HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

06 oktober 2011

Spaarloon in 2012 op te nemen

De spaarloonregeling wordt afgeschaft. Deelnemers aan spaarloonregelingen kunnen hun opgebouwde tegoeden vanaf 1 januari 2012 in zijn geheel opnemen.

Het kabinet schrapt de spaarloonregeling om geld vrij te maken voor het verlagen van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2%. Dat is bedoeld als impuls voor de vastgelopen woningmarkt.

Het in een keer opnemen van de spaarloontegoeden heeft geen nadelige fiscale gevolgen. Maar het staat deelnemers ook vrij om het geld gewoon te laten staan.

Via de spaarloonregeling kon jaarlijks maximaal 613 euro belastingvrij worden gespaard, waarbij geld naar een geblokkeerde bankrekening ging. De gespaarde bedragen moesten daar 4 jaar blijven staan.

Het CPB denkt niet dat het vrijvallen van het spaarloon een wezenlijk effect op de economie zal hebben, net zoals dat de vorige keren ook niet het geval was. Het gaat meestal om een tijdelijk effect, geen structureel effect.