HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

18 februari 2012

Thuiswerken straks voor iedereen mogelijk?

Het CDA en Groen Links hebben samen een wetsvoorstel ingediend om werknemers het recht te geven te kiezen voor flexibele werktijden en thuiswerken.

Met dit wetsvoorstel willen de partijen een cultuuromslag teweegbrengen en inspelen op de vergrijzing. Verder zou het voorstel ook bijdragen aan de arbeidsproductiviteit, gezondheid, minder files en dus ook een schoner milieu. Het combineren van werk en prive wordt er ook makkelijker door.

Het recht om te vragen om andere werktijden of thuiswerken zou al vanaf een half jaar dienstverband moeten ingaan. De mate van flexibiliteit is afhankelijk van het soort werk. Een docent of verpleegster is een ander verhaal dan een consultant.