de Arbeidsinspectie samen met de Belastingdienst, het UWV, de politie en de gemeentes Utrecht en Amersfoort. De controles vonden vorig jaar plaats, van april tot december. Daarbij werden 160 bedrijven bezocht, waar 50 illegaal tewerkgestelde vreemdelingen werden aangetroffen.

Doelstelling
Doelstellig van de controles was het tegengaan van zwart werk, belasting- en premiefraude, uitkeringsfraude, overtredingen van horecavergunningen en overtredingen van bijzondere wetten. Ook vreemdelingentoezicht en het naleven van de identificatieplicht voor werknemers op de werkplek hoorden daarbij. Signalen van illegale huisvesting zijn doorgegeven aan bevoegde instanties. Misstanden op het gebied van voedselveiligheid aan de Voedsel- en Warenautoriteit.

Werken en uitkering
Bij de controles zijn 38 personen aangetroffen die een bijstandsuitkering ontvingen. In 8 gevallen is die uitkering beƫindigd. Daarnaast zijn er 20 personen aangetroffen die aan het werk waren terwijl ze ook een uitkering van het UWV ontvingen. Uit nader onderzoek van het UWV moet blijken in hoeverre hier sprake is van fraude.

De opbrengst van de Belastingdienst wordt pas later duidelijk; er loopt nog onderzoek naar geconstateerde overtredingen. De resultaten hiervan zullen in de loop van dit jaar bekend worden.