HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

29 januari 2007

Einddatum herbeoordelingen WAO uitgesteld

De einddatum van de herbeoordelingen van mensen met een WAO-uitkering wordt verschoven naar 1 april 2008. Demissionair minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit in overleg met het UWV besloten.

De bedoeling was dat de herbeoordelingen op 1 juli 2007 zouden zijn afgerond. Tot en met het derde kwartaal van 2006 zijn er al ruim 200.000 herbeoordelingen verricht. Vanaf dat moment moesten er nog ongeveer 150.000 herbeoordelingen plaatsvinden.

Het uitstel is volgend de Geus nodig omdat de uitvoering van de herbeoordelingen en re-integratie. zorgvuldig moet gebeuren. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Het UWV heeft afspraken gemaakt met cliënten- en patiëntenorganisaties om de uitvoering van de herbeoordelingen te verbeteren. De verbeteringen zullen vooral gericht zijn op een betere communicatie tussen verzekeringsarts en cliënt en op duidelijkere informatievoorziening.

16 januari 2007

Saxion Hogescholen werft met vertrekpremie

Saxion Hogescholen is van plan om sollicitanten een vertrekpremie te gaan beloven als ze na enkele jaren weer uit dienst gaan. Het doel van de hogeschool is om makkelijker aan nieuwe docenten te komen.

Een woordvoerder van de hogeschool geeft aan dat er veel potentiële docenten afhaken, omdat ze niet tot in de lengte van dagen in het leslokaal willen staan. De school gaat het plan de komende tijd uitwerken. Waarschijnlijk gaat het leiden tot individuele afspraken die in de toekomst met nieuwe docenten worden gemaakt.

De hogeschool heeft vestigingen in Enschede, Deventer en Apeldoorn en telt zo’n 20.000 studenten. De school verwacht dat een derde van de 1.700 medewerkers binnen nu en vijf jaar vertrekt. Vergrijzing speelt hierbij, net als bij de meeste hogescholen, een belangrijke rol.

Overwerk verergert RSI, niet bungee jumpen

Onlangs is een werkgever door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een medewerker, die door overwerken uitviel met RSI.

Lees hier mijn blog die ik daarover schreef voor Expand.

13 januari 2007

Internetten onder werktijd geen reden voor ontslag

Internetten onder werktijd voor prive-doeleinden rechtvaardigt niet zonder meer ontslag op staande voet. Dit besloot een Duitse rechtbank begin januari.

Een Duitse werkneemster had op haar werk voor zichzelf gesurfd in de tijd van de baas. Toen het werd ontdekt, werd zij door haar baas op staande voet ontslagen en moest zij direct het bedrijf verlaten. Deze medewerkster had gemiddeld 1 uur per maand besteed aan prive-internetten.

De rechter oordeelde dat het slechts korte periodes betrof en dat het slechts ging om onschuldige doeleinden. De werkgever was van mening dat de medewerkster de arbeidsovereenkomst ernstig had geschonden. De rechter was echter van mening dat pas sprake was geweest van schending wanneer de medewerkster strafbare informatie had gedownload. Dan zou de mogelijkheid aanwezig zijn geweest dat de reputatie van de werkgever in het geding kwam.

11 januari 2007

De 10 meest gestelde vragen over vakantie

De Gier Stam & Advocaten heeft recentelijk een interessante digitale brochure gepubliceerd getiteld “De 10 meest gestelde vragen over Vakantie”, lees 'm hier.

In de brochure worden onder meer de volgende praktische vragen beantwoord over vakantie: Mogen vakantie- en/of verlofdagen worden uitbetaald of worden verrekend? Wat gebeurt er als een werknemer tijdens zijn vakantie of verlof ziek wordt? Kan de werkgever ziektedagen van een werknemer eenzijdig aanmerken als vakantiedagen?

10 januari 2007

Versoepeling eerstedagsmelding

Werkgevers mogen de eerstedagsmelding voor nieuw personeel in bepaalde gevallen achterwege kunnen laten. Dit heeft minister Zalm van Financiën besloten.

Bedrijven die uitzendkrachten inhuren hoeven voor hen geen eerstedagsmelding meer te doen. Dit is een taak van het uitzendbureau. Fuserende bedrijven hoeven nieuw personeel bijvoorbeeld niet meer bij de Belastingdienst aan te melden. Ook is de eerstedagsmelding niet langer verplicht voor artiesten en beroepssporters. Voor deze groep bestaat een aparte regeling. Kinderen die in een bedrijf meewerken, vallen ook niet onder de regeling.

