HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

26 april 2012

Hervorming Ziektewet

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Kamp (SZW) betreft een hervorming van de Ziektewet en toezending van deze wet aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. Voor mensen met een vast contract zijn er al veel prikkels om weer aan het werk te gaan. Met de hervorming van de Ziektewet komen er vanaf 1 januari 2013 meer prikkels voor flexibele werknemers. Ook werkgevers en het UWV krijgen een grotere verantwoordelijkheid om deze werknemers aan het werk te helpen. De hervorming van de Ziektewet levert structureel €269 miljoen op.

Werkgevers betalen voortaan een hogere premie als er meer mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (of WIA) komen. UWV beoordeelt na één jaar ziekte of iemand die het eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten. Die beoordeling is nu pas na twee jaar. Ook wordt de hoogte en duur van de Ziektewetuitkering vanaf 1 januari 2013 afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt. Verder wordt de maximale duur dat iemand een proefplaatsing bij een werkgever kan krijgen verlengd van drie naar zes maanden. Dit vergroot de kans dat de flexibele werknemers in dienst kunnen treden bij een nieuwe werkgever.

Ongeveer 80% van de uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die 6 maanden ziek zijn, kan vroeger of later in het ziektetraject werken. Dat kan in de eigen baan zijn, maar ook in een nieuwe, passende baan. Nu bestaat meer dan 50% van de instroom in de WIA nog uit flexibele werknemers (zie figuur).

De uitzendsector en het UWV gaan beter samenwerken om zieke uitzendkrachten sneller aan het werk te helpen. Wanneer een zieke uitzendkracht weer kan werken zal het uitzendbureau, waarbij de uitzendkracht als laatste werkzaam was, passend ander werk aanbieden. Naar aanleiding hiervan en het advies van de Raad van State is de loondoorbetalingsverplichting van twee weken voor uitzendbureaus vervallen.

Grafiek instroom in de WIA
Instroom in de WIA

10 april 2012

Interview Carriere Jaarboek 2012

Onlangs werd ik geinterviewd voor het Carriere Jaarboek van 2012.
Dit boek is bedoeld voor afstuderenden en pas afgestudeerden. Ik geef hen loopbaantips.

Lees hier het interview en mijn loopbaantips.