HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

27 juli 2006

Wetswijziging concurrentiebeding gaat niet door

Het wetsvoorstel tot wijziging van de wettelijke regeling van het concurrentiebeding is op 13 juni afgewezen.

De Eerste Kamer had al eerder bedenkingen geuit tegen de nieuwe regeling. Door de Tweede Kamer waren al meerdere aanpassingen gedaan en was daar in 2004 uiteindelijk aangenomen. Nu strandt de nieuwe regeling alsnog bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer noemt het voorstel kwalitatief onder de maat, het zou tot grotere rechtsonzekerheid leiden en niet goed aansluiten bij het ontslagrecht.

De kernpunten van het voorstel waren:
-een door de werkgever aan de werknemer te betalen billijke vergoeding;
-een beperking van de geldingsduur van het beding tot een jaar;
-geen beding tijdens de proeftijd en na faillissement.

Bron: Eerste Kamer.nl en Praktijkgids Arbeidsrecht

Ziekteverlof in plaats van ziekmelden

In de gemeente Borne hebben ze een nieuwe verzuimaanpak. Ambtenaren van deze gemeente kunnen zich binnenkort niet meer ziek melden, maar moeten ziekteverlof aanvragen. Met deze manier van werken wordt sterk gekeken naar de reden van ziekmelden en de manier waarop je je ziekmeldt.

Automatisch ziekmelden is er niet meer bij. De chef zal in een gesprek met de medewerker bepalen wat de medewerker nog wel kan en wat deze als beperkingen ervaart. Door hier open over te spreken en rekening te houden met de beperkingen, wordt de medewerker ruimte geboden om in het werk een oplossing te vinden en ziekmelden is minder vaak nodig. De leidinggevenden krijgen hiervoor een gerichte training. Doel is om het kortdurend ziekteverzuim terug te dringen.

In Borne is de meldingsfrequentie (aantal keren per persoon) gestegen van 1,73 in 2004 naar 2,07 vorig jaar. Andere gemeenten melden over 2004 een score van 1,4 tot 1,6. De gemiddelde verzuimduur in Borne daalde echter van 10,17 dagen in 2004 naar 8,8 in 2005. B en W menen dat dit kortdurende verzuim verder kan worden verminderd door aandacht te schenken aan de manier waarop iemand zich ziek meldt.

Bron: Tubantia