HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

26 april 2012

Hervorming Ziektewet

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Kamp (SZW) betreft een hervorming van de Ziektewet en toezending van deze wet aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. Voor mensen met een vast contract zijn er al veel prikkels om weer aan het werk te gaan. Met de hervorming van de Ziektewet komen er vanaf 1 januari 2013 meer prikkels voor flexibele werknemers. Ook werkgevers en het UWV krijgen een grotere verantwoordelijkheid om deze werknemers aan het werk te helpen. De hervorming van de Ziektewet levert structureel €269 miljoen op.

Werkgevers betalen voortaan een hogere premie als er meer mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (of WIA) komen. UWV beoordeelt na één jaar ziekte of iemand die het eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten. Die beoordeling is nu pas na twee jaar. Ook wordt de hoogte en duur van de Ziektewetuitkering vanaf 1 januari 2013 afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt. Verder wordt de maximale duur dat iemand een proefplaatsing bij een werkgever kan krijgen verlengd van drie naar zes maanden. Dit vergroot de kans dat de flexibele werknemers in dienst kunnen treden bij een nieuwe werkgever.

Ongeveer 80% van de uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die 6 maanden ziek zijn, kan vroeger of later in het ziektetraject werken. Dat kan in de eigen baan zijn, maar ook in een nieuwe, passende baan. Nu bestaat meer dan 50% van de instroom in de WIA nog uit flexibele werknemers (zie figuur).

De uitzendsector en het UWV gaan beter samenwerken om zieke uitzendkrachten sneller aan het werk te helpen. Wanneer een zieke uitzendkracht weer kan werken zal het uitzendbureau, waarbij de uitzendkracht als laatste werkzaam was, passend ander werk aanbieden. Naar aanleiding hiervan en het advies van de Raad van State is de loondoorbetalingsverplichting van twee weken voor uitzendbureaus vervallen.

Grafiek instroom in de WIA
Instroom in de WIA

10 april 2012

Interview Carriere Jaarboek 2012

Onlangs werd ik geinterviewd voor het Carriere Jaarboek van 2012.
Dit boek is bedoeld voor afstuderenden en pas afgestudeerden. Ik geef hen loopbaantips.

Lees hier het interview en mijn loopbaantips.

27 maart 2012

Thema coachee koppelen aan het gesprek

Als coach herken je vaak bij je coachee een bepaald thema; bijvoorbeeld een terugkerend patroon in gedrag of een bepaalde manier van omgaan met dingen. Je kunt dan als coach meestal zo’n thema ook herkennen in de coachgesprekken zelf.

Lees hier het artikel dat ik hierover schreef voor Expand.

06 maart 2012

Ziek op werk, fit op Facebook

Een medewerker is ziek en kan helemaal niks. Dan komt de werkgever erachter dat deze medewerker op diverse social media actief is, en helemaal niet zo ziekjes lijkt te zijn. Hoe ga je daar als werkgever mee om, en wat kun je doen?

Lees hier mijn artikel dat ik schreef voor Hi-Re.
18 februari 2012

Thuiswerken straks voor iedereen mogelijk?

Het CDA en Groen Links hebben samen een wetsvoorstel ingediend om werknemers het recht te geven te kiezen voor flexibele werktijden en thuiswerken.

Met dit wetsvoorstel willen de partijen een cultuuromslag teweegbrengen en inspelen op de vergrijzing. Verder zou het voorstel ook bijdragen aan de arbeidsproductiviteit, gezondheid, minder files en dus ook een schoner milieu. Het combineren van werk en prive wordt er ook makkelijker door.

Het recht om te vragen om andere werktijden of thuiswerken zou al vanaf een half jaar dienstverband moeten ingaan. De mate van flexibiliteit is afhankelijk van het soort werk. Een docent of verpleegster is een ander verhaal dan een consultant.

19 januari 2012

Werkloosheid nog steeds 5,8%

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de werkloosheid in Nederland in december 2011 even hoog was als in november, namelijk 5,8% (456.000 personen).

Ook het gemiddelde werkloosheidscijfer van 2011, 5,4%, is gelijk aan dat van 2010. Echter, in 2010 nam de werkloosheid geleidelijk aan af. Die daling heeft zich in 2011 helaas niet verder voortgezet.

Aantal uitkeringen
Uit cijfers van het UWV blijkt dat zowel het aantal ingeschreven werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen in december hoger uitkwam dan een maand eerder. Het aantal ingeschreven werkzoekenden bedroeg in december 473.000. Dat zijn er 17.000 minder dan een jaar geleden. Vergeleken met de voorgaande maand nam het aantal werkzoekenden wel met 10.000 toe.

