HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

21 mei 2007

Werkgevers betalen bij UWV evenveel premie vanaf 2008

Vanaf 1 januari 2008 betalen alle werkgevers die verzekerd zijn bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een gelijke premie voor de lopende WAO-uitkeringen.

Er was al een tijd bekend dat de Pemba-regeling zou worden afgeschaft. Deze houdt in dat de hoogte van de premie voor een werkgever afhangt van het aantal van zijn werknemers dat in de WAO is gekomen.

Het wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de afschaffing van de Pemba regelt, is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel regelt verder dat er geen premiedifferentiatie komt voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), de opvolger van de WAO.

Het vorige kabinet besloot de Pemba voor de WAO af te schaffen en zo’n regeling niet te treffen voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in de WIA. Dat besluit is overgenomen in het coalitieakkoord van het huidige kabinet. Met dit wetsvoorstel werkt het kabinet dit deel van het coalitieakkoord nu uit.