Sinds 4 juli 2006 moeten werkgevers nieuwe medewerkers bij de belastingdienst aanmelden, middels een eerstegasmelding. Het doel is om op deze manier zwart werken en illegale arbeid tegen te gaan. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ergert het bedrijfsleven zich aan de verplichte meldingen.

Taalles op werkvloer door FNV gefinancierd

Het FNV organiseert het project "Nederlands op de werkvloer". In het kader van dit project zorgen ze voor Nederlandse taalles op de werkvloer voor etnische minderheden. Ook Polen die in ons land bijvoorbeeld maar tijdelijk in de bouw werken, komen voor een cursus in aanmerking.

Het FNV heeft voor het project zo'n 300.000 euro subsidie ontvangen van de stichting Instituut Gak. Deze stichting steunt vernieuwing in de sociale zekerheid.

De cursussen zijn vooral bedoeld om werknemers met een buitenlandse achtergrond beter te laten functioneren en om meer loopbaankansen voor hen te creeren. Voor Polen die tijdelijk bij ons in de bouw werken, is het bovendien ook in het belang van de veiligheid dat ze onze taal beter beheersen.

Er is reeds interesse getoond in de taalles door een aantal bedrijven, zoals de bloemenveiling Aalsmeer, Asito, de bouw en een groep buitenlanders die huishoudelijk werk doet bij particulieren.

Google meest populaire werkgever in Amerika

Google staat bovenaan in de top 100 van meest populaire werkgevers in Amerika. Vorig jaar was Google nog niet op de lijst te vinden.

Samensteller lijst
De lijst is samengesteld door het Amerikaanse tijdschrift Fortune. Zij interviewden 100,000 werknemers uit 446 bedrijven. Op de 2e plaats eindigde de winnaar van vorig jaar het biotechbedrijf Genentech. Op 3 staat Wegmans Food Market.

Waarom staat Google op 1?
Google heeft een goede bedrijfscultuur, waarbij plezier in je werk het belangrijkst is. Ontwikkelaars hebben de mogelijkheid om 20 procent van hun tijd te besteden aan onafhankelijke projecten. Verder warwen de medewerkers van Google erg te spreken over de extra voorzieningen op de werkplek. Zo is er een keur aan gratis lunch- en ontspanningsmogelijkheden (kuuroord en massage op de werkplek). Een bezoek aan de eigen interne bedrijfsarts behoort tot de gratis mogelijkheden.

Google is flink aan het groeien. In 2007 wordt een verdubbeling van het aantal werknemers verwacht. Dit komt neer op zo'n 200 nieuwe medewerkers per maand. Per dag ontvangt Google met gemak 1300 sollicitatiebrieven. Om efficienter en sneller aan geschikt personeel te komen, heeft Google sinds kort een nieuwe wervingsmethode in gebruik. Sollicitanten moeten een digitale persoonlijkheidstest moeten invullen. Zie voor meer informatie hierover mijn blog van 4 januari.

Andere populaire werkgevers
Adobe Systems (plaats 31), Yahoo (plaats 44) en Microsoft (plaats 50). Yahoo is daarmee 29 plaatsen gestegen, Microsoft daarentegen is in vergelijking met vorig jaar 8 plaatsen gezakt. Adobe is vanuit het niets op plaats 31 beland.

04 januari 2007

Google laat potentiële werknemers online test doen

Google gaat een nieuwe aanpak hanteren om nieuwe werknemers te selecteren; middels een persoonlijkheidstest. Sollicitanten moeten online een uitgebreide vragenlijst invullen over onder meer hun gedrag, persoonlijkheid en biografische details. Met één druk op de knop wordt vervolgens de geschiktheid van de kandidaat zichtbaar.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat selectie aan de hand van een vragenlijst een succesvolle manier is. De vragen variëren van aanwezige vaardigheden tot of men ooit een eigen non-profit-project is gestart tot aan het bezit van huisdieren. De antwoorden van de sollicitanten worden vervolgens ingevoerd in een reeks van formules, opgesteld door wiskundigen van Google. Uit de antwoorden komt een getal rollen dat tussen de 1 en de 100 ligt. Dit getal moet voorspellen hoe geschikt iemand is om bij Google te werken.

Google denkt met de persoonlijkheidstest veel sneller te weten komen of een sollicitant bij Google past. De huidige sollicitatieprocedure van Google duurt zo’n twee maanden, waarin ongeveer 6 gesprekken worden gevoerd. Het is hard nodig om met een meer efficiente aanpak tijd te besparen, en dus zo snel mogelijk te weten of een kandidaat geschikt is. De laatste paar jaar is de groei van Google enorm toegenomen en het softwarebedrijf verwacht in 2007 maarliefst 200 werknemers per week aan te moeten nemen.

