HRMLog

In deze weblog houdt Kathalijne Schuurmans ontwikkelingen bij op het gebied van Human Resources Management (HRM).

28 maart 2007

Vakcentralles willen arbeidsparticipatie omhoog

De vakcentrales willen meer mensen aan het werk krijgen. Het doel is dat over 18 jaar 80% van de beroepsbevolking betaald werk heeft. Momenteel is dat nog 72%.

Dit voorjaar bespraken de vakcentrales FNV, CNV en MHP dit thema tijdens de participatietop. Zij maakten concrete afspraken over verhoging van de arbeidsparticipatie. Vandaag presenteerden de 3 vakcentrales het zeven-puntenplan "Iedereen meedoen", waarmee zij het overleg met kabinet en werkgevers van start lieten gaan.

Met de doelstelling dat 80% van de beroepsbevolking betaald werk moet hebben, sluiten de vakcentrales aan bij een advies van de Sociaal-Economische Raad van vorig jaar. Met een hogere arbeidsdeelname wordt het draagvlak voor collectieve voorzieningen zoals zorg en onderwijs vergroot.

22 maart 2007

Werven en selecteren nieuwe medewerker kost 7500 euro

Het werven en selecteren van een nieuwe medewerker kost een bedrijf gemiddeld 7500 euro, en dan is hij nog niet eens aan het werk. Dit bleek uit een berekening van de ‘Cost of Recruitment Calculator’ van werving- en selectiebureau Angela Mortimer.

Die 7.500 euro bestaan uit harde en zachte kosten. De harde kosten bestaan uit de direct toerekenbare kosten, zoals die voor advertenties en het inhuren van wervings- en selectiebureaus. Onder de zachte kosten valt onder andere de tijd die gaat zitten in het houden van sollicitatiegesprekken.

Onlangs is uit een ander onderzoek van de Cranfield School of Management gebleken dat de meerderheid van de werkgevers niet precies weet hoeveel ze kwijt zijn aan werving en selectie.
Verder kwam naar voren dat 42% van de organisaties een recruitmentbureau inzet. 44% Van de onderzochte organisaties wil meer gebruik gaan maken van online werven. 44% Wil meer gaan doen aan interne werving.

Langere aanvulling voor herbeoordeelde WAO'ers

WAO'ers die na hun herbeoordeling minder of geen WAO krijgen, kunnen straks maximaal 12 maanden een aanvulling krijgen op hun inkomen. Dit was tot voorheen 6 maanden.

De aanpassing gaat in op 23 maart 2007. Om de aanvulling mogelijk te maken heeft minister Donner van SZW een aanpassing gedaan in de 'Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeeld arbeidsongeschikten' (TRI). Hiermee maakt hij een begin met de WAO-aanpassingen uit het coalitieakkoord.

Na de herbeoordeling kunnen WAO'ers hun uitkering verliezen, of een lagere uitkering krijgen. Dat gebeurt als blijkt dat zij meer passend werk kunnen doen. Met de TRI krijgen zij een aanvulling tot het niveau van hun oude uitkering. De verlenging naar 12 maanden geeft mensen meer tijd voor re-integratie en goede ondersteuning. De aanpassing geldt zowel voor mensen die nu al een tegemoetkoming krijgen als voor nieuwe aanvragen.

Voorwaarde voor de aanvulling is dat zij geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering of dat die korter duurt dan 12 maanden. Ook moeten zij meewerken aan het vinden van een baan. Ook mensen met een WAZ-uitkering (zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn) en jonggehandicapten met een Wajong-uitkering komen in aanmerking voor de aanvulling.

Uitwisseling zieke medewerkers via Internetforum

Via een landelijk werkgeversforum willen werkgevers elkaar gaan helpen om deels arbeidsongeschikte medewerkers aan het werk te helpen en te houden.

Middels dit werkgeversforum; Kroonophetwerk.nl, is het doel dat ondernemers aanhaken bij regionale samenwerkingsverbanden en daar ervaringen en personeel uitwisselen. Het is de bedoeling om de internetsite nog voor de zomer te lanceren.

