HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

27 januari 2006

Ongelijke belong tussen mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen worden ongelijk beloond, mannen verdienen vaak meer dan vrouwen. De ongelijkheid in beloning bedraagt in het bedrijfsleven zo'n 7%, zo blijkt uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie.

Minister de Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een werkgroep aangesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de vakbeweging en de werkgeversorganisaties, leden van de organisatie van personeelsmanagers: NVP, de Nederlandse vereniging voor medezeggenschap en de Commissie Gelijke Behandeling. De werkgroep zal zich vooral bezighouden met voorlichting en het achterhalen van oorzaken van ongelijke beloning. De werkgroep zal ook met concrete oplossingen komen om financiƫle discriminatie weg te nemen.

Er is ook een website gelanceerd waarop informatie is te vinden over ongelijke beloning; http://www.gelijkloon.nl/content.asp

Zie voor artikel:

Bron: Ministerie SZW