HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

30 november 2008

Thuiswerkende werknemers leveren geld op

Als werknemers 1 dag per week thuiswerken en hun leaseauto op de oprit laten staan, dan kosten ze hun baas jaarlijks 2300 euro minder. Deze besparing is een gevolg van minder brandstofverbruik en een hogere productiviteit als gevolg van een kortere reistijd.

Besparing
Athlon Car Lease (het grootste leasebedrijf van Nederland en in het bezit van 128 duizend auto's) heeft onderzoek gedaan naar 'duurzaam leasen'. Naast het bovenstaande, blijkt uit het onderzoek dat werknemers hun baas ook geld besparen wanneer ze in plaats van een thuiswerkdag met de trein naar hun werk gaan en zo de files omzeilen. Dit zou de werkgever zo'n duizend euro per jaar besparen.

Milieu
Als bedrijven de helft van hun wagenpark zouden vervangen door zuinige auto’s, dan zouden ze nog eens 1500 euro per leaserijder per jaar besparen, stelt Athlon. Ook dragen ze dan bij aan een schoner milieu, want de zuinigere auto's leiden weer tot een kwart minder CO2-uitstoot.

26 november 2008

Boerkaverbod ook in hoger onderwijs

Vanochtend pleitte de PvdA er al voor om het boerkaverbod ook in te voeren in het hoger onderwijs, en kreeg hierbij steun van de Tweede Kamer. Minister van Onderwijs Plasterk gaat daarom nu ook boerka's (bedekken het gehele lichaam) en nikabs (gezichtsbedekkende sluier) op hogescholen en universiteiten verbieden.

De PvdA is van mening dat boerka's open communicatie in de weg staan, en daarom niet in een open en geëmancipeerde samenleving passen.

Het verbod gaat voor iedereen gelden, ook voor ouders, personeel en leveranciers die scholen bezoeken en ook op en rond scholen die geen geld van de overheid krijgen.

Al eerder is het boerkaverbod ingevoerd op basisscholen en het voortgezet onderwijs. Plasterk was van mening dat hogescholen en universiteiten zelf een keuze konden maken om wel of niet een verbod in te stellen, gezien het feit dat er les wordt gegeven aan volwassenen.

Naar verwachting zijn er weinig boerkadragers in het hoger onderwijs. Plasterk is daarom benieuwd of de Raad van State (adviescollege) wel enthousiast zal zijn over een boerkaverbod in het hoger onderwijs. Plasterk zelf vindt de bedekkende kledingstukken in ieder geval vrouwonvriendelijk. Bovendien zitten ze integratie in de weg, aldus Plasterk.

Naast de scholen gaat het kabinet alle rijksambtenaren verbieden gezichtsbedekkende kleding op de werkvloer te dragen. Het kabinet verwacht dat ook gemeenten en provincies dat voorbeeld volgen. Tevens wil men dat ook vervoersbedrijven het dragen van boerka's in bussen, treinen en trams gaan verbieden.

Steeds meer werkende vrouwen

De deelname aan de arbeidsmarkt door vrouwen is de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

De arbeidsparticipatie door vrouwen nam toe van 52% in 1997 tot 61% in 2007. Bij de mannen bleef de arbeidsparticipatie stabiel, rond de 78%.

Het verschil tussen vrouwen en mannen neemt hiermee ook meer af, het verschil is gedaald van 26 tot 17 procentpunt in 2007.

In de meer traditionele gemeenten is de arbeidsparticipatie van vrouwen nog wel laag; 39 respectievelijk 40%. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen is hier meer dan 40 procentpunt.

Ontslagvergoeding hogere inkomens aan banden gelegd

Er wordt al lange tijd over gesproken, om wat te doen tegen de hoge ontslagvergoedingen bij medewerkers met hoge inkomens. Nu staat dan daadwerkelijk een wijziging op stapel. Werknemers met een jaarsalaris van 75.000 euro of meer, krijgen voortaan maximaal één jaarsalaris als ontslagvergoeding.

Lees hier mijn nieuwste column voor Expand.


24 november 2008

ZZP'ers kiezen bewust voor zelfstandig ondernemerschap

Maar liefst 95% van de zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) kiest vrijwillig en bewust voor het zelfstandig ondernemerschap. De zzp'ers ervaren vooral de eigen verantwoordelijkheid als positief.

Het kabinet vindt het belangrijk dat zelfstandigen geen onnodige belemmeringen ondervinden bij het uitoefenen van hun werk. Dit staat in een reactie van ministerie Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het onderzoek van het kabinet naar motieven voor zelfstandig ondernemerschap.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête onder 1600 zelfstandige ondernemers. Specifiek is gekeken naar de groep die qua aard van het werk kan worden vergeleken met werknemers. In totaal telde Nederland in 2008 bijna één miljoen zelfstandigen. Het zelfstandig ondernemerschap is sinds 1998 met circa 35% toegenomen.