Directeur Wouter van Ginkel van Kroon op het Werk, een platform van zowel grote als kleine bedrijven, sprak eerder van een olievlekwerking. Het Poortwachterscentrum in de kop van Noord-Holland is een mooi voorbeeld. Daar wordt al ruim 3 jaar lang door ongeveer 4000 ondernemers onderling geregeld dat hun zieke en gehandicapte werknemers aan de bak kunnnen, bij een van de aangesloten bedrijven of bij andere bedrijven in de buurt.

21 maart 2007

Nachtelijk toiletbezoek kost werkgever geld

Werknemers die 's nachts vaak moeten opstaan om te plassen, kosten hun werkgever gemiddeld 3700 euro per jaar. Door de verstoring van de nachtrust ligt de productiviteit van zulke werknemers vaak lager dan normaal.

Dit blijkt uit een onderzoek van het farmaceutisch bedrijf Ferris, dat werd uitgevoerd onder Zweedse werknemers. De resultaten werden gepubliceerd naar aanleiding van de Internationale Dag van de Slaap.

Wanneer de slaap wordt onderbroken, kan dit overdag tot problemen leiden. Uit het onderzoek bleek dat de productiviteit met ruim 9 procent daalt. Ook zijn vitaliteit en energie minder dan bij werknemers die 's nachts gewoon doorslapen. De helft van de bevolking boven de 50 jaar moet minstens een keer per nacht naar het toilet.

19 maart 2007

Weinig bedrijven met richtlijnen e-mailverkeer

Heeft uw organisatie beleid over e-mailgebruik op het werk? De kans is klein, want slechts één op de drie Europese bedrijven wijst nieuwe werknemers op de noodzakelijkheid van informatiebeveiliging. Dit blijkt uit onderzoek van internetbeveiligingsbedrijf McAfee.

Het Amerikaanse beveiligingsbedrijf adviseert IT-bedrijven om richtlijnen op te stellen met betrekking tot het taalgebruik en de inhoud van e-mailberichten. Slechts 39% van alle Europese bedrijven heeft momenteel een richtlijn voor e-mailverkeer in huis.

Volgens McAfee lopen bedrijven hierdoor een verhoogd risico op virussen. Die virussen kunnen het bedrijfsnetwerk aantasten. Ook kan een onderneming schade oplopen door e-mailberichten van werknemers die door de ontvangers als kwetsend worden ervaren.

Volgens het onderzoek wordt de slechte beveiliging veroorzaakt doordat de meeste bedrijven denken dat de werknemers uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn. Als het misgaat is echter het bedrijf en niet de werknemer aansprakelijk voor geleden schade. Daarnaast ligt ook nog eens de bewijslast bij de werkgever.

Slechte werksfeer zorgt voor vertrek van bijna kwart van werknemers

Dat de sfeer op het werk voor velen belangrijk is, dat wisten we al wel. Maar uit een onderzoek van Unique Uitzendbureau blijkt nu zelfs dat de werksfeer voor 24% van de werknemers de belangrijkste reden is voor vertrek.

Unique stelde aan zo'n 17.000 mensen de vraag: "Wat is voor jou de belangrijkste reden om een andere baan te gaan zoeken?"

21% Geeft aan dat zij overwegen om van baan te switchen op het moment dat zij toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Het salaris wordt in het onderzoek nauwelijks (12%) genoemd als een reden voor vertrek.Voor 18% is slecht management de reden. Doorgroeimogelijkheden is voor 11% reden om te switchen. Slechts 5% geeft aan dat zij op zoek gaan naar een andere baan op het moment dat er geen mogelijkheden bestaan voor flexibele werktijden of parttime werken.

Slecht behandelen sollicitant zorgt voor daling omzet!