Het aantal werkloosheidsuitkeringen nam in december met 1% af, tot 270.000. Er werden 43.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, bijna evenveel als in december 2010.

Het aantal beëindigde uitkeringen was eind 2011 lager dan in 2010.

10 december 2011

Baan vinden via social media (nog) niet populair

Ook al is social media hot, solliciteren via social media kanalen wordt door slechts weinigen nog gedaan.

Jobbird.com heeft een peiling verricht onder 1367 respondenten.
Vacaturesites zijn het meest populair, bijna de helft van de ondervraagden vindt dat de beste manier om snel een nieuwe werkgever te vinden. Slechts 7% van de werkzoekenden vindt LinkedIn de beste manier om aan een nieuwe baan te komen. Bij Twitter ligt dat aandeel op slechts 3%. Het inzetten van je eigen netwerk bij het vinden van een baan wordt door een kwart gebruikt.

Jobbird constateert een toenemend aandeel van bezoekers en sollicitanten via de mobiele site. Steeds vaker worden smartphones gebruikt om onderweg even snel het nieuwe aanbod aan vacatures te bekijken. Het is een voordeel dat mensen op ieder moment van de dag vacatures kunnen bekijken.

13 november 2011

Mag werkgever publicatie medewerker vooraf inzien?

Veel bedrijven krijgen ermee te maken: het vrijgeven van bedrijfsgevoelige informatie door (oud)werknemers. Zeker nu social media booming is, en werknemers in groten getale Twitteren, Facebooken en Hyven. Wat kun je daar als organisatie eigenlijk aan doen? En in hoeverre kun je je als werknemer beroepen op de vrijheid van meningsuiting?

Lees hier verder in mijn laatste artikel dat ik schreef voor Hi-Re.nl.

06 oktober 2011

Spaarloon in 2012 op te nemen

De spaarloonregeling wordt afgeschaft. Deelnemers aan spaarloonregelingen kunnen hun opgebouwde tegoeden vanaf 1 januari 2012 in zijn geheel opnemen.

Het kabinet schrapt de spaarloonregeling om geld vrij te maken voor het verlagen van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2%. Dat is bedoeld als impuls voor de vastgelopen woningmarkt.

Het in een keer opnemen van de spaarloontegoeden heeft geen nadelige fiscale gevolgen. Maar het staat deelnemers ook vrij om het geld gewoon te laten staan.

Via de spaarloonregeling kon jaarlijks maximaal 613 euro belastingvrij worden gespaard, waarbij geld naar een geblokkeerde bankrekening ging. De gespaarde bedragen moesten daar 4 jaar blijven staan.

Het CPB denkt niet dat het vrijvallen van het spaarloon een wezenlijk effect op de economie zal hebben, net zoals dat de vorige keren ook niet het geval was. Het gaat meestal om een tijdelijk effect, geen structureel effect.

13 september 2011

Lufthansa mag oude piloten niet ontslaan

Lufthansa laat de contracten van haar piloten automatisch eindigen wanneer de piloten 60 jaar worden. Onlangs stapten 3 van de piloten naar de Duitste rechter, welke de zaak voorlegde aan het EU-Hof.

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg bepaalde vandaag dat het leeftijdsdiscriminatie is om piloten te verplichten op hun 60e met werken te stoppen.

Volgens het hof mag wel rekening worden gehouden met 'leeftijdsgebonden fysieke capaciteiten' van piloten, maar een algemeen verbod gaat te ver.

In de Nederlandse cao geldt voor piloten een leeftijdsgrens van 56 jaar, aldus Evert van Zwol, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Van Zwol verwacht niet dat de uitspraak veel effect zal hebben op de Nederlandse situatie, omdat hier nooit de koppeling is gemaakt tussen iemands leeftijd en veiligheid. De leeftijdsgrens van 56 jaar in Nederland heeft te maken met doorstromen, om daarmee de jongere piloten ook aan bod te laten komen.

05 september 2011

Vakantie-effect na één werkdag alweer verdwenen

De herfst is al begonnen en de vakantie weer voorbij. Iedereen helemaal uitgerust na een heerlijke (tropische) bestemming weer aan de slag. Zo, nu kunnen we er voorlopig weer tegenaan. Toch?

Nou, volgens DYMO niet. Zij deden onderzoek onder 777 Nederlanders van 25 tot 65 jaar, en wat bleek?: Maar liefst 40% van de ondervraagden is het uitgeruste vakantiegevoel al na één dag werken kwijt!

