HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

09 maart 2011

Promotie Hema-worst door Vlaams Belang

Filip Dewinter, leider van de Belgische politieke partij Vlaams Belang, roept alle Vlamingen op Hema-worst te kopen. Dit omdat het bedrijf een medewerkster ontsloeg na klachten van klanten over haar hoofddoek.

Dewinter denkt dat de grote meerderheid van de Vlamingen achter de beslissing staat, en hij verwacht dat meer Vlamingen dan ooit Hema-worst kopen. Het ontslag zou een 'terechte en moedige' beslissing zijn, aldus Dewinter. Hij verwacht dat er ook protesten komen en Vlaams Belang wordt beschuldigd van racisme. Dewinter vindt juist de hoofddoek discriminerend, niet de beslissing tot ontslag.

Dewinter wijst erop dat iemand die alleen met een speld van het Vlaams Belang op zijn werk wil komen ook ontslagen wordt. Volkomen terecht vindt hij. Politieke en religieuze symbolen horen volgens hem niet thuis op de werkvloer. Dewinter wil dat werknemers neutraal zijn.