Ook wel een een sollicitant afgewezen zonder verdere uitleg, daarbij denkend: "Die zien we nooit meer terug"? Dat laatste klopt dan wel, maar de afwijzing kan toch nog vervelende gevolgen hebben.

Uit onderzoek van het Britse bedrijf Capital Consulting blijkt dat een kwart van de werkzoekenden vindt dat ze slecht behandeld worden door een potentiële nieuwe baas. Dat kost bedrijven hun goede naam en erger nog: omzet.

53% Van de werkzoekenden neemt geen producten of diensten meer af van een bedrijf waar ze een slechte ervaring mee hebben gehad. Daar blijft het niet bij, want bijna een derde van de ontevreden werkzoekenden vertelt 3 tot 5 anderen over hun slechte ervaring. Een kwart vertelt het aan meer dan 6 mensen, een tiende aan 10 anderen. 1% Van de sollicitanten gaat zover dat zij hun negatieve ervaringen op Internet zetten.

De sollicitanten klagen het meest over het gebrek aan communicatie. De helft baalt ervan dat er geen reden gegeven werd voor een afwijzing; de andere helft is vooral geïrriteerd over het uitblijven van feedback op het sollicitatiegesprek. De helft van de werkzoekenden krijgt niet eens een ontvangstbevestiging van hun sollicitatie, iets dat als onbeleefd wordt beschouwd. Ook het moeten beantwoorden van niet ter zake doende of stomme vragen tijdens het sollicitatiegesprek of het uit moeten voeren van irrelevante testen scoren hoog op de klachtenlijst.

Wijze les die we hieruit kunnen leren: Ben je altijd bewust van hoe je met sollicitanten, en anderen, omgaat. Als je het een beetje slim aanpakt, kun je uit ieder contact wel weer iets positiefs halen. Je kunt mensen bijvoorbeeld doorverwijzen of koppelen aan een ander contact. Op die manier is het ook veel leuker werken. Een oud-collega zei altijd: "Eerst zaaien, dan kan je later oogsten".. :-)

Kijk op de site van Capital Consulting voor meer informatie over het onderzoek.

14 maart 2007

25 Maart; Nationale Carrière Check op RTL 4

Op 25 maart a.s. wordt op RTL 4 de Nationale Carrière Check uitgezonden. Dit live-programma daagt de kijker uit om kritisch naar hun huidige (loop)baan te kijken.

Een carrièretest is onderdeel van het programma. Honderderden werkenden zullen in de live-show deelnemen aan de test. De presentatie van de show is in handen van Robert ten Brink. Er is een panel met BN'ers, bestaande uit o.a. Frits Wester, Sylvana Simons en schrijver Kluun.

De deelnemers aan de carrièretest zullen hun baan kritisch gaan bekijken. Worden je kwaliteiten en capaciteiten voldoende benut, ben je tevreden met je salaris, wat wil je bereiken en is het misschien tijd voor een volgende stap in je carrière, binnen of buiten de organisatie waar je werkzaam bent?

Kijk op 25 maart om 21.00 uur naar de Nationale Carrière Check.

13 maart 2007

Kosten reintegratie voor werkgever makkelijker te verhalen

Werkgevers die hun zieke werknemers weer aan het werk helpen, kunnen de kosten daarvan straks makkelijker verhalen op de veroorzaker van de ziekte of handicap.

Dat staat in een wetsvoorstel, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het moet dan wel gaan om kosten die redelijk zijn.

Ook het UWV en werkgevers die zelf het risico dragen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, kunnen de kosten van reintegratiemaatregelen straks makkelijker verhalen op de eventuele veroorzaker (de 'aansprakelijke derde'). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een werknemer ziek wordt door een ongeval dat door een derde is veroorzaakt. Een medewerker is verplicht om zijn werkgever in een dergelijke situatie de benodigde informatie te verstrekken, zodat de werkgever 'regres' kan verhalen op de veroorzaker.

Door dit wetsvoorstel ontstaat er meer juridische duidelijkheid. Daarmee wordt snellere re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers gestimuleerd.

