HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

18 juli 2011

Grote daling in opleidingsuitgaven

Sinds het begin van de crisis is alles dat geld kost aan banden gelegd, zo ook de opleidingsuitgaven. Sterker nog, er is door werkgevers flink in gesneden. Zo is er in 2010 zo'n 20% minder dan in 2008 aan opleidingen uitgegeven.

Zo blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek naar personeelsmanagement van het tijdschrift HR Strategie, uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot, onder ruim 230 HR-professionals.

De opleidingsbudgetten zijn binnen de meeste organisaties niet opgemaakt.
De aan het onderzoek deelnemende organisaties gaven per medewerker gaven in 2010 gemiddeld 794 euro uit aan opleidingsactiviteiten, terwijl er 934 euro was begroot. In 2008 was dit respectievelijk 988 (gerealiseerd) en 1030 (gepland) euro.

Voor 2011 ligt het gemiddelde geplande opleidingsbudget per medewerker 3% lager (906 euro) dan in 2010. Ook deze daling blijkt het gevolg van de recessie.

Organisaties in een krimpende markt hebben voor 2011 bijna 10% minder opleidingsbudget begroot dan voor 2010. Dit terwijl organisaties die hun markt dit jaar zien groeien 2% meer budget voor opleidingen uittrekken.

1 Comments:

At zondag, 09 oktober, 2011, Blogger Sjoerd HRM said...

Naar mijn mening is het als organisatie onverstandig minder uit te geven van het begrote opleidingsbudget. Of organisaties dit al dan niet bewust doen is de vraag. Ik denk dat de HRD afdeling van een bedrijf verantwoordelijk is voor oplossen van problemen, niet voor het bedenken van een opleiding. Een goed HRD beleid kenmerk zich door een juiste analyse om het probleem te achterhalen. Als deze grondige analyse is gedaan wordt duidelijk wat het probleem is kan verandering plaatsvinden, al dan niet in de vorm van een opleiding. De oplossingsgerichte manier is duurder, ingewikkelder maar ook beter, wellicht is dat oorzaak van het niet volledig besteden van het begrote opleidingsbudget!

 

Een reactie posten

<< Home