HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

12 mei 2011

Kosten hoofdpijn kopzorg voor economie

Jaarlijks gaan er 190 miljoen werkdagen verloren aan hoofdpijnklachten, een verlies van circa 155 miljard euro.

56,1%, Dus meer dan de helft, van de volwassenen in de EU heeft last van hoofdpijn en/of migraine. Ongeveer één op de 6 vrouwen en één op de 12 mannen lijdt aan migraine. Het is naar schatting de duurste hersenstoornis voor de samenleving in de EU en de Verenigde Staten.

Tijdens migraine-aanvallen stelt 90% van de mensen huishoudelijke klusjes uit, bijna driekwart heeft maar beperkt vermogen om te gaan werken en de helft van hen gaat helemaal niet aan het werk.

Dit alles blijkt uit een rapport van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Zij vinden dat hoofdpijnaandoeningen niet genoeg erkend worden en dat de financiële kosten voor de maatschappij door verloren productiviteit enorm zijn. Regeringen zouden de problemen rondom hoofdpijnklachten serieuzer moeten nemen vindt het WHO, er zou meer passende medicatie beschikbaar moeten komen en meer kennis over stoornissen, diagnoses en behandelingen.

Natuurlijk kan daar nog winst worden behaald, echter, aan de andere kant ook. Als driekwart van de mensen met hoofdpijnklachten beperkt vermogen heeft om te gaan werken, zouden ze dit vermogen (ook wel genoemd restcapaciteit) ook in moeten zetten ipv zich volledig ziek te melden. Dit zou een gigantische daling betekenen in verzuimpercentages!