Het wetsvoorstel regresrecht (overheids)werkgever en UWV wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst van het voorstel en het advies worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Meer medewerkers moeten thuiswerken

Meer werknemers moeten met de computer en internetverbinding vanuit huis gaan werken. Dit is nodig om de economie verder te laten groeien, volgens VNO-NCW (werkgeversorganisatie).

Van Kesteren waarschuwde dinsdag tijdens een conferentie van het softwarebedrijf AllSolutions dat de Nederlandse economie wordt bedreigd door een verkeers- en een arbeidsmarktinfarct.
"Ongeveer 4 miljoen mensen werken in Nederland op kantoor. Als de helft van hen een of twee dagen per week niet meer in de trein of op de weg hoeft om naar het werk te komen, dan zouden we een enorme klapper maken."

De heer van Kesteren, directeur van VNO-NCW, wil tijdens de zogenoemde participatietop met vakbonden en het kabinet afspraken maken om via tele- en flexwerken meer mensen aan het werk te krijgen, en het aantal files te verminderen.

12 maart 2007

Masterclass "Binden en Boeien"

Op 22, 29 maart en 12 april organiseert Media Plaza een masterclass voor HR-professionals, getiteld 'binden en boeien', in de Jaarbeurs te Utrecht.

Tijdens de masterclass wordt aandacht besteed aan trends op het gebied van talentmanagement. Tevens komen de voornaamste motivatoren aan de orde die een rol spelen om bij een bedrijf te blijven.

Nu de economie aantrekt en bedrijven meer werk hebben, neemt de behoefte aan goed personeel toe. Terwijl de voordeur voor nieuwe mensen open staat, verlaten talentvolle en ervaren werknemers via de achterdeur het bedrijf. Hoe zorgt u ervoor dat nieuwe professionals een aanvulling op het personeelsbestand zijn en niet ter vervanging van het huidige personeel?

Kijk voor meer informatie en voor inschrijven op www.mediaplaza.nl/event/bindenboeien

11 maart 2007

Cassière op staande voet ontslagen wegens diefstal zegels

Een kassamedewerkster van de Edah is op staande voet ontslagen omdat zij spaarzegels van klanten, die de zegels niet wilden, heeft afgegeven aan familie. De familie gaf de zegels vervolgens weer terug aan de cassière. Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft op 21 november 2006 in hoger beroep geoordeeld dat het ontslag op staande voet terecht was en ook eerder terecht was toegewezen door de kantonrechter. Op 9 maart jl. is de uitspraak gepubliceerd.

De kassamedewerkster was sinds 2001 in dienst en werd op 15 november 2004 op staande voet ontslagen. Dit nadat zij in een gesprek met haar werkgever toegaf, dat zij meerdere keren spaarzegels die klanten niet wilden hebben door had gegeven aan haar familie. Na werktijd kreeg ze deze zegels vervolgens weer van haar familieleden terug. De kassamedewerkster plakte de zegels op een spaarkaart en leverde die in voor een boodschappenpakket. Dit alles is opgetekend in een schriftelijke verklaring.

De cassière heeft binnen één maand na de start van een spaarzegelactie twee volle spaarkaarten met spaarzegels bij haar werkgever verzilverd. Zij heeft niet bestreden dat het binnen dat tijdbestek sparen van dit aantal zegels slechts mogelijk is indien daar een bedrag van € 850,- aan boodschappen tegenover staat. Dat is volgens de rechter een uiterst ongebruikelijke besteding.

Verweer
Het creatieve verweer van de kassamedewerkster, dat de zegels eigendom van haar familie waren geworden en daarna aan haar mochten worden afgegeven, werd door het Hof verworpen. Het handelen van de kassamedewerkster is in strijd met de interne voorschriften van de werkgever, aldus het Hof. De cassière heeft daarnaast aangevoerd dat haar positie als moeder van twee opgroeiende kinderen met een bescheiden inkomen tot een milder oordeel had moeten leiden.

