HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

31 mei 2011

Nederland scoort middelmatig in aantal verzuimdagen

In Oostenrijk verzuimen medewerkers 9 dagen per jaar, de hoogste score van de onderzochte Europese landen. Nederland zit wat lager, met gemiddeld 7 dagen per jaar, zo bleek uit onderzoek van Mercer.

Mercer heeft voor zijn onderzoek in 14 Europese landen 556 werkgevers ondervraagd.

Duitsland en Frankrijk zitten beide gemiddeld op 8, Polen op 7 dagen per jaar. Het minste aantal dagen verzuim is te vinden in Ierland, Portugal en Spanje, gemiddeld 4 dagen per jaar.
In Nederland, 55%, en Ierland,54%, rapporteren veel organisaties gelukkig een afname in het verzuim.

Meest voorkomende oorzaken
De meest genoemde oorzaken van het verzuim zijn pier-pees-bot-klachten, geestelijke gezondheidsklachten en kanker. Hierbij moet worden opgemerkt dat 45% van de onderzochte bedrijven geen idee heeft van de top 3 oorzaken van verzuim. (Tip: neem een goede arbodienst!)

Goed geregeld?
66% Van de onderzochte ondernemingen geeft aan een verzuimbeleid te hebben. Minder dan de helft (45%) van de ondernemingen voert frequent verzuimgesprekken met medewerkers die verzuimen, over het terugkeren op de werkvloer. 33% Houdt rekening met het verzuim van een medewerker tijdens het jaarlijkse beoordelingsgesprek.

Het bieden van een ‘aanwezigheidsbonus’, een eenmalige uitkering per jaar als de medewerker niet ziek is geweest, wordt door 23% van de ondernemingen gehanteerd. Van de respondenten geeft 38% aan dat zij werknemers laat behandelen op kosten van de werkgever, en zelfs 39% biedt revalidatievoorzieningen aan.
Laten we hopen dat in deze gevallen de medewerker eerst zelf heeft geprobeerd het via de eigen verzekeraar te regelen.