HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

15 maart 2006

80% Werkgevers biedt collectief ziektekosten aan

Onderzoeksbureau Intomart GfK heeft een enquete gehouden over de door werkgevers aangeboden collectieve ziektekostencontracten. De verzekeraars hebben elkaar de laatste tijd behoorlijk beconcureerd op prijs en kwaliteit van de verzekeringspakketten, om zo veel mogelijk klanten te behouden en erbij te krijgen. We zijn natuurlijk benieuwd naar de resultaten:

Tachtig procent van de werkgevers met meer dan twintig medewerkers heeft een collectief ziektekostencontract aan zijn medewerkers aangeboden. Een derde van de werkgevers is volgens het onderzoek overgestapt naar een andere verzekeraar.

Uit het onderzoek komt naar voren dat vooral de verzekeraars Achmea, VGZ en Menzis hebben geprofiteerd van de stelselherziening.

Bedoeling is dat de bedrijven met elkaar concurreren op prijs en kwaliteit van de verzekeringspakketten.

Bron Intomart

09 maart 2006

Europese week voor veiligheid en gezondheid op werk

Van 23 t/m 27 oktober 2006 is het de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Deze week biedt de gelegenheid om deel te nemen aan de campagne Start veilig, om zo werkplekken veiliger en gezonder te maken voor jonge werknemers en voor jongeren die op het punt staan te gaan werken.

De Europese Week wordt in Nederland georganiseerd door het Arbo Platform Nederland. Dit is de organisatie waarin het ministerie van SZW samen met de sociale partners probeert de informatieverspreiding over arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Bron: arbo.nl

Vrijwilligers eerder vrijgesteld van arboregels

Organisaties waar vrijwilligers werken hoeven binnenkort niet meer aan alle verplichtingen van de Arbowet te voldoen. Alleen de bescherming tegen zeer ernstige risico’s blijft gehandhaafd. Dat heeft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten, vooruitlopend op de wijziging van de Arbowet die in 2007 moet ingaan.

De versoepeling van de regels leidt tot minder administratieve lasten. Een regel die vervalt is bijvoorbeeld de verplichting om een risico-inventarisatie en -evaluatie te maken (behalve waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen). Ook hoeven vrijwilligersorganisaties geen preventiemedewerker en bedrijfshulpverleners aan te stellen.

Vrijwilligers blijven wel wettelijk beschermd tegen zeer ernstige risico’s, die grote gevaren voor de gezondheid met zich meebrengen. Enkele voorbeelden zijn valgevaar (bijvoorbeeld bij de restauratie van een clubhuis), het werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia (zoals virussen of vaccins) of met professioneel vuurwerk. Ook blijven aanvullende bepalingen voor gezond en veilig werken van kracht voor kwetsbare groepen die extra bescherming nodig hebben. Het gaat om jeugdige vrijwilligers tot 18 jaar en vrijwilligers die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Buiten de vrijstelling vallen de vrijwillige brandweer en politie. Voor hen blijft de Arbowet van toepassing. Dat is ook het geval voor mensen die vanuit een uitkering op proef gaan werken en voor betaalde werknemers bij een vrijwilligersorganisatie.

De vrijstellingsregeling treedt op 15 maart 2006 werking.

Bron: szw.nl

Verhoging arbeidsdeelname vrouwen

08 maart 2006

Minister De Geus van Sociale zaken en Werkgelegenheid verwacht een hogere arbeidsdeelname van vrouwen als sociale partners zorgen voor flexibele werktijden en werkplekken die aansluiten bij de behoeften van de werknemer. De minister deed zijn uitspraak bij een bijeenkomst van de ABVAKABO ter gelegenheid van internationale Vrouwendag. Het thema van de bijeenkomst was 'arbeidsparticipatie van vrouwen'.

Minister De Geus wees op de mogelijkheden die CAO's bieden voor sociale partners om belemmeringen voor een grotere arbeidsdeelname weg te nemen. Bijvoorbeeld door ruimte te creëren om te schuiven met werktijden tussen zeven uur 's morgens en zeven uur 's avonds. Of door telewerken mogelijk te maken op bepaalde dagen van de week. Vrouwen en mannen kunnen dan regisseur worden over hun eigen tijd en werkplaats. Daardoor is men veel beter in staat arbeid en zorg te combineren. Dat biedt zekerheid en rust, leidt tot beter prestaties op de werkplek en bevordert de carrièremogelijkheden van vrouwen, aldus De Geus.

Zie hier voor de volledige tekst van de toespraak van de Geus.

Bron: szw

03 maart 2006

Verzuim na carnaval valt mee

Carnavalsvierders die woensdag op hun werk horen te zijn, zijn daar ook. Dat is het algemene beeld in het zuiden van Nederland. Het idee dat veel werknemers zich ziek melden om even te kunnen bijkomen van vier dagen feesten, blijkt niet te kloppen.

ArboNed, dat het verzuim voor een miljoen werknemers registreert, ontkende woensdag dat er extra ziekteverzuim zou zijn van carnavalsvierders. Concurrent Arbo Unie constateert wel wat extra verzuim, maar gaat uit van mensen die echt ziek zijn.

Mensen vieren carnaval met elkaar, staan op een kluitje, gaan bezweet de kou in zonder jas en hebben door meer alcoholgebruik en minder gezond eten een lagere weerstand, aldus een woordvoerster.

Hudson Verzuim Management ziet wel een hoger percentage ziekteverzuim, maar dat daalt per jaar. "Werkgevers maken daarover steeds betere afspraken met hun personeel", aldus woordvoerder S. Peute.

Ook woordvoerders van enkele grote bedrijven in de carnavalvierende provincies bevestigen dat beeld. G. van Doorn van Philips in Eindhoven meldt dat werknemers extra vrije dagen opnemen om carnaval te kunnen vieren, maar zich hiervoor niet ziek melden.

"En wil een hele afdeling carnaval vieren, dan zullen ze dat om de beurt moeten doen." Ook J. Andriolo van papierproducent Sappi in Maastricht komt tot die conclusie. "Carnavalsvierders nemen vakantie op, behalve de productie-afdeling. Die draait gewoon door." Ook bij DSM in Limburg is geen opvallende stijging van het ziekteverzuim te zien.

Nedcar, een van de grootste werkgevers van Limburg heeft het zekere voor het onzekere genomen. Het antwoordapparaat meldt dat het bedrijf tijdens carnaval gesloten is. "Wij zijn vanaf maandag 6 maart weer te bereiken."

Bron: nu.nl