HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

09 maart 2011

Promotie Hema-worst door Vlaams Belang

Filip Dewinter, leider van de Belgische politieke partij Vlaams Belang, roept alle Vlamingen op Hema-worst te kopen. Dit omdat het bedrijf een medewerkster ontsloeg na klachten van klanten over haar hoofddoek.

Dewinter denkt dat de grote meerderheid van de Vlamingen achter de beslissing staat, en hij verwacht dat meer Vlamingen dan ooit Hema-worst kopen. Het ontslag zou een 'terechte en moedige' beslissing zijn, aldus Dewinter. Hij verwacht dat er ook protesten komen en Vlaams Belang wordt beschuldigd van racisme. Dewinter vindt juist de hoofddoek discriminerend, niet de beslissing tot ontslag.

Dewinter wijst erop dat iemand die alleen met een speld van het Vlaams Belang op zijn werk wil komen ook ontslagen wordt. Volkomen terecht vindt hij. Politieke en religieuze symbolen horen volgens hem niet thuis op de werkvloer. Dewinter wil dat werknemers neutraal zijn.

Vanuit Ziektewet sneller aan de slag

In een brief aan de Tweede Kamer ligt minister Kamp (SZW) toe hoe hij mensen sneller uit de Ziektewet wil krijgen. Samen met de sociale partners en de uitzendbranche werkt hij aan maatregelen.

Gemiddeld zitten zo’n 100.000 mensen in de Ziektewet. Het grootste deel van deze mensen bestaat uit zieke uitzendkrachten, zieke werknemers met een tijdelijk dienstverband en zieke werklozen. Deze groep is gemiddeld langer ziek dan werknemers in vaste dienst.

Om meer mensen uit de Ziektewet aan het werk te krijgen moeten zowel bij de uitkeringsgerechtigde als de werkgever meer consequenties komen te liggen, en moet de uitvoering worden verbeterd.

Uitzendbureaus zouden bij ziekte 2 weken het loon moeten doorbetalen.
Het UWV zou na 1 jaar ziekte moeten beoordelen of iemand die z’n eigen werk niet meer kan doen, misschien wel ander passend werk kan verrichten.

In zijn brief geeft minister Kamp ook aan dat de periode dat een werkloze ziek is, geen gevolgen heeft voor de duur van de WW-uitkering waar iemand recht op heeft. Eerder wilde de minister deze stapeling van de Ziektewet en de Werkloosheidswet afschaffen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde zijn voorstel niet. Kamp betreurt dat omdat op die manier mensen minder geprikkeld zouden worden om weer aan de slag te gaan.

08 maart 2011

Bloggen bevordert productiviteit en werkrelaties

Las net dat werknemers die vrijuit mogen bloggen over zowel hun persoonlijke als zakelijke leven, productiever zijn op hun werk. Dit geldt voor mij in ieder geval wel :-).

De universiteit van New York heeft hier onderzoek naar gedaan. Schrijven op een online bedrijfsblog of forum zorgt ervoor dat werknemers dichter bij elkaar komen en bevordert de persoonlijke relaties op het werk. Na verloop van tijd verhoogt het bloggen ook nog eens de productiviteit. Als men kennismaakt met collega’s buiten het werk om, bijvoorbeeld via een blog, werken zij daarna productiever samen, aldus de onderzoekers.

Uit het onderzoek blijkt dat als het bedrijf het schrijven van persoonlijke blogs verbood, het aantal werk-gerelateerde blogs ook daalde. Wanneer het bedrijf het personeel vrij liet, verschenen er meer blogs en werden deze ook beter gelezen. Werknemers wisselden daardoor onderling ook meer informatie uit, zowel over werk- als privézaken. Dit is ook nog eens goed voor het kennismanagement binnen organisaties.