HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

05 december 2007

Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen komt eraan

Al eerder heb ik hierover geschreven, want al een tijdje wordt er gesproken over zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen. Nu lijkt het er echt aan te komen.

Minister Donner heeft voorgesteld om vrouwelijke zelfstandigen een wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken te geven. De ministerraad gaat akkoord met Donners voorstel.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2008.

De hoogte van de uitkering uit de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) hangt af van de inkomsten van de zelfstandige in het jaar voor de uitkering wordt uitgekeerd. De uitkering bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon (1.317 euro bruto per maand).

Het doel van de regeling is de bescherming van moeder en kind. Veel vrouwelijke zelfstandigen maken geen gebruik van de bestaande mogelijkheid om zich te verzekeren tegen inkomensverlies door zwangerschap en bevalling. Deze verzekering kent een aantal beperkingen. De verzekering is alleen af te sluiten in combinatie met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook kennen veel verzekeraars een wachttijd van 2 jaar.

De nieuwe regeling vermindert de financiële noodzaak voor zelfstandigen om tijdens de zwangerschap lange tijd door te werken en na de bevalling weer snel te beginnen.

De regering heeft op grond van internationale verplichtingen geen plicht om met een regeling te komen voor zwangere zelfstandigen. Dit is al eerder door de rechter vastgesteld.

De regeling geldt ook voor de meewerkende echtgenoot van een zelfstandige. De wet wordt uitgevoerd door de UWV en betaald uit de algemene middelen.

1 Comments:

At woensdag, 23 januari, 2008, Anonymous Anoniem said...

Helemaal goed! dacht ik toen ik dit hoorde en las, en werd met een gerust hart zwanger. (Ik kon geen verzekering afsluiten, alleen voor minstens 600 euro in de maand, en dan de eerste 3 jaar niet zwanger mogen worden. Die tijd moet je maar hebben...)
Het lukte meteen en ik ben eind augustus uitgerekend.

Nu ik probeer om deze regeling in gang te zetten, krijg ik de kous op m'n kop. Het UWV zegt doodleuk dat het slechts een wetsvoorstel is, en nog helemaal niet zeker. En mòcht het doorgaan, kom ik er zeker niet voor in aanmerking. Je moet nl òp of ná 1 juli zwanger worden.
Lijkt mij zeer vreemd, de precieze datum van het begin van een zwangerschap ligt officieel namelijk nog vòòr de conceptie. Daar gaan dan heel veel problemen mee komen.
Je krijgt dan bv allerlei baby's van 9 pond die 2 maanden te vroeg zijn geboren, dat soort dingen. Lijkt me dat ze dit makkelijk kunnen voorkomen door de dames het verlof te geven die òp 1 juli zwanger zijn. En bovendien gaat het om het verlof, niet om de zwangerschap zelf?
Weet iemand waar ik de meest recente informatie vandaan kan halen? Of wie ik kan contacten?

 

Een reactie posten

<< Home