HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

26 juni 2007

meerderheid Kamer wil korten op bijstand bij dragen boerka

Vandaag is in de Tweede Kamer een motie van VVD-Kamerlid Nicolaï en zijn PvdA-collega Spekman aangenomen. De motie houdt in dat gemeenten bijstandsgerechtigden kunnen korten als ze door het dragen van een boerka niet aan de slag komen.

PvdA en VVD maken zich zorgen over een recente uitspraak betreft dit onderwerp, waarbij de rechter van het tegenovergestelde uitging. De gemeente Diemen heeft een moslima met een boerka gekort op haar uitkering, omdat zij na 4 sollicitaties nog geen werk had gevonden. De rechtbank Amsterdam oordeelde in een voorlopige voorziening dat de moslima door de gemeente Diemen ten onrechte op haar uitkering is gekort.

Als deze uitspraak in een bodemprocedure wordt bevestigd, willen Spekman en Nicolaï weten wat staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken gaat doen om het korten van uitkeringen in deze gevallen toch zeker te kunnen stellen.

Tweede Kamer tegen anoniem solliciteren

Minister ter Horst van Binnenlandse Zaken is al even bezig met haar plannen betreft anoniem solliciteren. Zij heeft nu ook het idee geopperd om anoniem solliciteren in te voeren bij de rijksoverheid. De Tweede Kamer verzet zich met een overgrote meederderheid tegen dit idee. Ook haar eigen partij, de PvdA, heeft moeite met het plan.

Ter Horst wil met anoniem solliciteren de nadruk leggen op de inhoud, en niet op irrelevante zaken als huidskleur. Als goed voorbeeld noemde ter Horst de orkesten. Daar moeten solliciterende musici auditie doen achter een gordijn, zodat kenmerken waarom het niet gaat bij de sollicitatie, ook geen rol spelen.

Ter Horst heeft in Nijmegen al de proef op de som genomen, in de tijd dat zij daar burgemeester was. Als de resultaten van dat experiment goed uitpakken, gaat ter Horst haar voorstel om anoniem solliciteren ook bij het Rijk mogelijk te maken, voorleggen aan het kabinet.

Het CDA ziet het plan van minister ter Horst als een schijnoplossing. Kamerlid Eddy van Hijum vindt het een absurd idee om te moeten accepteren dat je je naam, afkomst en huidskleur weg zou moeten typexen. Ook SP, VVD, PVV en D66 hebben zich kritisch uitgelaten over het plan. Ook binnen het kabinet heerst kritiek over het voorstel van ter Horst. Minister Donner (Sociale Zaken) die ook door de Kamer bij het debat was geroepen, vindt dat anoniem solliciteren geen oplossing is voor het probleem van discriminatie op de arbeidsmarkt. Wel ziet hij het als een bruikbaar instrument.

15 juni 2007

Werkende Nederlanders steeds gelukkiger

Werkende Nederlanders zijn de afgelopen jaren steeds gelukkiger geworden.

Maar liefst 93% van de werkende mensen in Nederland is tevreden met het leven en geeft het dagelijks bestaan een 7,4. De levenstevredenheid werd in 2005 nog met een 7,1 gewaardeerd.

Motivaction heeft hier, in opdracht van uitzendbureau Randstad, onderzoek naar gedaan onder 3.164 werkende Nederlanders.
De kernconclusie uit het onderzoek is dat werken gelukkig maakt. 61% Van de ondervraagden haalt veel voldoening en veel plezier uit het werk. Bij 65% vliegt de tijd voorbij als zij aan het werk zijn. 77% Roemt de samenwerking en het plezier met collega's. 71% Heeft het gevoel te worden gewaardeerd door collega's.

13 juni 2007

Ongelijke beloning aanpakken

Er zal door minister Donner (sociale zaken) worden onderzocht of discriminatie door ongelijke beloning van werknemers in de Arbeidsomstandighedenwet kan worden aangepakt.

Het onderzoek komt voort uit de aanbevelingen van de werkgroep voor gelijke beloning ongeacht geslacht, ras en contractsvorm.

Verschillen in beloning zijn al eerder door de Arbeidsinspectie geconstateerd. Donner vroeg zich daarop af of dit door werkgevers werd veroorzaakt, of dat medewerkers zelf daar ook een rol in spelen. In het bedrijfsleven verdienen vrouwen bijvoorbeeld al jaren zo'n 20% minder dan mannen. 13% Van het verschil is te verklaren door het feit dat mannen vaker in hogere functies werken. 7% is echter onverklaarbaar.

Donner wil blijvend aandacht besteden aan het ongelijk behandelen van werknemers. Donner is van plan om vanaf nu elk voorjaar de Gelijk Loon Dag te organiseren. Deze dag moet werkgevers er elk jaar aan herinneren mannelijke en vrouwelijke werknemers gelijk te belonen.

Grote groei werkgelegenheid

Van de werkgevers in Nederland wil 10% de komende 3 maanden meer personeel aannemen. Met deze 10% wordt een stijging van 6 procentpunten bewerkstelligd, ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2006.

Dit blijkt uit de cijfers van de arbeidsmarktbarometer van Manpower, de Manpower Employement Outlook Survey. De rapportage is gebaseerd op interviews met 750 Nederlandse werkgevers.

De grootste stijging wordt verwacht in de sector Transport, Opslag en Communicatie. Het netto werkgelegenheidscijfer bedraagt daar plus 15%. Dat is een stijging van 13 procentpunten ten opzichte van het 3e kwartaal van 2006. Hoewel de sector Overheid en Maatschappelijke Dienstverlening ten opzichte van vorig kwartaal als enige met een daling te maken heeft, bedraagt de nettostijging ook daar nog 3%.

In voor Nederland belangrijke handelslanden zijn de verwachtingen ten aanzien van het aannemen van personeel voor de komende drie maanden ook positief. Het netto werkgelegenheidscijfer blijft op een zeer hoog niveau. Voor Duitsland namelijk op plus 13%, voor Engeland op plus 14% en in de Verenigde Staten is er zelfs een groei van 18%.