HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

22 oktober 2007

Fusie UWV en CWI per 1 januari 2009

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zullen met ingang van 1 januari 2009 gaan fuseren. Doel van de fusie is om mensen nog beter en sneller aan de slag te helpen.

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van SZW, ingestemd met de fusie en het opzetten van de plaatselijke loketten. De bewindslieden lichten dit besluit toe in een brief aan de Tweede Kamer bij de kabinetsreactie op de evaluatie van Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI).

Binnenkort wordt al een begin gemaakt met de samenwerking. Nog dit jaar gaan gemeenten, CWI en UWV namelijk loketten; zogeheten Locaties Werk en Inkomen, opzetten. Die bieden, anders dan nu, één aanspreekpunt voor werkzoekenden en (lokale) werkgevers, op het gebied van werk en alles wat daarmee te maken heeft. Deze één-loketbenadering, geïntegreerde dienstverlening en het verkleinen van de keten moeten zorgen voor een verdere stroomlijning van de dienstverlening.

Met de één-loketbenadering kunnen werkgevers en werkzoekenden sneller en beter worden geholpen. Betere samenwerking en minder overlap van taken leiden bovendien tot de besparingen zoals in het coalitieakkoord zijn afgesproken. Deze lopen naar verwachting op van 74 miljoen euro in 2009 tot 190 miljoen euro per jaar na 2011. Deze besparingen zullen ook weer tot moeilijke keuzes leiden; zo verwachten UWV en CWI zelf dat door de fusie er tot 2012 ongeveer 1500 arbeidsplaatsen verdwijnen, op een totaal van 19675 nu.

De afgelopen tijd is er geëxperimenteerd met het opzetten van één loket, waarbij de ervaringen positief zijn. De uitstroom vanuit de WW naar werk bleek bijvoorbeeld 8% hoger dan in plaatsen zonder een dergelijke samenwerking. De geïntegreerde dienstverlening in de Locaties Werk en Inkomen bouwt daarom voort op deze positieve ervaring.