De belangrijkste reden daarvoor (zo geeft 35% van de ondervraagden aan) is het niet kunnen overzien van de grote hoeveelheid werk bij terugkomst.
Slechts 7% van de Nederlanders zegt het vakantiegevoel helemaal niet kwijt te raken.
16% Van de Nederlanders raakt het vakantiegevoel kwijt doordat zij hun werk niet meer leuk vinden.

Na de vakantie kijkt 74% van de Nederlanders het meeste uit naar collega’s van wie zij hun eigen werk weer kunnen overnemen. Behalve de grote hoeveelheid werk bij terugkomst, speelt opruimen en archiveren een rol. Zo geeft slechts 23% van de ondervraagden aan dat zij hun zaken voor de vakantie goed archiveren, zodat zij na hun vakantie alles gemakkelijk terug kunnen vinden.

Een op de vijf Nederlanders is in de toekomst van plan zijn werk beter te organiseren om het vakantiegevoel langer vast te houden.

08 augustus 2011

Werkloosheid mannen verdubbeld

Het aantal werkloze mannen van 25 tot 45 jaar is sterk gegroeid. Van 46.000 in het tweede kwartaal van 2008 tot 99.000 in dezelfde periode dit jaar. Daarmee is het aantal werkloze mannen in deze leeftijdscategorie de afgelopen drie jaar ruim verdubbeld. En door de economische crisis het hardst geraakt, aldus het CBS.

De stijging van de werkloosheid bij mannen hangt voor een deel samen met de bedrijfstakken waarin zij veelal werkzaam zijn. Het gaat dan vooral om de industrie, bouw, landbouw en zakelijke dienstverlening. In deze takken verdwenen sinds het tweede kwartaal van 2008 ongeveer 200.000 banen.

Bij de overheid en in de zorg was juist sprake van een groei van het aantal banen. In deze sectoren zijn echter relatief veel vrouwen werkzaam.

18 juli 2011

Grote daling in opleidingsuitgaven

Sinds het begin van de crisis is alles dat geld kost aan banden gelegd, zo ook de opleidingsuitgaven. Sterker nog, er is door werkgevers flink in gesneden. Zo is er in 2010 zo'n 20% minder dan in 2008 aan opleidingen uitgegeven.

Zo blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek naar personeelsmanagement van het tijdschrift HR Strategie, uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot, onder ruim 230 HR-professionals.

De opleidingsbudgetten zijn binnen de meeste organisaties niet opgemaakt.
De aan het onderzoek deelnemende organisaties gaven per medewerker gaven in 2010 gemiddeld 794 euro uit aan opleidingsactiviteiten, terwijl er 934 euro was begroot. In 2008 was dit respectievelijk 988 (gerealiseerd) en 1030 (gepland) euro.

Voor 2011 ligt het gemiddelde geplande opleidingsbudget per medewerker 3% lager (906 euro) dan in 2010. Ook deze daling blijkt het gevolg van de recessie.

Organisaties in een krimpende markt hebben voor 2011 bijna 10% minder opleidingsbudget begroot dan voor 2010. Dit terwijl organisaties die hun markt dit jaar zien groeien 2% meer budget voor opleidingen uittrekken.

29 juni 2011

Jeugdwerkloosheid in Nederland laagste binnen EU

Nederland doet het goed; de jeugdwerkloosheid is in Q1 uitgekomen op 7,4%. Daarmee zit Nederland het laagst van de landen binnen de Europese Unie, zo maakte het CBS vandaag bekend.

Duitsland en Oostenrijk scoorden na Nederland het beste. Daar kwam de werkloosheid onder 15 tot 25-jarigen uit op respectievelijk 8,3 en 9,2%. Ook in Malta, Denemarken en Slovenië lag de jeugdwerkloosheid ruim onder het Europees gemiddelde. Gemiddeld is ruim een op de vijf jongeren van 15 tot 25 jaar werkloos in de EU. Vooral in het oosten en zuiden van de EU is sprake van hoge jeugdwerkloosheid. Van de lidstaten in West-Europa kwam alleen in Ierland de jeugdwerkloosheid boven de 25% uit.

De meest slecht scorende landen zijn Spanje, Griekenland, Italië en Portugal. Zij hebben een jeugdwerkloosheid van meer dan 25%. Ook in veel Oost-Europese landen zoals Slowakije, Litouwen, Letland, Bulgarije, Hongarije en Polen is de werkloosheid onder jongeren betrekkelijk hoog. Deze trend zet in Q2 in ieder geval nog door, en zal naar verwachting ook in de rest van het jaar aanblijven, en zelfs nog gaan stijgen.