De advocaat van de kassamedewerkster heeft getracht het ontslag nietig te laten verklaren en riep Edah op het salaris van zijn cliënte door te betalen. De advocaat is van mening dat er geen sprake is van onrechtmatige toe-eigening van de zegels, medewerkster zou de zegels van de klanten hebben gekrégen. Bovendien komt het volgens de advocaat regelmatig voor dat klanten spaarzegels teruggeven.

Bedrijfsregels
Edah wijst de cassière erop dat zij bekend was met de regels die nageleefd moeten worden in het bedrijf. Een van de regel is dat spaarzegels die klanten niet willen, niet mogen worden doorgegeven aan derden. Een andere regel is dat men geen eigen familie aan de kassa mag helpen.

Drie maanden vóór het ontslag van de kassamedewerkster heeft Edah de interne regels aangescherpt en onder de aandacht van de medewerkers gebracht. Deze zijn door de betreffende kassamedewerkster ondertekend. Onder andere wordt hierin nogmaals vermeld dat medewerkers geen familieleden aan de kassa mogen helpen om fraude te voorkomen. Tevens draait iedere cassière op haar eigen kassalade. Waardebonnen, volle spaarkaarten, spaarzegels hebben een geldwaarde en behoren in de kassalade. Indien een klant geen gratis spaarzegels wil, blijven de zegels op de rol in de kassalade en mag je ze nooit doorgeven aan de volgende klant of zelf meenemen. Dit is fraude en kan tot ontslag leiden, zo staat in de regels. Er wordt bij vermeld dat wanneer een medewerker zich niet houdt aan deze afspraken, ontslag op staande voet zal volgen.

Oordeel
Het Hof oordeelt dat de handelwijze van de cassière in strijd is met de door de werkgever gehanteerde en aan de cassière bekend gemaakte interne richtlijnen waaraan de werkgever op voorhand de kwalificatie “fraude” met mogelijk ontslag als gevolg heeft verbonden. Het hof oordeelt verder dat spaarzegels een financiële waarde vertegenwoordigen. Van een kassamedewerkster mag, mede gelet op haar verantwoordelijkheid bij het omgaan met geld en andere financiële waarden zoals spaarzegels van haar werkgever, worden verwacht dat zij deze regels loyaal nakomt. Het ten eigen bate schenden van die regels behoeft, bijzondere omstandigheden daargelaten, door de werkgever niet te worden getolereerd.

De kantonrechter heeft bij de beoordeling van de vraag of het ontslag op staande voet op goede grond is gegeven, meegewogen dat de cassière, ondanks herhaalde waarschuwingen, is doorgegaan met het bedienen van familieleden.

Uitspraak
Het Hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter, waarmee het ontslag op staande voet gegrond wordt verklaard en Edah in het gelijk wordt gesteld. Daarnaast veroordeelt het Hof de kassamedewerkster in de kosten van het geding van Edah.

08 maart 2007

Randstad op Second Life

Vandaag opent Randstad als eerste HR dienstverlener een vestiging op Second Life. Nu al zijn er verschillende vacatures waarvoor werkzoekenden worden gezocht. Er wordt uiteraard betaald in Linden dollars.

De virtuele vestiging op Second Life is identiek aan Randstad vestigingen in de echte wereld. Na binnenkomst schrijft de kandidaat zich in. Er volgt een intakegesprek met de intercedent waarna de kandidaat aan een potentiële werkgever wordt voorgesteld.

Rating
Anders dan in de echte vestigingen kunnen werkgevers en werknemers elkaar beoordelen, via een speciaal ‘Rating-systeem.’ Zo raakt een goede werkgever steeds meer in trek en kunnen getalenteerde werknemers telkens hogere eisen stellen.

