HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

03 april 2009

Mogelijkheid tot aanvragen deeltijd WW voor bedrijven

Het is nu voor bedrijven mogelijk om voor hun werknemers deeltijd-WW aan te vragen. De deeltijd-WW komt in de plaats van de bijzondere regeling voor werktijdverkorting, die op 21 maart 2009 is afgelopen.

Met deeltijd-WW kunnen bedrijven werknemers behouden die ze door de crisis anders zouden moeten ontslaan. De regeling is bedoeld voor bedrijven die gezond genoeg zijn om de crisis door te komen, en die tijdelijk een tekort hebben aan orders en omzet. Hiermee is het mogelijk om gespecialiseerde vakkrachten te behouden voor als in de toekomst de vraag weer aantrekt.

Bedrijven kunnen voor hun werknemers deeltijd-WW aanvragen na instemming van de vakbonden of een andere vertegenwoordiging van werknemers (afhankelijk van het aantal werknemers). Meningsverschillen kunnen worden gemeld bij een door de minister in te stellen meldpunt. Deeltijd-WW wordt in eerste instantie toegekend voor 3 maanden, werkgevers kunnen vervolgens 2 keer een verlenging van 6 maanden aanvragen. De werkgever dient met de werknemersvertegenwoordiging afspraken te maken over scholing en detachering tijdens de periode van deeltijd-WW.

Tijdens de periode van deeltijd-WW kunnen de werknemers in dienst blijven bij de werkgever. De werknemers hoeven tijdens de deeltijd-WW niet te solliciteren of een re-integratietraject te volgen. Tijdens de deeltijd-WW verbruiken werknemers opgebouwde WW-rechten. Maar, over de gewerkte uren bouwen zij weer nieuwe rechten op.

Het is de bedoeling dat de werknemer na afloop van de deeltijd-WW weer volledig gaat werken bij zijn werkgever. Als de werkgever hem toch tijdens de periode van deeltijd-WW ontslaat, moet de werkgever het UWV de helft van de betaalde werkloosheidsuitkering terugbetalen. Dat is ook het geval als de werkgever de werknemer binnen een bepaalde periode na afloop van de deeltijd-WW ontslaat.