31 mei 2011

Nederland scoort middelmatig in aantal verzuimdagen

In Oostenrijk verzuimen medewerkers 9 dagen per jaar, de hoogste score van de onderzochte Europese landen. Nederland zit wat lager, met gemiddeld 7 dagen per jaar, zo bleek uit onderzoek van Mercer.

Mercer heeft voor zijn onderzoek in 14 Europese landen 556 werkgevers ondervraagd.

Duitsland en Frankrijk zitten beide gemiddeld op 8, Polen op 7 dagen per jaar. Het minste aantal dagen verzuim is te vinden in Ierland, Portugal en Spanje, gemiddeld 4 dagen per jaar.
In Nederland, 55%, en Ierland,54%, rapporteren veel organisaties gelukkig een afname in het verzuim.

Meest voorkomende oorzaken
De meest genoemde oorzaken van het verzuim zijn pier-pees-bot-klachten, geestelijke gezondheidsklachten en kanker. Hierbij moet worden opgemerkt dat 45% van de onderzochte bedrijven geen idee heeft van de top 3 oorzaken van verzuim. (Tip: neem een goede arbodienst!)

Goed geregeld?
66% Van de onderzochte ondernemingen geeft aan een verzuimbeleid te hebben. Minder dan de helft (45%) van de ondernemingen voert frequent verzuimgesprekken met medewerkers die verzuimen, over het terugkeren op de werkvloer. 33% Houdt rekening met het verzuim van een medewerker tijdens het jaarlijkse beoordelingsgesprek.

Het bieden van een ‘aanwezigheidsbonus’, een eenmalige uitkering per jaar als de medewerker niet ziek is geweest, wordt door 23% van de ondernemingen gehanteerd. Van de respondenten geeft 38% aan dat zij werknemers laat behandelen op kosten van de werkgever, en zelfs 39% biedt revalidatievoorzieningen aan.
Laten we hopen dat in deze gevallen de medewerker eerst zelf heeft geprobeerd het via de eigen verzekeraar te regelen.

19 mei 2011

Vertaal je talenten; digitaal of met een coach?

Kijk eens op http://www.talentenvertaler.nl/, een online instrument waar je je talenten kunt invullen. Daaruit volgt vervolgens een aantal beroepensuggesties.

Blijkbaar bestaat de site al 2 jaar, ik had er nog nooit van gehoord. Meteen maar even geprobeerd natuurlijk. De meest vreemde beroepen kwamen eruit. Als talent koos ik voor mensen motiveren, begeleiden, coachen en aansturen. Daar kwamen 10 beroepensuggesties uit zoals: ondernemer veilinghuis, clustermanager postkantoor (ik wist niet eens dat er nog postkantoren waren..) en exportmanager.

Grappig om eens een andere invalshoek te gebruiken, en het zijn zeker beroepen waar ik zelf nog nooit aan had gedacht. Maar of je er nou echt iets aan hebt..

Mocht je daadwerkelijk meer willen weten over je talenten en hoe die het beste in te zetten, neem dan contact met mij op. Als gecertificeerd loopbaancoach help ik je graag verder.

12 mei 2011

Kosten hoofdpijn kopzorg voor economie

Jaarlijks gaan er 190 miljoen werkdagen verloren aan hoofdpijnklachten, een verlies van circa 155 miljard euro.

56,1%, Dus meer dan de helft, van de volwassenen in de EU heeft last van hoofdpijn en/of migraine. Ongeveer één op de 6 vrouwen en één op de 12 mannen lijdt aan migraine. Het is naar schatting de duurste hersenstoornis voor de samenleving in de EU en de Verenigde Staten.

Tijdens migraine-aanvallen stelt 90% van de mensen huishoudelijke klusjes uit, bijna driekwart heeft maar beperkt vermogen om te gaan werken en de helft van hen gaat helemaal niet aan het werk.

Dit alles blijkt uit een rapport van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Zij vinden dat hoofdpijnaandoeningen niet genoeg erkend worden en dat de financiële kosten voor de maatschappij door verloren productiviteit enorm zijn. Regeringen zouden de problemen rondom hoofdpijnklachten serieuzer moeten nemen vindt het WHO, er zou meer passende medicatie beschikbaar moeten komen en meer kennis over stoornissen, diagnoses en behandelingen.