Echte banen
De Randstad vestiging op Second Life biedt ook echte banen, met een salaris in euro’s. Er zijn o.a. twee functies vrij voor avatar bij ABN AMRO. Hierbij gaat het om het besturen van de virtuele hostess Amber, die bezoekers aan ABN AMRO op internet en Second Life verwelkomt en wegwijs maakt. Daarnaast heeft het advocatenkantoor Faasen & Partners een vacature voor een juridische secretaresse/parttime avatar. Deze secretaresse zal naast haar reguliere werkzaamheden ook de binnenkort te openen vestiging van het advocatenkantoor op Second Life bemannen.

Persoonlijke benadering
Met opening op Second Life verwacht Randstad contacten te kunnen leggen met de moeilijk bereikbare doelgroep van hoogopgeleide jonge professionals. Ook wil Randstad inspelen op de behoefte aan een meer persoonlijke benadering op internet. Ervaring opdoen met virtuele sociale netwerken en driedimensionale omgevingen staat voorop. Verder vormt de virtuele omgeving een unieke mogelijkheid om te experimenteren met de fysieke inrichting van Randstad vestigingen.

Samenwerking met VU
In nauwe samenwerking tussen Randstad en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) wordt een aantal wetenschappelijke onderzoekstrajecten gestart. Hierbij draait het onder andere om de vraag: ‘In hoeverre zijn virtuele werelden van invloed op sociale netwerken?’ Ook wordt onderzocht of werknemers in een virtuele wereld anders worden beoordeeld dan werknemers in het dagelijkse leven.

Bekijk de vestiging van Randstad op Second Live: http://slurl.com/secondlife/randstad/50/100/50

Bron: Persbericht Randstad

07 maart 2007

Opleidingsniveau jonge vrouw hoger dan bij man

In de leeftijdscategorie van 25-34 jaar zijn vrouwen tegenwoordig hoger opgeleid dan mannen van die leeftijd. In het hoger onderwijs studeren meer vrouwen dan mannen en ook bij de afgestudeerden zijn vrouwen tegenwoordig in de meerderheid.

Uit de cijfers die het CBS gisteren publiceerde blijkt dat het opleidingsniveau van vrouwen de laatste tijd hard is gestegen. In het studiejaar 2005/06 bestond 56 procent van de afgestudeerden in het hbo uit vrouwen. Bij universiteiten was dat 53 procent.

In de leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar is het aandeel hoog opgeleiden bij de vrouwen toegenomen tot 36 procent, terwijl de mannen zijn blijven steken op 32 procent. Van de vrouwen van 55 tot 64 jaar heeft slechts 17 procent een hoge opleiding, tegen 29 procent bij de mannen.

Verder blijkt uit de cijfers van het CBS dat vrouwen hun studie sneller afronden dan mannen. Tevens zijn vrouwen bij het afstuderen gemiddeld een jaar jonger dan de mannelijke studenten.

Mogelijk 30.000 WAO'ers gedupeerd door onjuiste keuringen UWV

Vorige week oordeelde het hoogste rechtscollege op het gebied van de sociale zekerheid dat uitkeringsinstituut UWV bij het (her)keuren van arbeidsongeschikten niet mag uitgaan van een standaard werkweek van maximaal 38 uur, zoals sinds 2004 praktijk is. Deze uitspraak kan betekenen dat mensen met gemiddeld een langere werkweek sneller recht hebben op een (hogere) uitkering.

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door het verschil tussen wat een werknemer 'normaal' aan inkomsten had en wat hij met zijn aandoening nog kan verdienen.
In 2004 is door de invoering van het Schattingsbesluit besloten dat een werkweek van maximaal 38 uur als maatstaf geldt bij het vaststellen van een uitkering. Volgens de Raad is die aanpassing echter niet rechtsgeldig. Dit omdat de WAO (en de WIA) volgens de wet een verzekering is tegen inkomstenverlies door ziekte. Volgens de rechter staat daarom de feitelijke inkomensschade voorop. Dit betekent dat alle gewerkte uren dus meetellen bij de berekening van de uitkering.

