HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

27 juli 2006

Wetswijziging concurrentiebeding gaat niet door

Het wetsvoorstel tot wijziging van de wettelijke regeling van het concurrentiebeding is op 13 juni afgewezen.

De Eerste Kamer had al eerder bedenkingen geuit tegen de nieuwe regeling. Door de Tweede Kamer waren al meerdere aanpassingen gedaan en was daar in 2004 uiteindelijk aangenomen. Nu strandt de nieuwe regeling alsnog bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer noemt het voorstel kwalitatief onder de maat, het zou tot grotere rechtsonzekerheid leiden en niet goed aansluiten bij het ontslagrecht.

De kernpunten van het voorstel waren:
-een door de werkgever aan de werknemer te betalen billijke vergoeding;
-een beperking van de geldingsduur van het beding tot een jaar;
-geen beding tijdens de proeftijd en na faillissement.

Bron: Eerste Kamer.nl en Praktijkgids Arbeidsrecht