HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

01 februari 2011

Daling ziekteverzuim ArboNed-klanten

Uit de cijfers van Arboned blijkt dat het ziekteverzuim bij de aangesloten klanten (70.000 bedrijven met in totaal 1,3 miljoen werknemers) in 2010 licht gedaald is, naar 3,8%. In 2009 en 2008 was het percentage 3,9%.

De daling heeft volgens ArboNed te maken met het feit dat het verzuimbeleid binnen bedrijven effect sorteert. Werkgevers hebben het beperken van het verzuim hoog op de agenda staan en ook werknemers voelen zich er meer verantwoordelijk voor.

Onder mannen was het verzuim in 2010 het hoogste in de leeftijdsgroep tussen 46 en 55 jaar. Jonge mannen tot 25 meldden zich het minst ziek. Bij vrouwen was het verzuim het hoogste in de leeftijdsklasse tussen de 36 en 45. Vrouwen tot 25 en vrouwen boven de 56 meldden zich het minst vaak ziek.

De dag met het laagste verzuim in 2010 was 2 augustus, die met het hoogste 3 december.

Van alle provincies was in Drenthe het ziekteverzuim vorig jaar met 4,4% het hoogst. Ook in Groningen lag het met 4% ruim boven het gemiddelde. In Zeeland was het met 3,2% veruit het laagste. Volgens ArboNed is de sociaaleconomische status nog altijd een belangrijke indicator voor verzuim. In de provincies waar mensen over het algemeen een lagere opleiding en inkomen hebben, is het verzuim hoger.

Volgens de heer Van Rhenen, directeur van ArboNed, moeten werkgevers meer sturen op bevlogenheid, willen zij het verzuim nog verder terugdringen. Van Rhenen heeft aan de Nyenrode Business Universiteit een leerstoel bevlogenheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bevlogen werknemers meer energie hebben, waardoor ze een hogere weerstand hebben en zich minder snel ziek melden. Voor bevlogenheid zijn onder andere betrokkenheid en plezier in het werk van belang.

Mooi natuurlijk om meer te sturen op bevlogenheid, maar daar ligt ook een rol voor de medewerkers zelf, en een medeverantwoordelijkheid in het creeren van die bevlogenheid.