Momenteel wordt de vragenlijst voorgelegd aan 15 procent van de sollicitanten. Vanaf volgende maand zullen alle sollicitanten de vragenlijst in gaan vullen.

De werknemers van Google vragen zich af of de nieuwe aanpak - waarbij de computer een geschikte kandidaat kiest in plaats van een mens - wel werkt. Dit zal inderdaad nog maar moeten blijken.

Verkorte ontslagprocedure CWI geschrapt

De verkorte ontslagprocedure bij de Centrale organisatie voor werk en inkomen (CWI) is per 1 januari 2007 afgeschaft. Dit heeft Minister De Geus van SZW bekendgemaakt.

Achtergrond
De verkorte procedure werd sinds 1999 gebruikt bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Wanneer wegens bedrijfseconomische reden, bijvoorbeeld een reorganisatie, een ontslagvergunning van het CWI vereist is, kon een verkorte procedure worden gevolgd. De werknemer moest dan een ‘verklaring van geen bezwaar’ tekenen. Het CWI verleende dan op zeer korte termijn een ontslagvergunning. Artikel 2:6 van het ontslagbesluit, dat deze verkorte procedure regelt, wordt per 1 januari 2007 geschrapt.

Wijzigingen WW
Minister de Geus vindt de verkorte procedure niet meer nodig vanwege de wijzigingen in de WW per 1 oktober 2006. Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen was altijd de afwezigheid van verwijtbare werkloosheid vereist. Sinds de wijzigingen in de WW, is een werknemer alleen nog verwijtbaar werkloos als de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer heeft plaatsgevonden, of als de werknemer aan de werkgever een verwijtbare dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Beëindiging wederzijds goedvinden voldoet
Dit heeft als gevolg dat een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden volstaat om aan de (reeds versoepelde) verwijtbaarheidstoets van de WW te voldoen. Om deze reden is de verkorte procedure van opzegging door een door de werkgever aangevraagde ontslagvergunning bij het CWI overbodig geworden.

Nadeel voor de werkgever
Bij een (verkorte) CWI-procedure wordt een opzegtermijn van meer dan één maand verkort, waardoor de ingangsdatum van de WW naar voren kan worden gehaald. De werkgever heeft dan minder kosten. Bij een beëindigingsovereenkomst wordt de opzegtermijn echter niet verkort. De werknemer is daardoor op grond van de WW verplicht over de gehele opzegtermijn doorbetaling van loon of een schadevergoeding van de werkgever te vragen.

De opzegtermijn die langer duurt dan een maand kan nog wel worden verkort als werkgever en werknemer een formele ontbinding door de kantonrechter laten uitspreken.

Dit bericht werd eerder door mij gepubliceerd op Expand.nl.

Dj ontslagen na seksuele intimidatie collega

Radiozender 100% NL heeft dj Bert van Lent op staande voet ontslagen. In zijn uitzending van afgelopen zaterdag op zondag nacht maakte hij het mobiele telefoonnummer van collega-dj Nienke Disco bekend.

Hij deed daarbij een seksueel getinte oproep om haar te gaan spammen. Hij zei hierin onder andere "Dit is jouw kans om met die ijselijk lekkere, geile, blonde, natte Nienke Disco in contact te komen".

Volgens directeur Herbert Visser van 100%NL verkeerde de dj ten onrechte in de veronderstelling dat Nienke Disco zijn telefoonnummer eerder in een uitzending had genoemd, waarna hij vervelende telefoontjes had gekregen.

Na de oproep van van Lent stond Disco's mobieltje vol "smerige oneerbare voorstellen'', zowel per voicemail als sms. De dj krijgt ontslag wegens seksuele intimidatie.

Dit bericht werd eerder door mij gepubliceerd op Expand.nl.

03 januari 2007

Interessante veranderingen per 1-1-2007

Veranderingen op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid per 1-1-2007:

Loonstrookje
Het loonstrookje ziet er over het algemeen gunstig uit. Het bedrag onder aan de streep
neemt gemiddeld toe met 20 tot 40 euro (zonder loonstijging), als gevolg van een aantal maatregelen. In veel sectoren zal voor 2007 een contractloonstijging worden afgesproken en zullen in sommige sectoren de pensioenpremies worden verlaagd.

