HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

24 april 2006

Werknemers weten weinig over eigen pensioen

Bijna de helft van de Nederlandse werknemers begrijpt weinig of niets van het eigen pensioen. Dit blijkt uit onderzoek van Intomart GfK, in opdracht van Delta Lloyd. De jaarlijkse pensioenopgave wordt door een meerderheid slechts vluchtig of helemaal niet gelezen en de meeste begrippen die met het onderwerp te maken hebben, roepen vragen op.

Intomart ondervroeg vijfhonderd werknemers tussen de 24 en 60 jaar. Van de ondervraagden geeft 43 procent aan 'een beetje' of 'praktisch niets' te begrijpen van de pensioenopgave. Voor 56 procent is het onderwerp een bron van zorg. 48 Procent geeft aan niet te weten welk bedrag men krijgt als men met pensioen gaat of uit dienst treedt, omdat dit nooit is berekend. Van de resterende werknemers maakte slechts 5 procent deze berekening zelf, 40 procent besteedde het uit.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt verder dat werknemers zich zorgen maken over de oudedagsvoorziening. Het onderwerp scoort een vijfde plaats op de lijst van thema's waarover men zich ongerust maakt, na zaken als criminaliteit, terrorisme en kosten van levensonderhoud. Maar nog voor kwesties als de beperking van de hypotheekrenteaftrek en het risico om arbeidsongeschikt te raken.

Bron: Intomart GfK

13 april 2006

Panel van werkzoekenden

Minister De Geus (SZW) stelt een panel in met uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden. Hij wil daarmee inzicht krijgen in hun ervaringen met het UWV, het CWI en gemeenten. Er komt ook een panel met werkgevers. Dat maakte minister De Geus bekend tijdens een symposium in Amsterdam over grotere klantgerichtheid in de sociale zekerheid.

De minister zei daarover in zijn toespraak: 'Een ontevreden klant stemt met zijn voeten. Maar hoe zou hij dat bij het UWV moeten doen of bij de gemeente? Dat maakt klanttevredenheid zo belangrijk in het publieke domein. Juist omdat de klant geen keuze heeft'.

De Geus wil niet alleen de klachten in kaart brengen, maar ook goede ervaringen en idee├źn. Het panel van werkgevers is bedoeld om te weten te komen welke belemmeringen zij ervaren bij de invulling van vacatures.

De Geus wil de resultaten van beide panels ook gebruiken om het beleid verder te ontwikkelen.
Het ministerie van SZW gaat de komende tijd op zoek naar deelnemers voor beide panels. De panels moeten na de zomer van start gaan.

Bron: SZW.nl

03 april 2006

Vraag naar uitzendkrachten verhoogd

Het CBS meldde vandaag het volgende: In 2005 waren er ongeveer 30.000 uitzendkrachten meer aan het werk dan in 2004. De groei in het uitzendwerk voltrok zich vooral in de industrie, de zakelijke dienstverlening en het openbaar bestuur.

Nu de economie weer verbetert, vervullen ondernemers de extra vraag naar arbeidskrachten in eerste instantie met ingehuurd personeel. Dit is een gebruikelijke situatie in een aantrekkende economie, aldus het CBS.

De groei van het uitzendwerk is opmerkelijk omdat er vorig jaar gemiddeld 29.000 banen minder waren dan in 2004.

Bron: CBS.nl