HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

18 april 2007

Werknemers tevreden over overheid bij combineren werk en privé

Om werk en privé beter te kunnen combineren, verwachten werknemers van de overheid faciliteiten en van hun werkgevers meer flexibiliteit. Dit komt uit een onderzoek van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE). Dit onderzoek is afgelopen maandag gepubliceerd.

Bijdrage van werkgever en overheid
Werknemers zijn optimistisch over het overheidsbeleid dat is gericht op het makkelijker combineren van arbeid en zorg. 40% Van de Nederlanders verwacht in 2020 meer te moeten werken en minder vrije tijd te hebben. Om werk en privé te kunnen combineren vragen werknemers om flexibiliteit van werkgevers. 85% wil meer mogelijkheden om thuis te werken en ruimere zeggenschap over werktijden.

De werknemers verwachten van de overheid vooral faciliteiten. Driekwart wil verdere uitbreiding van kinderopvang en verlofmogelijkheden. De meerderheid verwacht ook dat de overheid daarvoor zorgt. 75% Verwacht uitbreiding van kinderopvang. 50% Verwacht uitbreiding van betaald ouderschapsverlof.

Vrouwen pessimistisch over rol mannen
Nederlanders hebben meer vertrouwen in de overheid dan in mannen als het gaat om de voortgang van het emancipatieproces. Ruim 80% van de vrouwen vindt dat huishoudelijke- en zorgtaken gelijk zouden moeten worden verdeeld over man en vrouw. Tweederde van de vrouwen denkt echter dat er niets zal veranderen of dat er zelfs een verslechtering optreedt. Mannen zijn wat minder pessimistisch over zichzelf: gemiddeld is ruim driekwart voor een gelijkere verdeling, terwijl zo’n 44% verwacht dat dit werkelijkheid wordt.

Gelijke kansen
Driekwart van de bevolking vindt gelijke kansen tussen mannen en vrouwen belangrijk. 80%Van de vrouwen en 70% van de mannen vindt dat de overheid hierin een belangrijke taak heeft en verwacht ook dat de overheid die oppakt.