HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

08 augustus 2011

Werkloosheid mannen verdubbeld

Het aantal werkloze mannen van 25 tot 45 jaar is sterk gegroeid. Van 46.000 in het tweede kwartaal van 2008 tot 99.000 in dezelfde periode dit jaar. Daarmee is het aantal werkloze mannen in deze leeftijdscategorie de afgelopen drie jaar ruim verdubbeld. En door de economische crisis het hardst geraakt, aldus het CBS.

De stijging van de werkloosheid bij mannen hangt voor een deel samen met de bedrijfstakken waarin zij veelal werkzaam zijn. Het gaat dan vooral om de industrie, bouw, landbouw en zakelijke dienstverlening. In deze takken verdwenen sinds het tweede kwartaal van 2008 ongeveer 200.000 banen.

Bij de overheid en in de zorg was juist sprake van een groei van het aantal banen. In deze sectoren zijn echter relatief veel vrouwen werkzaam.