HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

30 juni 2008

Nederlanse werknemer verzet zich tegen veranderingen op het werk

Vergeleken met andere westerse landen, verzetten Nederlandse werknemers zich het meest tegen een verandering op de werkvloer.

Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van adviesbureau Celerant Consulting, uitgevoerd onder 600 topmanagers in Europa en Noord-Amerika.

Verder heeft de Nederlandse topmanager de meeste moeite om draagvlak te krijgen voor een verandering. Bijna driekwart van de ondervraagde Nederlandse leidinggevenden gaf aan dat voor het doorvoeren van een succesvolle verandering, het krijgen van steun van de werknemers de grootste barrière is. Bij de internationale collega's is dit volgens het onderzoek de helft.

12 juni 2008

Steeds meer 'gedoe' bij sluiten nieuwe CAO's

In de eerste helft van 2008 heeft vakcentrale FNV werkgevers vaker onder druk gezet om tot een gewenste cao te komen. Er is vaker een ultimatum gesteld waarbij is gedreigd met acties. Dit blijkt uit de 'tussenbalans' die de vakcentrale donderdag openbaar heeft gemaakt.

Het onderhandelen duurt langer, maar daarmee wordt wel vaak de looneis van 3,5% benaderd. Tegenwoordig is vragen bijna letterlijk krijgen geworden, aldus FNV-cao-coördinator Wilna Wind. Hiervoor moet echter wel veel worden gedaan, en moet veel druk worden uitgeoefend. De onderhandelingen verlopen vaak moeizaam. Dit ondanks dat de economie nog steeds goed gaat.

De FNV zet in zijn onderhandelingen dit jaar in op thuiswerken. Hierover zijn in 37 cao's reeds afspraken gemaakt. De FNV vindt dat personeel minstens een dag in de week thuis moet kunnen werken, tenminste, als het werk dat toelaat. Het FNV acht dit nodig om onder meer werknemers de mogelijkheid te bieden om werk en zorgtaken te combineren. Verder zal het thuiswerken productiviteitsverlies door reizen beperken, en de CO2-uitstoot terugdringen.

Verder wil de vakcentrale dat het kraamverlof voor vaders wordt uitgebreid. Van de 959 cao's die lopen, zijn er slechts in 517 afspraken hierover vastgelegd. Die gaan echter vaak niet verder dan de wettelijke 2 dagen. In 15 cao's is sprake van kraamverlof tussen de 3 en 10 dagen.

Er zijn 959 lopende collectieve arbeidsovereenkomsten. Dit jaar moeten 656 cao's worden afgesloten. Per 1 juni zijn er al 170 afgesloten, met een gemiddelde loonstijging van 3,3%.

In enkele sectoren was dreigen niet genoeg en werd daadwerkelijk actiegevoerd. Kijk maar naar de politie, het kleinmetaal, TNT, en momenteel in het streekvervoer.

Daarmee is het nog lang niet gedaan met de pret. Vandaag stonden er weer op vele snelwegen files omdat vrachtwagenschauffeurs zo nodig moeten protesteren tegen de hoge brandstofprijzen. Nee, de 'toeteractie' vonden ze niet spannend genoeg. Er moesten natuurlijk ook, want dat schijnt de nieuwste staaktrend te zijn, zo veel mogelijk mensen worden gedupeerd. Want dan maak je pas indruk, zo denkt de hedendaagse staker blijkbaar.

En dan zijn we er nog niet, want er wordt ook actie gevoerd over andere zaken. Wat dachten we van de blokkades van boeren bij de melkfabrieken? Vandaag ook weer de thuiszorg, die samen met de SP in 11 steden gemeentehuizen heeft bezet, om te protesteren tegen de áfbraak van de thuiszorg'. En dan nog de apothekers die maandag de deuren sluiten om hun onvrede te uiten over het nieuwe medicijnbeleid dat de overheid heeft doorgevoerd: Zorgverzekeraars mogen apothekers voortaan opleggen dat ze van een groot aantal geneesmiddelen alleen nog de goedkoopste merken leveren aan patiënten.

Ook hier gaat het natuurlijk allemaal om geld. Maar laten we toch met z'n allen niet doorslaan in (publieksonvriendelijke) acties. Dat is voor niemand goed, en is zeker geen reclame voor Nederland.

10 juni 2008

Schadevergoeding voor kapster met kapperseczeem

Een kapster krijgt een schadevergoeding van haar voormalig werkgever, een kapsalon uit Leeuwarden. Zij heeft kapperseczeem opgelopen en volgens de rechter heeft de werkgever te weinig gedaan om klachten te voorkomen.

