HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

16 januari 2009

Versnelde inrichting mobiliteitscentra voor werk naar werk

Minister Donner (SZW) wil dat er versneld 30 mobiliteitscentra komen; 10 centra per eind januari en op 20 plaatsen moet de basisinfrastructuur gereed zijn. In de mobilteitscentra wordt door gemeenten, UWV, ondernemers en onderwijs samengewerkt.

De bedoeling van Donner is het zo snel mogelijk aan het werk help van mensen die door de crisis hun baan dreigen te verliezen of kwijt zijn. De versnelde inrichting van de 30 mobiliteitscentra sluit aan op het beleid om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te vergroten. Bij de oplopende werkloosheid betekent dit dat mensen actief met sollicitaties worden benaderd en dat er voorlopig voorrang wordt gegeven aan bemiddeling boven re-integratie.

Om de crisis het hoofd te kunnen bieden draait het om arbeidsmobiliteit, het van werk-naar-werk-begeleiden, scholing en omscholing en nieuwe zekerheden en flexibiliteit. In zijn brief aan de Tweede Kamer geeft Donner aan welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Deze maatregelen moeten dan zo snel mogelijk worden ingevoerd. In dat kader wordt de huidige werktijdverkortings-regeling omgevormd. Tot deze omvorming zullen de aanvragen op de huidige voet worden behandeld en toegewezen.

Verder wordt de gemaakte afspraak tijdens het Najaarsoverleg met sociale partners, dat er versneld in kaart zal worden gebracht waar werk beschikbaar is of op termijn komt, versneld uitgevoerd. Dit overzicht kan een goed antwoord vormen op de geleidelijk groeiende aantallen ontslagaanvragen.

08 januari 2009

Belangrijkste reden voor solliciteren is werksfeer

Uitzendbureau Unique heeft onderzoek gedaan naar de redenen waarom mensen gaan solliciteren en van baan wisselen.

De belangrijkste reden om op zoek te gaan naar een nieuwe baan is werksfeer; ruim 37% van de deelnemers gaf dit aan. Twee jaar geleden was dit nog maar 24%.

Salaris is een goede tweede, zo blijkt uit onderzoek van uitzendbureau Unique. Het belang dat carrièreswitchers hechten aan de hoogte van het salaris is gestegen van 12 naar 19%.

Op de 3e en 4e plaats op de ranglijst staan de mogelijkheid tot doorgroeien en slecht management. Op 5 staat als laatste de mogelijkheid tot parttime of flexibel werken.

Telewerken wordt populairder

Steeds meer Nederlandse werknemers doen aan telewerken. Het aantal telewerkers bij Nederlandse bedrijven is de afgelopen 4 jaar zelfs verdubbeld. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Telewerken is ontstaan rond 1975. Het is vooral populair bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Bij 9 van de 10 grote bedrijven wordt door medewerkers met regelmaat vanuit huis gewerkt. Bij kleinere bedrijven met minder dan 50 personen, is dit percentage 43%.

In 2003 had ongeveer een kwart van de bedrijven mensen in dienst die thuis werkten. In 2007 werkten bij bijna de helft van de bedrijven telewerkende medewerkers.

06 januari 2009

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Een succesvol 2009 gewenst !!