HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

11 december 2007

Wetsvoorstel om re-integratie vanuit ziektewet te bevorderen door Eerste Kamer heen

In 2008 gaan scherpere regels gelden voor de re-integratie van mensen met een ziektewetuitkering. Deze aangescherpte regels moeten hen stimuleren om zo snel en veel mogelijk weer aan de slag te gaan.

Dit is de kern van het Wetsvoorstel zieke vangnetters (met name uitzendkrachten) van minister Donner (SZW), waarmee de Eerste Kamer heeft ingestemd. Het wetsvoorstel geeft duidelijker aan wat mensen in de ziektewet en het UWV moeten doen op het gebied van re-integratie.

Mensen die in de ziektewet zitten hebben meestal geen werkgever meer die hun doorbetaalt én hen kan helpen weer aan de slag te gaan. Het UWV betaalt in dat geval niet alleen het ziekengeld tijdens de eerste twee ziektejaren, maar gaat meestal ook over verzuimbegeleiding en re-integratie. Je kunt hierbij denken aan uitzendkrachten, werklozen en werknemers met een tijdelijk contract. Mensen die in de ziektewet zitten, komen relatief vaker dan zieke werknemers in vaste dienst in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), na afloop van 2 ziektejaren.

Voor de beoordeling of iemand een ziektewetuitkering krijgt is straks van belang of hij de gewone werkzaamheden nog kan doen die kenmerkend zijn voor zijn functie. Ook moet het UWV aan het einde van de 2 jaar ziekte een re-integratieverslag opstellen.

Nu is het nog zo dat deze mensen een volledig beroep doen op de ziektewet als ze slechts een specifiek deel van hun werk niet meer kunnen doen. Er wordt dan niet gekeken of ze andere onderdelen van het werk nog wel kunnen doen.

Bevengenoemde wijzigingen gelden alleen voor nieuwe gevallen. Het wetsvoorstel treedt in werking op 1 januari 2008, met uitzondering van het artikel (artikel IIA) dat wijzigingen betreft voor zieke werklozen. Dit treedt zo spoedig mogelijk in werking, op een nader te bepalen tijdstip.