De Kappersbond, FNV Mooi, heeft vandaag bevestigd dat de rechter in Leeuwarden het bewezen achtte dat het eczeem een gevolg was van blootstelling aan stoffen in de kapsalon.

Zo'n 15% van de werknemers in de kappersbranche kampt met deze aandoening. Het is echter volgens het FNV voor het eerst dat een werkgever in de kappersbranche aansprakelijk wordt gesteld voor kapperseczeem bij een werknemer.

In 2001 maakten de vakbonden en werkgevers afspraken over werkomstandigheden om de aandoening terug te dringen. Volgens Bureau Beroepsziekten zijn er nog steeds kapsalons met oude, ongezonde werkmethoden.

In 2001 heeft de nu 32-jarige mevrouw Postma uit Baarn haar werk als kapster moeten beeindigen vanwege de opgelopen huidaandoening. Behandeling door een dermatoloog mocht niet baten en zij moest stoppen als kapster. Zij werkte toen al twee jaar bij de kapsalon. Bij de kapsalon was volgens Postma het nodige mis. Zo was er gebrek aan goede handschoenen voor het haarverven.

7 Jaar geleden was nog niet duidelijk welke handschoenen kappers moeten dragen en welke methoden ze moeten toepassen als ze bijvoorbeeld haren verven. De werkgever had echter wel maatregelen moeten treffen om de kans op eczeem zo klein mogelijk te maken, zo oordeelde de kantonrechter.

De hoogte van het schadebedrag wordt nader bepaald. De eigenaar van de kapsalon gaat in hoger beroep.

05 juni 2008

Kabinet wil doorwerken na 65e vergemakkelijken

Het kabinet wil doorwerken na 65 makkelijker maken. Om dit voor elkaar te krijgen wil het kabinet dat mensen zelf kunnen kiezen of ze hun AOW op 65 jaar laten ingaan of pas later. Een latere ingangsdatum zou dan tot een hogere AOW-uitkering leiden.

Dit staat in de kabinetsnotitie ‘Men is zo oud als men zich voelt’, welke minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Het is nodig dat mensen langer doorwerken, omdat de komende jaren steeds meer werknemers stoppen. Daardoor gaat kennis en expertise verloren en dreigen (grote) tekorten aan werknemers wat ten koste gaat van economische groei. Ook draagt het bij om de (stijgende) kosten van zorg en vergrijzing te dekken. Vervolgens schetst het kabinet concrete ideeën om doorwerken na de 65 (beter) mogelijk te maken.

Het vrijwillig doorwerken na de 65 en belemmeringen daarvoor, zijn al langere tijd onderwerp van gesprek tussen kabinet, Tweede Kamer en sociale partners. Tijdens het afgelopen voorjaarsoverleg riep het kabinet de sociale partners al op om cao’s kritisch tegen het licht te houden op belemmeringen op doorwerken na de 65. In veel cao’s staat nu nog dat bij de leeftijd van 65 automatisch ontslag volgt. Het kabinet wil de ontwikkelingen in cao’s op dit onderwerp goed volgen.

De mogelijkheid van doorwerken na 65 zal ook gevolgen hebben voor een groot aantal aspecten van het arbeidsrecht en het sociaal recht. Hierover wil het kabinet met de sociale partners in overleg.

De notitie noemt de mogelijkheid van doorwerken na 65 en het eventueel afbouwen na die leeftijd van het werkzame leven als onderdeel van de cultuurverandering waarbij doorwerken tot 65 weer normaal wordt.

In de notitie schrijft het kabinet verder dat mensen die (willen) doorwerken na hun 65ste geen oneigenlijke concurrentie zouden mogen zijn voor werknemers onder de 65. Zo zou het wettelijk minimumloon ook voor 65-plussers moeten gaan gelden om te voorkomen dat ze onderbetaald worden en daardoor andere werknemers verdringen. Ook wordt het ‘verdringingsrisico’ tegengegaan als werknemers van boven de 65 ‘als eerste (binnen hun functiegroep) in aanmerking komen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst’ als het economisch slecht gaat met het bedrijf.

De notitie gaat niet in op maatregelen om meer oudere werknemers onder de 65 aan de slag te krijgen en houden. Die maken deel uit van een pakket maatregelen om de (algehele) arbeidsparticipatie te verhogen. De commissie Arbeidsparticipatie; commissie Bakker, brengt hierover binnenkort advies uit.

Per 1 juli minimumloon omhoog

Het bruto minimumloon gaat vanaf 1 juli omhoog, en wel met 1,62%.

De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

Voor een overzicht van de wettelijke bruto minimumlonen en minimumjeugdlonen per 1-7-08, kijk op de site van SZW.