HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

15 oktober 2007

Banenzoektocht Aboutaleb en Donner

dnMinister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van SZW houden van oktober t/m december 6 regionale arbeidsmarktbijeenkomsten.

De bewindslieden maken op deze bijeenkomsten afspraken met gemeenten, werkgevers, scholen en regionale instanties (zoals Kamer van Koophandel, UWV en CWI) om mensen in de regio beter aan het werk te helpen en de vele catures sneller te vervullen. De afspraken worden vastgelegd in een intentieverklaring.

Het kabinet heeft met sociale partners en gemeenten in het project ‘Iedereen doet mee’ landelijk afgesproken om de komende jaren 200.000 mensen die moeilijk aan een baan komen extra aan het werk te helpen. Op de regiobijeenkomsten worden de landelijke afspraken van het project ‘Iedereen doet mee’ uitgewerkt.

‘Werkgevers, werknemers en de instanties moeten samen zorgen voor banen en het opvullen van vacatures. Er staan nu nog te veel mensen langs de kant en werkgevers kunnen soms moeilijk mensen vinden. Het kabinet kan alleen de voorwaarden scheppen voor een goede aanpak’, aldus minister Donner.

De eerste regiobijeenkomst is vandaag in de regio Sittard-Geleen. Hier sluit het aanbod van arbeid en de vraag van werkgevers niet altijd goed op elkaar aan. De werkloosheid ligt wat hoger en de regio vergrijst sneller dan in de rest van Nederland. Vandaag werd in Sittard-Geleen daarom een mobiliteitscentrum geopend dat werkzoekenden helpt bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Hierin werken UWV, CWI, re-integratiebureaus en uitzendorganisaties nauw samen.

De eerstvolgende regiobijeenkomst vindt plaats op 12 november in Terneuzen.Uitgebreide informatie over het project ‘Iedereen doet mee’ is te vinden op www.szw.nl, onder ‘Nieuwsberichten’ op ‘Actueel’.