Het kabinet heeft onderzoek gedaan naar de motieven van zelfstandig ondernemerschap. De reden van het onderzoek is onder meer om te weten te komen in hoeverre zelfstandigen door werkgevers gedwongen worden om voor het zzp-schap te kiezen (Waarom zou dit gebeuren? Nou, omdat werkgevers geen werknemersverzekeringspremies af hoeven te dragen voor zzp'ers). Slechts bij 1,2% van de zzp'ers schijnt bovenstaande te spelen.

De meeste zzp'ers kiezen weloverwogen voor zelfstandigheid, en vanwege de kansen voor het ondernemerschap. Een kleine groep van 3,6% kiest voor het ondernemerschap omdat zij geen andere manier ziet om zelf inkomen te verwerven. Dit zijn vaak mensen met een uitkering.

Zzp'ers voeren meerdere opdrachten uit en worden vaak ingehuurd vanwege hun specifieke kennis, hun flexibiliteit en vaak omdat er geen (vast) personeel te krijgen is. De ondervraagde zzp'ers zijn dan ook vrijwel allemaal tevreden over hun situatie.

19 november 2008

Veranderingen Wajong op komst

Nieuw wetsvoorstel Wajong
Vandaag heeft minister Donner van SZW een wetsvoorstel betreft veranderingen in de Wajong-regeling ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe wettelijke regeling gaat uit van wat jongeren met een beperking nog wel kunnen, en niet van hun beperkingen. De nieuwe regeling gaat gelden voor jongeren die vanaf 2010 in de Wajong komen.

Werken centraal
De Wajong is nu vooral een inkomensregeling. Jongeren met een beperking krijgen haast automatisch een Wajonguitkering en werken is dan financieel niet altijd lonend. Het kabinet draait dat om. Werk komt voorop te staan. Het UWV zorgt daarbij zo nodig voor ondersteuning. Het uitgangspunt is dat werken loont.

Als een werkende Wajonger tot 20% van het wettelijk minimumloon verdient, vult de overheid zijn inkomen straks aan tot 75% van het wettelijk minimumloon. Verdient een Wajonger meer dan 20% van het wettelijk minimumloon, dan mag hij de helft van iedere 'extra' verdiende euro houden, zodat zijn inkomen hoger is dan 75% van het minimumloon en (meer) werken ook loont. Met de overheidsaanvulling kan zijn totale inkomen zo oplopen tot het minimumloon, en in sommige gevallen tot 120% van het minimumloon.

Participatieplan
In de huidige Wajong worden jongeren met een beperking al op jonge leeftijd volledig arbeidsongeschikt verklaard, terwijl er nog van alles kan veranderen. Donner wil dat er op 18-jarige leeftijd wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om te werken. Die mogelijkheden worden vastgelegd in een participatieplan. Pas op het 27ste jaar vindt een definitieve beoordeling plaats. Echter, jongeren die vanwege hun beperking nooit zullen kunnen werken, krijgen ook straks meteen op hun 18de na de keuring voor de Wajong een uitkering.

Jongeren met een beperking die kunnen werken moeten eerst proberen zelf een baan te vinden. Lukt dat niet, dan kan het UWV begeleiding en ondersteuning geven bij het vinden van werk.

06 november 2008

Nederlanders willen liefst maximaal 28 uur werken

Nederlanders zijn het meest tevreden bij een werkweek van maximaal 25 tot 28 uur.

Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2007, welke vandaag in Amsterdam openbaar wordt gemaakt tijdens het Symposium Monitoring van Arbeid. De NEA wordt elk jaar door TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek gehouden onder ongeveer 25.000 Nederlandse werknemers.

Werkende Nederlandse mannen zouden liever gemiddeld 1,4 uur per week minder werken dan dat ze nu doen. Vrouwen zouden nog iets minder willen werken dan hun huidige contract: 0,2 uur per week. Dit betekent dat men gemiddeld bijna een uur minder zou willen werken.

Door de jaren heen is het verschil kleiner geworden. Uit het onderzoek bleek namelijk ook dat mensen de afgelopen jaren gemiddeld het liefst 3 uur minder zouden willen werken dan in hun contract stond.

Vooral in de bouw, ict en in een aantal industriële beroepen wil men minder werken; 2,5 uur per week minder.

Ook zijn er mensen die juist meer zouden willen werken; zoals schoonmakers, vrachtwagenchauffeurs, horecapersoneel en bejaarden- en kinderverzorgers.