HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

05 december 2007

Donner wil meer poortwachterscentra

Minister Donner (SZW) heeft afgelopen maandag bekend gemaakt dat hij de oprichting van meer poortwachterscentra gaat stimuleren.

Het doel van de poortwachterscentra is om mensen tijdig van werk naar werk te helpen. Momenteel zijn er al 5 poortwachterscentra in Nederland. In de centra werken bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren regionaal samen. Dit moet voorkomen dat werknemers die ziek zijn of werkloos worden, in een uitkering terechtkomen.

Donner geeft het Werkgeversforum een subsidie van 3 miljoen euro om meer poortwachtercentra op te richten. Het gaat om een eenmalige startsubsidie voor de periode 2008-2009. Het Werkgeversforum kan met de subsidie maximaal 30 nieuwe centra opzetten. Deze centra kunnen vervolgens na 2009 financieel zelfstandig opereren.

Met de steun geeft Donner invulling aan een afspraak op de Participatietop in juni 2007 om de regionale samenwerking bij arbeidsbemiddeling te verbeteren.