HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

05 februari 2008

Langer doorwerken en meer uren per week werken

De OESO; Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft weer haar jaarlijkse rapport, over de economische situatie in Nederland, uitgebracht. Minister Van der Hoeven van Economische Zaken nam het rapport op 31 januari jl. in ontvangst, en heeft er inmiddels op gereageerd.

De OESO wijst er in haar rapport op dat de AOW-leeftijd sinds 1957 niet is veranderd. Inmiddels is wel de levensverwachting met meer dan 6 jaar gestegen.

Van der Hoeven geeft in haar reactie aan dat meer mensen zouden moeten doorwerken tot hun 65e. Daarnaast scheelt het ook als meer mensen langer zouden werken. Anderhalf uur extra per week draagt volgens Van der Hoeven flink bij aan de arbeidsparticipatie.

Volgens de OESO worden ouderen nu ontmoedigd om langer te werken door de gunstige WW-regeling en de regeling voor vervroegd pensioen. Verder adviseert de organisatie het kabinet om vrouwen te stimuleren om te gaan werken.

Ook pleit de OESO ervoor het ontslagrecht te versoepelen. Van der Hoeven noemde het rapport dan ook 'verplichte kost' voor de commissie-Bakker, die de regering gaat adviseren over vergroting van de arbeidsparticipatie. Deze commissie is het compromis dat is voortgekomen uit de onderhandelingen over versoepeling van het onstlagrecht. Ben benieuwd of het ooit zo ver gaat komen..