HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

11 december 2007

Wetsvoorstel eenmalige gegevensuitvraag goedgekeurd

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor eenmalige gegevensuitvraag. Daarmee hoeven mensen die zich inschrijven voor werk of een uitkering straks nog maar één keer gegevens te verstrekken.

Het wetsvoorstel was een initiatief van staatssecretaris Aboutaleb (SZW). Als een klant bijvoorbeeld aan het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) zijn opleiding en werkervaring heeft gemeld, hoeft hij die gegevens later niet meer te verstrekken aan het UWV of de gemeente.

Per januari 2008 wordt het Digitaal Klantdossier (DKD) in gebruik genomen. Het DKD is een belangrijke eerste stap waardoor burgers minder vaak hun gegevens hoeven te verstrekken. Via het DKD wisselen het UWV, CWI, en gemeenten elektronisch werk- en inkomensgegevens van hun klanten met elkaar uit. Zo hoeven de verschillende instanties niet steeds dezelfde gegevens op te vragen bij de burger. Ook kunnen burgers een deel van hun gegevens via internet inzien en aanpassen waar nodig.

De klant kan straks door middel van het DKD vanuit huis een bijstands- of WW-uitkering aanvragen. De aanvraagformulieren zijn deels vooringevuld met gegevens die over de klant al bekend zijn. N.B.: Het wordt met het DKD voor burgers niet makkelijker om een uitkering te krijgen, maar wel om een aanvraag in te dienen.
(Leuker konden ze het niet maken, wel makkelijker ;-D).