HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

20 oktober 2009

Werkloosheid weer gestegen in Q3

In het derde kwartaal is de werkloosheid weer gestegen ten opzichte van de voorgaande maanden.

Gemiddeld 5% van de Nederlandse beroepsbevolking (394.000 mensen) zat in Q3 zonder baan. Vorig jaar was het werkloosheidspercentage in Q3 3,7%.

In september stonden er 498.000 werkzoekenden ingeschreven bij het UWV. Een stijging van 0,2% vergeleken met augustus. Het aantal lopende WW-uitkeringen liep met 2,8% op tot 278.000.

Afgelopen jaar nam vooral het aantal werkzoekenden met een mbo-opleiding met 38% toe in vergelijking met vorig jaar.

Het aantal jonge werkzoekenden nam in een jaar tijd met ruim de helft toe, tot 41.000. In dezelfde periode nam het aantal werkzoekenden ouder dan 45 jaar met nog geen 8% toe. Toch bleef het aantal ouderen zonder werk met 47% veel hoger dan het aandeel jongeren zonder werk (8%).