Kinderopvang
De kinderbijslag stijgt met gemiddeld 35 euro per kind per jaar. Ouders profiteren ook van een lagere ouderbijdrage voor de kinderopvang.

Werkgevers worden verplicht bij te dragen in de kosten van kinderopvang. Die bijdrage wordt geïnd via een verhoging van het werkgeversdeel van de WW-premie.

Het loonstrookje kan tegenvallen voor werknemers die tot nu toe de werkgeversbijdrage voor de kinderopvang als post op hun loonstrookje zagen staan. Deze post vervalt omdat werknemers de werkgeversbijdrage rechtstreeks via de Belastingdienst/Toeslagen ontvangen.

Levensloopregeling
In 2007 krijgen deelnemers aan de levensloopregeling een hogere korting op de inkomstenbe-lasting als zij hun verlof opnemen. Ouders die gebruikmaken van de levensloopregeling en onbetaald ouderschapsverlof opnemen, krijgen in 2007 ook een hoger fiscaal voordeel.

Pensioen
De nieuwe Pensioenwet verplicht de pensioenfondsen vanaf 2007 meer en duidelijkere informatie te geven aan werknemers en gepensioneerden. Ook de medezeggenschap van deelnemers aan pensioenregelingen is wettelijk geregeld.

Bijstand, WW en WIA
Burgers die een beroep doen op een bijstands- of werkloosheidsuitkering hoeven vanaf 2007 hun gegevens maar één keer aan te leveren. Per klant komt er één elektronisch dossier dat de instanties die betrokken zijn bij het verstrekken van uitkeringen (CWI, UWV en gemeenten) kunnen raadplegen. Dat levert bijvoorbeeld iemand die voor het eerst een aanvraag indient, ongeveer twee uur tijdwinst op.

Het UWV krijgt in 2007 14,3 miljoen euro extra voor re-integratiecoaches WW. Deze coaches kunnen mensen met een WW-uitkering persoonlijk begeleiden naar een nieuwe baan.

Mensen die bij de gemeente bijstand aanvragen, krijgen recht op een voorschot van minimaal 90 procent van de bijstandsuitkering.

Mensen die volgens de nieuwe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen vanaf 1 januari 2007 een hogere uitkering. De uitkering gaat van 70 naar 75 procent van het laatst verdiende loon. Degenen die al in 2006 al een uitkering hadden krijgen de verhoging met terugwerkende kracht.

Gedeeltelijk arbeidsgeschikten die een eigen bedrijf willen beginnen, krijgen een extra fiscale stimulans.

Arbeidsomstandigheden
Met het in werking treden van de nieuwe Arbowet schrijft de overheid niet meer tot in detail voor op welke manier ondernemingen hun werknemers veilig en gezond moeten laten werken. De overheid regelt wèl wat het minimale beschermingsniveau moet zijn, maar hoe werkgevers en werknemers dat bereiken mogen zij samen bepalen.

Arbeidstijden
Met de nieuwe Arbeidstijdenwet die ingaat vanaf 1 april 2007 krijgen werkgevers en werknemers meer ruimte om samen afspraken te maken over werktijden. Er gaan minder regels gelden voor het maximaal aantal uren dat iemand mag werken en voor nachtarbeid. Aparte regels worden afgeschaft en pauzes worden een zaak van de werkgever en de werknemer.

02 januari 2007

Interesse in levensloopregeling nog verder gedaald

Het vertrouwen in de levensloopregeling, die begin 2006 is ingevoerd, wordt bij werkgevers en werknemers steeds minder groot. Van de zeven miljoen werknemers die ons land telt, doet op dit moment ongeveer 5 procent meer met de regeling. Dit blijkt uit een marktonderzoek van Intomart GfK.

Slechts 18 procent van de werknemers is positief over de levensloopregeling. Twee jaar geleden was dat nog twee keer zoveel.

Ook zijn steeds minder werkgevers over de levensloopregeling te spreken. Het percentage werkgevers dat aan de levensloop wil bijdragen, is gedaald van 21 naar 7 procent. Vooral het midden- en kleinbedrijf verzet zich tegen de regeling, al is de interesse in het grootbedrijf ook niet groot.

Voorbeeld
Van de 60.000 Nederlandse werknemers van Ahold doen er maar 150 medewerkers mee aan de levensloopregeling.

Een nieuw jaar


EEN HEEL GELUKKIG, GEZOND EN SUCCESVOL 2007!!!!

Dat ieders wensen uit mogen komen in dit nieuwe jaar. In ieder geval veel leesplezier bij alle komende blogs!

Hartelijke groeten,
Kathalijne