PvdA Tweede Kamerlid Ton Heerts en zijn SP-collega Paul Ulenbelt vinden het nu de taak van Piet Hein Donner, minister van Sociale Zaken, om te bekijken of een groep van circa 30.000 (deels) arbeidsongeschikten nu ten onrechte geen of een te lage uitkering heeft.

RTL wint; Henkjan Smits mag niet in 'So you wannabe a popstar'

Henkjan Smits komt niet in de jury van 'So you wannabe a Popstar', het muziekprogramma van SBS dat over 2 weken van start gaat. Oud werkgever van Smits, RTL, heeft tegengehouden dat Smits mee gaat werken aan het SBS-programma, en optreedt als jurylid.

Onlangs maakte Smits de overstap van RTL naar SBS. Hij zou als jurylid mee gaan doen met het programma 'So you wannabe a Popstar'. Echter, nog Smits nog SBS heeft rekening gehouden met het concurrentiebeding uit het RTL-contract. Ook al is Smits daar niet meer werkzaam, het door hem ondertekende concurrentiebeding loopt nog een half jaar door. Hierin is opgenomen dat hij tot een half jaar na uitdiensttreding niet deel mag nemen aan soortgelijke programma's als RTL's X-Factor.

Hoewel Smits deze klus even aan zich voorbij moet laten gaan, mag hij wel gewoon bij SBS het Shownieuws gaan presenteren.

Wijze les: check bij het aannemen van een nieuwe medewerker altijd even voor de zekerheid of hij/zij niet nog onder concurrentiebeding valt van de vorige werkgever.

GroenLinks wil 2 weken vaderschapsverlof

Krijgen kersverse vaders straks recht op 2 weken betaald vaderschapsverlof? Wel als het aan Groen Links ligt. Tweede Kamerlid Ineke van Gent presenteerde vandaag een initiatiefwet, waar dit in staat.

Momenteel hebben jonge vaders in Nederland recht op slechts twee dagen. GroenLinks vindt dit te kort en pleit voor 2 weken. De vaders hebben dan wat meer tijd om hun kind te leren kennen en zich te hechten aan hun baby. Het uiteindelijke doel van GroenLinks is om de band tussen vader en kind te optimaliseren.

In Nederland werken vaders vooral voltijds. 61% Van de werkende vrouwen werkt parttime. De kloof tussen het aantal uren dat vrouwen en mannen gemiddeld werken, is nergens in Europa groter.

Wanneer vaders 2 weken verlof kunnen opnemen na de geboorte van hun kind, is de verwachting dat ook meer vaders de keuze zullen maken voor minder werken en meer zorgen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een zorgzame vader zich sneller ontwikkelen en beter presteren op school. Zo kunnen vrouwen makkelijker meer betaalde arbeid verrichten en meer uren werken.

In vergelijking met de rest van Europa valt Nederland behoorlijk uit de toon met maar 2 dagen vaderverlof. In Denemarken, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben vaders al wel 2 weken verlof. In Finland en Portugal kunnen vaders echt hun hart ophalen, daar krijgen ze na de bevalling namelijk zo'n 18 tot 20 dagen. Noorwegen spant de kroon met 7 weken vaderschapsverlof.

Van Gent presenteerde gisteren een voorontwerp van de Wet vaderverlof. Nadat de Raad van State over het wetsvoorstel heeft geadviseerd, wordt de wet aan de Tweede Kamer aangeboden.

05 maart 2007

Boete voor werkgevers bij ontduiking minimumloon

Werkgevers die hun werknemers minder uitbetalen dan het wettelijke minimumloon, kunnen daarvoor direct een boete van de Arbeidsinspectie krijgen.

Minister Donner heeft voorgesteld om de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in deze zin te wijzigen. De Eerste Kamer heeft met dit voorstel ingestemd.

De hoogte van de boete hangt af van de mate van ontduiking en bedraagt maximaal 6700 euro per werknemer. De arbeidsinspectie kan werkgevers een dwangsom opleggen om ze zo te verplichten alsnog het minimumloon uit te betalen.