Natuurlijk kan daar nog winst worden behaald, echter, aan de andere kant ook. Als driekwart van de mensen met hoofdpijnklachten beperkt vermogen heeft om te gaan werken, zouden ze dit vermogen (ook wel genoemd restcapaciteit) ook in moeten zetten ipv zich volledig ziek te melden. Dit zou een gigantische daling betekenen in verzuimpercentages!

20 april 2011

Gebruik social media in strijd met relatiebeding?

Vandaag las ik een bericht over personeel van vervoersbedrijf RET dat bedreigd wordt via Twitterberichten. De 'dreigtweets' zijn vooral gericht aan conducteurs die boetes hebben uitgeschreven. Even geleden was in het nieuws hoe de dochter van Femke Halsema via Twitter werd bedreigd. Tegenwoordig worden medewerkers ook via social media ontslagen.

Dit zijn voorbeelden van hoe social media ook minder plezierig kunnen werken. Zo was er onlangs een uitspraak van de rechtbank in Arhem waarin een medewerker met een relatiebeding werd veroordeeld tot het betalen van een boete van 10.000 euro aan zijn ex-werkgever, wegens het benaderen van een relatie van deze werkgever via LinkedIn. Vergezocht, of heel terecht?

Het betrof in dit voorbeeld een medewerker in een sales functie. In het overeengekomen relatiebeding stond dat het de werknemer verboden was om gedurende een jaar contact te hebben of te onderhouden met een aantal met naam genoemde relaties van de werkgever. Bij overtreding gold een boete van 10.000 euro.

Kort na zijn ontslag trad de werknemer in dienst bij een concurrerende onderneming. Vanaf dat moment ontstond er tussen de werknemer en zijn voormalige werkgever een heftige discussie over de vraag of de werknemer met bepaalde gedragingen het relatiebeding geschonden had. Het toevoegen op LinkedIn van een relatie van de oud-werkgever was de druppel en de werkgever stapte naar de rechter.

Het doel van een relatiebeding is in de eerste plaats het voorkomen dat een ex-medewerker actief en stelselmatig relaties van zijn oud-werkgever benadert. De uitspraak van deze rechter onderstreept een absoluut contactverbod. Niet alle ins en outs zijn mij bekend, maar dit klinkt mij toch ietwat zwaar. Ik ben benieuwd of deze uitspraak een nieuwe trend gaat worden.

AOW-leeftijd naar 68 jaar?

Er is weer veel te doen omtrent pensioenen. Werkgevers en vakbonden zijn nog altijd in overleg over een nieuw pensioenakkoord. De verwachting was dat er in januari een nieuw akkoord zou komen, nu wordt ingezet op begin juni.

Vorig jaar al sloten werkgevers en werknemers een akkoord over de toekomst van het pensioenstelsel, maar daartegen ontstond verzet, vooral binnen de FNV.

Minister Kamp (SZW) zit er bovenop, hij wil deze maand nog het wetsvoorstel indienen dat regelt dat de pensioenleeftijd in 2020 omhoog gaat naar 66 jaar. Als er daarna pas een pensioenakkoord komt, past hij het voorstel indien nodig aan.

Tijdens het pensioendebat van vandaag in de Tweede Kamer gaf Kamp ook aan de AOW-leeftijd mogelijk in 2040 verder zal oplopen naar 68 jaar. Aangezien de levensverwachting toeneemt, zal ook de AOW mee moeten stijgen. In het pensioenakkoord van vorig jaar is reeds afgesproken dat de AOW-leeftijd verder stijgt na 2020 en in 2025 komt die uit op 67 jaar.

09 maart 2011

Promotie Hema-worst door Vlaams Belang

Filip Dewinter, leider van de Belgische politieke partij Vlaams Belang, roept alle Vlamingen op Hema-worst te kopen. Dit omdat het bedrijf een medewerkster ontsloeg na klachten van klanten over haar hoofddoek.

Dewinter denkt dat de grote meerderheid van de Vlamingen achter de beslissing staat, en hij verwacht dat meer Vlamingen dan ooit Hema-worst kopen. Het ontslag zou een 'terechte en moedige' beslissing zijn, aldus Dewinter. Hij verwacht dat er ook protesten komen en Vlaams Belang wordt beschuldigd van racisme. Dewinter vindt juist de hoofddoek discriminerend, niet de beslissing tot ontslag.

Dewinter wijst erop dat iemand die alleen met een speld van het Vlaams Belang op zijn werk wil komen ook ontslagen wordt. Volkomen terecht vindt hij. Politieke en religieuze symbolen horen volgens hem niet thuis op de werkvloer. Dewinter wil dat werknemers neutraal zijn.