HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

19 januari 2012

Werkloosheid nog steeds 5,8%

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de werkloosheid in Nederland in december 2011 even hoog was als in november, namelijk 5,8% (456.000 personen).

Ook het gemiddelde werkloosheidscijfer van 2011, 5,4%, is gelijk aan dat van 2010. Echter, in 2010 nam de werkloosheid geleidelijk aan af. Die daling heeft zich in 2011 helaas niet verder voortgezet.

Aantal uitkeringen
Uit cijfers van het UWV blijkt dat zowel het aantal ingeschreven werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen in december hoger uitkwam dan een maand eerder. Het aantal ingeschreven werkzoekenden bedroeg in december 473.000. Dat zijn er 17.000 minder dan een jaar geleden. Vergeleken met de voorgaande maand nam het aantal werkzoekenden wel met 10.000 toe.

Het aantal werkloosheidsuitkeringen nam in december met 1% af, tot 270.000. Er werden 43.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, bijna evenveel als in december 2010.

Het aantal beƫindigde uitkeringen was eind 2011 lager dan in 2010.