HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

17 januari 2008

Werkloosheid opnieuw gedaald

Vandaag werd door het CBS bekendgemaakt dat de werkloosheid in Nederland in het vierde kwartaal van vorig jaar verder is afgenomen.

In de periode oktober tot en met december telde Nederland 314.000 werklozen. Dit is 4% van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen lag 6000 lager dan in de voorgaande periode, aldus het CBS. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoenseffecten.

Vorig jaar daalde de werkloosheid in alle leeftijdsgroepen, zowel onder mannen als vrouwen. Wel daalde de werkloosheid onder mannen sterker dan bij vrouwen. Van de mannelijke beroepsbevolking was over heel 2007 gemiddeld 3,6% werkloos. Bij de vrouwen was dat 5,7%.

Het afgelopen halfjaar is het aantal werklozen gemiddeld met 7000 per maand afgenomen. Ondanks deze dalende trend lag de werkloosheid vorig jaar nog ruim boven het laagste punt van 2001, toen 252.000 personen werkloos waren. In 2005 zaten nog 483.000 mensen zonder werk.

Van de 45-plussers zat in 2007 4,3% werkloos thuis, tegen 4,9% in 2006. In de leeftijdsgroep 25-44 was de werkloosheid met 3,6% het laagst. De jeugdwerkloosheid daalde van 10,7% in 2006 tot 9,2% in 2007.

16 januari 2008

Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke managers

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Tilburg hebben samen het Intermediair Leiderschaps Onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er duidelijke verschillen zijn tussen mannelijke en vrouwelijke leidinggevenden.

Voor het onderzoek zijn verschillende morele dilemma's voorgelegd aan 3000 jonge hoogopgeleiden, van wie de helft leiding geeft. Bij alle dilemma's gaat het om voorbeelden waarbij managers hun eigen belang voorop zetten.

Volgens het onderzoek zijn mannelijke managers egoïstischer dan hun vrouwelijke collega's. Ook hebben mannen er minder moeite mee om iemand in de ogen te kijken wanneer ze liegen dan vrouwen. Bovendien hebben mannen een soepeler ethiek. Verder blijkt uit het onderzoek dat mannen zichzelf meer macht toedichten dan vrouwen die op hetzelfde niveau werken. Ze vinden dat ze grote invloed uitoefenen op de loonsverhogingen van hun medewerkers.

Het verschil tussen de seksen zouden te verklaren zijn door wat ook wel 'self-entitlement' genoemd wordt: Hoe meer macht mensen hebben, hoe meer zij het terecht vinden dat zij die positie verdienen.

Het recht op meer, de drijvende kracht achter veel carrières, wordt in veel organisaties als positief ervaren. Toch heeft dat ook negatieve kanten. Managers die zeer tevreden met zichzelf zijn, zijn vaak juist ontevreden over hun beloning en zijn ook minder te spreken over hun werk.
Daarnaast vertonen ze veel begrip voor onethisch managementgedrag. Vrouwen daarentegen denken ethischer en zetten hun eigen belang niet voorop.

Anoniem solliciteren maakt geen verschil volgens Manpower

Er is de laatste tijd veel over te doen geweest over anoniem solliciteren. Het zou sollicitanten van allochtone afkomst (sneller) aan een baan kunnen helpen. Volgens uitzendbureau Manpower blijkt echter dat anoniem solliciteren niet zorgt voor een ander aannamebeleid.

Manpower heeft de proef op de som genomen, door een half jaar lang 761 sollicitaties via internet voor de functie van consultant of vestigingsmanager dubbel te laten beoordelen. Voor de ene lezer waren naam, geslacht, leeftijd, geboorteplaats en huwelijkse staat 'onzichtbaar' gemaakt en voor de ander niet.

Uit de proef blijkt dat autochtonen en allochtonen hetzelfde worden beoordeeld. Wel bleek dat werkzoekenden met een niet-westerse achtergrond vaker worden afgewezen wegens te weinig ervaring voor de functie in kwestie.

Manpower kondigde vorig jaar juni aan anoniem solliciteren uit te proberen, omdat uit onderzoek bleek dat bijna 8 op de 10 werkzoekenden geloven dat het helpt iedereen een eerlijker kans te bieden op een baan.

4 Op de 10 werkgevers bleken ook positief over anoniem solliciteren en 29% dacht het zelf in de organisatie te kunnen gebruiken. Verder waren er positieve ervaringen met een experiment van de gemeente Nijmegen.

In de proef van Manpower hadden 96 van de 761 sollicitanten een niet-westerse achtergrond. Volgens het uitzendbureau moesten opvallend veel van hen, circa 47%, worden afgewezen wegens te weinig commerciële ervaring en aansluiting met de functie. Onder onder de kandidaten met een Nederlandse of andere westerse achtergrond was dat voor 26% het geval.

Volgens een woordvoerster van Manpower lijkt het alsof de niet-westerse kandidaten gemiddeld een jongere leeftijd hadden en daardoor misschien vaker te weinig ervaring hadden. Hoe groot het verschil in leeftijd was kon de zegsvrouw niet zeggen.

Er is volgens haar ook niet onderzocht wat het effect van anoniem solliciteren is op het aannamebeleid ten aanzien van de andere persoonskenmerken, zoals leeftijd en geslacht.
Manpower heeft 20 van de sollicitanten uit de proef aangenomen; een persoon met een niet-westerse achtergrond en negentien Nederlanders.

Volgens Manpower heeft het geen zin met anoniem solliciteren door te gaan, omdat het geen effect heeft.