Wanneer de wet ingaat zal nog nader worden bepaald.

Uitvoeringsinstellingen mogen niet meer naar de bekende weg vragen

Wanneer je je wilt inschrijven als werkzoekende of een uitkering aan wilt vragen, hoef je binnenkort nog maar één keer de daarvoor benodigde gegevens te verstrekken.

Als je bijvoorbeeld aan het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) hebt gemeld wat voor opleiding je hebt genoten, of over welke werkervaring je beschikt, hoef je die gegevens later niet meer te verstrekken aan het UWV of de gemeente. Dat staat in een wetsvoorstel dat op 23 februari jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Om dit te regelen, krijgt iedere klant een eigen digitaal klantdossier. Hierin zullen alle gegevens van klanten betreffende inkomen, werk en uitkeringen worden samengebracht. Het digitale klantdossier wordt vanaf begin dit jaar in fases ingevoerd. Halverwege 2007 zijn CWI, UWV, gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank verplicht de gegevens aan te leveren voor het dossier.

De invoering van het digitaal klantdossier sluit aan bij het streven om de overheid op zoveel mogelijk gebieden te verplichten gegevens die zij al heeft te hergebruiken. Met de digitale klantdossiers wordt het voor de instellingen ook makkelijker om hun diensten via internet aan te bieden. Iedereen met een dossier kan dan vanuit huis een bijstands- of WW-uitkering aanvragen. Dit gebeurt middels een digitaal inschrijfformulier, waarin alle gegevens die al over je bekend zijn staan vermeld. Je kunt dan gemakkelijk je gegevens controleren, verbeteren of aanvullen. Het aanvragen van een uitkering zal dan 2 uur minder kosten dan nu het geval is.

Door deze nieuwe werkwijze zullen de instellingen beter met elkaar samen gaan werken, en zullen klanten sneller worden geholpen. De eerste fase van het digitaal klantdossier levert naar schatting vanaf 2008 10 miljoen euro per jaar op.

Mensen die een uitkering krijgen als aanvulling op een andere uitkering die al door het UWV wordt versterkt, mogen hun WW-uitkering straks ook bij het UWV aanvragen in plaats van bij het CWI. Dit kan omdat het UWV dan al beschikt over alle benodigde gegevens van de klant.

Oudere werknemer wil best langer doorwerken

50-plussers willen best langer doorwerken, maar wel onder bepaalde voorwaarden, zoals de mogelijkheid om minder te werken en meer vrijheid bij de dagindeling. Dit blijkt uit onderzoek van het maandblad ZIN.

Uit het onderzoek komt naar voren dat meer dan de helft van de lezers (52%) verwacht niet voor het 65e levensjaar te kunnen stoppen met werken. Het is inmiddels ook wel algemeen bekend dat we de komende decennia gemiddeld langer zullen blijven werken.

50-plussers hechten zeer grote waarde aan hun werk. Wel wordt de invulling en de aard van het werk steeds belangrijker. De mogelijkheid om minder en flexibeler te werken, wordt door veel oudere werknemers (35%) als positief gezien. 25% Vindt het een belangrijk pluspunt als ze hun werkdag zelf kunnen indelen.

Meer dan de helft (57%) van de werkende 50-plussers zegt dat het werk nog voldoende uitdaging biedt en dat men op dit moment nog helemaal niet bezig is met nadenken over stoppen met werken. Daarnaast heeft bijna de helft van de 50-plussers het gevoel dat jongere collega's erg open staan voor hun adviezen en ervaring.

Werk wordt in financieel opzicht minder belangrijk gevonden (18%). Er wordt meer waarde gehecht aan het maatschappelijk relevant blijven en een sociaal netwerk behouden.

Werkgever verantwoordelijk voor bedrijfsongeval, ondanks opzet of schuld werknemer.

Lees op Expand.nl het gehele bericht van Chantall Sellmeijer, advocaat bij De Gier Stam Advocaten.

Labels: